Stormschade

Wij helpen u graag

Vanaf windkracht 7 spreken wij van storm. We gebruiken hiervoor de gegevens van het KNMI. Storm kan veel schade in en om uw huis aanrichten. Of aan uw auto. Heeft u stormschade? Wij staan voor u klaar.
Kind met paraplu

Ja. We betalen schade aan dakpannen. Bij stormschade geldt wel een eigen risico van € 200,-. Dat bedrag betaalt u zelf.

Zijn er een paar dakpannen van uw dak gewaaid? Dan kunt u het beste zelf een reparateur bellen. Bij minder dan 10 dakpannen blijven de kosten voor reparatie namelijk vaak onder de € 200,-. U hoeft deze schade dan niet bij ons te melden.

Ja. We betalen schade aan uw schutting. Wel moet de schutting gemaakt zijn van stevig materiaal en goed onderhouden zijn. Is dit allemaal in orde? Dan plaatsen we dezelfde of een vergelijkbare schutting voor u terug. Wilt u liever zelf kiezen welke schutting u terugzet? Dat kan. Dan betalen wij u het bedrag van dezelfde of een vergelijkbare schutting. Bij elke stormschade geldt een eigen risico van € 200,-. Dat bedrag betaalt u zelf.

Minder of geen vergoeding bij een oude schutting
Schade aan een oude schutting die al vernieuwd moest worden betalen wij niet of voor een deel. Dit geldt ook voor schuttingen die gemaakt zijn van materialen die een minder lange levensduur hebben zoals zacht hout of riet.

Vervanging door een duurdere schutting
Wilt u uw schutting vervangen voor een betere schutting die meer geld kost? Dat mag. U krijgt dan van ons het bedrag dat uw schutting waard was op het moment van de storm. Hier gaat nog wel het eigen risico van € 200,- vanaf.

Schade aan een gedeelde schutting
Is uw schutting of andere erfafscheiding ook eigendom van uw buren? Of staat de schutting op de erfgrens met uw buren? Dan betalen wij de helft van de schade. Ook hierbij geldt het eigen risico van € 200,-. Uw buren kunnen voor hun deel naar hun eigen verzekeraar gaan. Ook voor het deel van de schade van uw buren kan een eigen risico gelden.

Bekijk onze afschrijvingslijst voor een uitgebreid overzicht
Wilt u precies weten hoe het zit met uw vergoeding? In de afschrijvingslijst ziet u de afschrijvingsperiode en het afschrijvingspercentage per product. De lijst is een richtlijn. De dagwaarde van uw spullen hangt ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.

Ja. We betalen schade aan uw bomen, struiken of planten. U krijgt de kosten voor een hovenier of boomchirurg vergoed. Of we betalen de kosten van een nieuwe boom, struik of plant. We betalen maximaal € 1.000,- voor schade aan bomen, struiken en planten als u deze opnieuw moet planten.

Een boom dreigt om te vallen tijdens storm
Is er acuut gevaar? Hangt de boom bijvoorbeeld scheef en dreigt deze snel om te vallen? Dan betalen wij de kosten om de boom om te zagen voordat hij tegen uw huis waait. De kosten om de boom daarna klein te maken of af te voeren, betalen we niet. Het eigen risico van € 200,- geldt niet voor de kosten van het omzagen van de boom.

Bomen en struiken of planten afvoeren
Afvoerkosten betalen we alleen als afvoer noodzakelijk is om de schade aan uw woning te repareren. We betalen maximaal € 5.000,-. Is de afvoer niet noodzakelijk? Dan betalen we de kosten niet.

Heeft u een WA+ Beperkt Casco of een All Risk Autoverzekering? Dan is schade door storm aan uw auto verzekerd. Als u uw schade laat repareren door een hersteller uit ons netwerk dan betaalt u geen verplicht eigen risico. De schade aan uw auto is verzekerd als bijvoorbeeld iets tegen of op uw auto waait door de storm. Met alleen een WA Autoverzekering bent u niet verzekerd voor stormschade.

Geen gevolgen voor bonusmalus korting
Meldt u een stormschade aan uw auto bij ons? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw bonusmalus korting. Uw aantal schadevrije jaren blijft gelijk. U hoeft voor stormschade geen schadeformulier in te vullen zolang er geen anderen bij betrokken zijn.

Uw auto laten repareren?
Bekijk wat u kunt doen.

De verhuurder moet een opstalverzekering hebben voor de woning. Huurdersbelang is verzekerd op uw inboedelverzekering. Met huurdersbelang bedoelen we de verbeteringen die u of de vorige huurder op eigen kosten heeft aangebracht aan de woning. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende dingen:

 • Verbeteringen in de woning: zoals schilderwerk, rolluiken en zelf geplaatste bijgebouwen.
 • Verbeteringen in de tuin, op het erf of balkon: zoals planten en bestrating.
 • De garagebox die van u is op een ander adres: alleen als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.
 • Het glas van uw huurwoning.

Huurdersbelang is alleen verzekerd als u de schade zelf moet betalen volgens het huurcontract. En als de opstalverzekering van de huurwoning de schade niet vergoedt. Dit staat bijvoorbeeld in het huurcontract.

Ja. U betaalt € 200,- eigen risico bij stormschade aan uw huis, tuin of bijgebouwen. Dit eigen risico geldt ook voor het eigenaars- of huurderbelang. Schade onder de € 200,- hoeft u niet te melden. Bij stormschade aan uw spullen en glas betaalt u geen eigen risico. Voor stormschade aan uw spullen kunt u wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit ziet u op uw polisblad of Mijn Centraal Beheer.

Stap 1: Verzamel foto’s, nota’s en gegevens
Gegevens zoals ouderdom, afmetingen, materialen, merk, type en andere kenmerken helpen ons een goede inschatting van de schade te maken. We kijken samen naar de beste oplossing voor u.

Stap 2: Meld de schade. Dat kan op 3 manieren:

 • Online melden. U kunt meteen foto’s en bijlagen uploaden en zien hoe uw schade wordt geregeld. Heel gemakkelijk.
 • Via de app. Ook in de app voegt u gemakkelijk foto’s, offertes en andere documenten toe. En volgt u de status van uw schademelding.
 • Bel ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8250. Bij een grote storm melden veel klanten hun schade bij ons. Daardoor kan het aan de telefoon drukker zijn dan normaal.

Stap 3: Uw schade wordt opgelost. Dat kan op deze manieren:

 • Is het een noodgeval?
  Bel ons dan: (0)55 579 7955. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Onze hersteller voert een noodreparatie uit als dat nodig is. Lees wat u doet in geval van nood.

 • Laat de schade herstellen door een reparateur uit ons netwerk.
  De reparateur neemt contact met u op om een afspraak te maken. En komt langs wanneer het u uitkomt. Wij betalen de kosten direct aan de reparateur. U betaalt het eigen risico van € 200,-.

 • U laat de schade repareren door een reparateur die u zelf kiest.
  Maak duidelijke foto’s van de schade. Ook krijgen we graag een offerte met daarop deze gegevens:

  • Welke werkzaamheden zijn nodig?
  • Hoeveel uur werk denkt de reparateur nodig te hebben?
  • Welke materialen heeft de reparateur nodig?
  • Wat kosten deze materialen?
  • Wat is het BTW percentage?
  • Wat zijn de afmetingen van de beschadigde delen?

  Bij akkoord krijgt u 50% van het totaalbedrag van de offerte van ons. Wij trekken het eigen risico van € 200,- van dit bedrag af. De andere 50% krijgt u nadat de schade is hersteld. U kunt de rekening na herstel uploaden in Mijn Centraal Beheer. Of naar ons mailen.

 • U repareert de schade zelf.
  Bent u handig? Dan mag u de schade aan uw woning of spullen ook zelf repareren. Wij betalen dan de gemaakte kosten voor het materiaal. We hebben dan wel een nota nodig. En we betalen € 15,- per gewerkt uur. Het eigen risico van € 200,- trekken we van de rekening af.

Is er een noodsituatie ontstaan en is daardoor een spoedreparatie nodig? Bel ons: (0)55 579 7955. U krijgt een noodreparatie als dat nodig is. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Bij een grote storm kan dit langer duren.

Natuurlijk probeert u verdere (water)schade te voorkomen. Haal bijvoorbeeld uw inboedel van de grond. Dek af met plastic als dat mogelijk is. Sla waardevolle spullen op bij familie of kennissen. Kunt u niet in uw huis blijven? Kijk dan of u tijdelijk bij familie of kennissen kunt blijven. Wij betalen de redelijke kosten voor de maatregelen die u neemt om verdere schade voorkomen.

Voorbeelden waarbij een schademelding spoed heeft:

 • U kunt niet meer in uw woning slapen
 • U kunt niet meer veilig wonen of werken
 • Extreme wateroverlast
 • Heeft uw schade geen spoed? Meld uw schade dan online of bel een andere dag. Daardoor kunnen wij mensen die een noodreparatie nodig hebben, sneller helpen.

  Wanneer is schade door storm verzekerd?

  Bij stormschade aan uw woning, tuin, bijgebouwen of terreinafscheiding zoals een schutting, geldt altijd een eigen risico van € 200,-. Dit bedrag betaalt u zelf.

  Inboedelverzekering

  Schade aan uw huurhuis, losse spullen, tuin, terreinafscheiding en schuur

  Opstalverzekering

  Schade aan huurdersbelang of eigenaarsbelang, losse spullen, tuin, terreinafscheiding en schuur

  Dakpannen
  Spullen in uw woning
  Schade door storm aan het frame van uw kassen of broeikassen *
  Schutting/terreinafscheiding *
  Zonnepanelen, laadpalen en thuisaccu’s *
  Tuinhuis, schuur en garage(box) *
  Glas van uw woning *
  Rolluiken en zonwering *
  (Schotel)antennes
  Lichtkoepels en dakramen *
  Dieren die buiten in een stal, volière of schuur zijn
  Spullen die bedoeld zijn om in de tuin te gebruiken zoals tuinmeubelen
  Spullen die niet bedoeld zijn om buiten te staan zoals een skelter of een fiets
  Spullen die buiten staan voor bouwen of verbouwen
  Schade door slijtage, ouderdom, verrotting en roest
  Schade door slecht onderhoud of bouwfouten

  *Bij huurdersbelang kan dit wel verzekerd zijn met de Inboedelverzekering.

  Bekijk onze afschrijvingslijst voor een uitgebreid overzicht
  Wilt u precies weten hoe het zit met uw vergoeding? In de afschrijvingslijst ziet u de afschrijvingsperiode en het afschrijvingspercentage per product. De lijst is een richtlijn. De dagwaarde van uw spullen hangt ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.

  In de voorwaarden leest u precies wat u verzekert met onze Woonverzekering.

  Polisvoorwaarden

  U vindt de voorwaarden van uw Woonverzekering ook in Mijn Centraal Beheer.

  Afschrijvingslijst

  Door de jaren heen neemt de waarde van uw spullen af. Bij het uitbetalen van uw schade houden we hier rekening mee. Hoe wij dit doen? Wij leggen het u graag uit. 

  Informatiedocumenten

  U ziet de belangrijkste kenmerken van onze Woonverzekering in 1 oogopslag. Elke verzekeraar gebruikt dezelfde kaart met icoontjes en korte tekstjes. U kunt dus makkelijk onze Woonverzekering vergelijken.

  Bedenktijd en opzegtermijn

  Als u uw polis heeft ontvangen heeft u nog 14 dagen de tijd om van de verzekering af te zien. U hoeft niet te betalen en ook geen reden op te geven. Daarna kunt u uw verzekering elk moment opzeggen. U heeft bij ons geen opzegtermijn.
  Op www.vanatotzekerheid.nl leest u meer over verzekeringen. Of kijk op www.wijzeringeldzaken.nl. Op deze 2 websites vindt u heldere, praktische en onafhankelijke informatie.

  Meer informatie

  Met de Opstalverzekering verzekert u uw woning, tuin en bijgebouwen goed tegen stormschade. Wilt u ook uw spullen goed verzekeren tegen stormschade? Kies dan voor onze Inboedelverzekering. Met de Inboedelverzekering verzekert u de spullen in uw huis en tuin.
  Met de Inboedelverzekering is schade door storm aan uw spullen en uw huurwoning goed verzekerd. Maar ook schade aan dieren in uw woning of een bijgebouw.
  Bij stormschade aan uw spullen en glas heeft u geen eigen risico.
  Met onze Woonverzekeringen verzekert u uw woning en spullen. Maar natuurlijk heeft u liever geen schade. Lees hoe u lekkage door neerslag en stroomuitval kan voorkomen en hoe u uw huis en spullen kan beschermen tegen stormschade.

  Door storm is mijn schutting beschadigd. Ben ik hier voor verzekerd?

  Ja. Uw schutting is verzekerd met de Opstalverzekering als uw een koopwoning heeft. Woont u in een huurwoning? Dan bent u hier voor verzekerd met de Inboedelverzekering. Wij betalen u het bedrag dat nodig is om de schutting te repareren of de dagwaarde.