Veelgestelde vragen 

Stormschade

In Nederland kan het flink waaien. Is het volgens het KNMI windkracht 7 of hoger? Dan zeggen wij dat het stormt. Dit kan veel schade in en om uw huis aanrichten. Denk aan afgewaaide dakpannen, omgevallen bomen of een omgewaaide schutting. Met onze Woonverzekeringen bent u goed verzekerd voor schade door storm.

Wel en niet verzekerd bij schade door storm

Ja. We betalen schade aan dakpannen. Bij stormschade geldt wel een eigen risico van € 250,-. Dat bedrag betaalt u zelf.

Zijn er maar een paar dakpannen van uw dak gewaaid? Dan kunt u het beste zelf een reparateur bellen. Bij minder dan 10 dakpannen blijven de kosten voor reparatie namelijk vaak onder de € 250,-. U hoeft deze schade dan niet bij ons te melden.

Ja. We betalen schade aan uw schutting. De schutting moet wel gemaakt zijn van stevig materiaal en goed onderhouden zijn. Is dit allemaal in orde? Dan plaatsen we dezelfde of een vergelijkbare schutting voor u terug. Wilt u liever zelf kiezen welke schutting u terugzet? Dat kan. Dan betalen wij u het bedrag van dezelfde of een vergelijkbare schutting. Bij elke stormschade geldt een eigen risico van € 250,-. Dat bedrag betaalt u zelf.

Minder of geen vergoeding bij een oude schutting
Schade aan een oude schutting die al vernieuwd moest worden betalen wij niet of voor een deel. Dit geldt ook voor schuttingen die gemaakt zijn van materialen die een minder lange levensduur hebben zoals zacht hout of riet.

Vervanging door een duurdere schutting
Wilt u uw schutting vervangen voor een betere schutting die meer geld kost? Dat mag. U krijgt dan van ons het bedrag dat uw schutting waard was op het moment van de storm. Hier gaat nog wel het eigen risico van € 250,- vanaf.

Schade aan een gedeelde schutting
Is uw schutting of andere erfafscheiding ook eigendom van uw buren? Of staat de schutting op de erfgrens met uw buren? Dan betalen wij de helft van de schade. Ook hierbij geldt het eigen risico van € 250,-. Uw buren kunnen voor hun deel naar hun eigen verzekeraar gaan. Ook voor het deel van de schade van uw buren kan een eigen risico gelden.
Ja. We betalen schade aan uw bomen, struiken of planten. U krijgt de kosten voor een hovenier of boomchirurg vergoed. Of we betalen de kosten van een nieuwe boom, struik of plant. We betalen maximaal € 1.000,- voor schade aan bomen, struiken en planten als u deze opnieuw moet planten.

Een boom valt bijna om tijdens de storm
Is er meteen gevaar? Hangt de boom bijvoorbeeld scheef en valt deze bijna om? Dan betalen wij de kosten om de boom om te zagen voordat hij tegen uw huis waait. De kosten om de boom daarna klein te maken of af te voeren, betalen we niet. Het eigen risico van € 250,- geldt niet voor de kosten van het omzagen van de boom.

Bomen en struiken of planten afvoeren
Afvoerkosten betalen we alleen als afvoer noodzakelijk is om de schade aan uw woning te repareren. We betalen maximaal € 5.000,-. Is de afvoer niet noodzakelijk? Dan betalen we de kosten niet.
Heeft u een WA+ Beperkt Casco of een All Risk Autoverzekering? Dan is schade door storm aan uw auto verzekerd. U betaalt geen verplicht eigen risico als u uw schade laat repareren door een hersteller uit ons netwerk. De schade aan uw auto is verzekerd als bijvoorbeeld iets tegen of op uw auto waait door de storm. Met alleen een WA Autoverzekering bent u niet verzekerd voor stormschade.

Geen gevolgen voor bonusmalus korting
Meldt u een stormschade aan uw auto bij ons? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw bonusmalus korting. Uw aantal schadevrije jaren blijft gelijk. Voor stormschade hoeft u geen schadeformulier in te vullen zolang er geen anderen bij betrokken zijn.

Uw auto laten repareren?
Bekijk wat u kunt doen.

Is mijn huurwoning of -appartement verzekerd bij stormschade? De verhuurder moet een opstalverzekering hebben voor de woning. Huurdersbelang is verzekerd op uw inboedelverzekering. Met huurdersbelang bedoelen we de verbeteringen die u of de vorige huurder op eigen kosten heeft aangebracht aan de woning. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende dingen:

 • Verbeteringen in de woning: zoals schilderwerk, rolluiken en zelf geplaatste bijgebouwen.
 • Verbeteringen in de tuin, op het erf of balkon: zoals planten en bestrating.
 • De garagebox die van u is op een ander adres: alleen als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.
 • Het glas van uw huurwoning. Huurdersbelang is alleen verzekerd als u de schade zelf moet betalen volgens het huurcontract. En als de opstalverzekering van de huurwoning de schade niet vergoedt. Dit staat bijvoorbeeld in het huurcontract.
Ja. U betaalt € 250,- eigen risico bij stormschade aan uw huis, tuin of bijgebouwen. Dit eigen risico geldt ook voor het eigenaars- of huurderbelang. Schade onder de € 250,- hoeft u niet te melden. Bij stormschade aan uw spullen en glas betaalt u geen eigen risico. Voor stormschade aan uw spullen kunt u wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit ziet u op uw polisblad of Mijn Centraal Beheer.

Stap 1: Verzamel foto’s, nota’s en gegevens
Gegevens zoals ouderdom, afmetingen, materialen, merk, type en andere kenmerken helpen ons een goede inschatting van de schade te maken. We kijken samen naar de beste oplossing voor u.

Stap 2: Meld de schade. Dat kan op 3 manieren:

 • Online melden. U kunt meteen foto’s en bijlagen uploaden en zien hoe uw schade wordt geregeld. Heel gemakkelijk.
 • Via de app. Ook in de app voegt u gemakkelijk foto’s, offertes en andere documenten toe. En volgt u de status van uw schademelding.
 • Bel ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8250. Bij een grote storm melden veel klanten hun schade bij ons. Daardoor kan het aan de telefoon drukker zijn dan normaal.


Stap 3: Uw schade wordt opgelost. Dat kan op deze manieren:

 • Is het een noodgeval? Bel ons dan: (0)55 579 7955. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Onze hersteller voert een noodreparatie uit als dat nodig is. Lees wat u doet in geval van nood.
 • Laat de schade herstellen door een reparateur uit ons netwerk. De reparateur neemt contact met u op om een afspraak te maken. En komt langs wanneer het u uitkomt. Wij betalen de kosten direct aan de reparateur. U betaalt het eigen risico van € 250,-.
 • U laat de schade repareren door een reparateur die u zelf kiest. Maak duidelijke foto’s van de schade. Ook krijgen we graag een offerte met daarop deze gegevens:

- Welke werkzaamheden zijn nodig?
- Hoeveel uur werk denkt de reparateur nodig te hebben?
- Welke materialen heeft de reparateur nodig?
- Wat kosten deze materialen?
- Wat is het btw-percentage?
- Wat zijn de afmetingen van de beschadigde delen?

Bij akkoord krijgt u 50% van het totaalbedrag van de offerte van ons. Wij trekken het eigen risico van € 250,- van dit bedrag af. De andere 50% krijgt u nadat de schade is hersteld. U kunt de rekening na herstel uploaden in Mijn Centraal Beheer. Of naar ons mailen. U repareert de schade zelf. Bent u handig? Dan mag u de schade aan uw woning of spullen ook zelf repareren. Wij betalen dan de gemaakte kosten voor het materiaal. We hebben dan wel een rekening nodig. En we betalen € 15,- per gewerkt uur. Het eigen risico van € 250,- trekken we van de rekening af

Is er een noodsituatie ontstaan en is daardoor een spoedreparatie nodig? Bel ons: (0)55 579 7955. U krijgt een noodreparatie als dat nodig is. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Bij een grote storm kan dit langer duren.

Natuurlijk probeert u verdere (water)schade te voorkomen. Haal bijvoorbeeld uw inboedel van de grond. Dek af met plastic als dat mogelijk is. Sla waardevolle spullen op bij familie of kennissen. Kunt u niet in uw huis blijven? Kijk dan of u tijdelijk bij familie of kennissen kunt blijven. Wij betalen de redelijke kosten voor de maatregelen die u neemt om verdere schade voorkomen. 

Voorbeelden waarbij een schademelding spoed heeft:

 • U kunt niet meer in uw woning slapen
 • U kunt niet meer veilig wonen of werken
 • Extreme wateroverlast


Heeft uw schade geen spoed? Meld uw schade dan online of bel een andere dag. Daardoor kunnen wij mensen die een noodreparatie nodig hebben, sneller helpen.


Bij stormschade aan uw woning, tuin, bijgebouwen of terreinafscheiding zoals een schutting, geldt altijd een eigen risico van € 200,-. Dit bedrag betaalt u zelf.

Inboedelverzekering 

Verzekerd

 • Spullen aan uw woning
 • (schotel)antennes
 • Dieren die buiten in een stal, volière of schuur zijn
 • Spullen die bedoeld zijn om in de tuin te gebruiken zoals tuinmeubelen

Niet verzekerd

 • Dakpannen
 • Schade door storm aan het frame van uw kassen of broeikassen *
 • Schutting/terreinafscheiding *
 • Zonnepanelen, laadpalen en thuisaccu’s *
 • Tuinhuis, schuur en garage(box) *
 • Glas van uw woning *

Opstalverzekering

Verzekerd

 • Dakpannen
 • Schade door storm aan het frame van uw kassen of broeikassen *
 • Schutting/terreinafscheiding *
 • Zonnepanelen, laadpalen en thuisaccu’s *
 • Tuinhuis, schuur en garage(box) *
 • Glas van uw woning *

Niet Verzekerd

 • Spullen in uw woning
 • (Schotel)antennes
 • Dieren die buiten in een stal, volière of schuur zijn
 • Spullen die bedoeld zijn om in de tuin te gebruiken zoals tuinmeubelen
 • Spullen die niet bedoeld zijn om buiten te staan zoals een skelter of een fiets
*Bij huurdersbelang kan dit wel verzekerd zijn met de Inboedelverzekering.
In onze afschrijvingslijst ziet u de afschrijvingsperiode en het afschrijvingspercentage per product. De lijst is een richtlijn. De dagwaarde van uw spullen hangt ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.