Overlijdenrisicoverzekering koppelen

Koppel uw Overlijdensrisicoverzekering aan uw hypotheek

Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een hypotheek. Dit noemen we verpanden. De hypotheekverstrekker ontvangt dan de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering als u overlijdt. Uw hypotheekverstrekker heeft de zekerheid een deel van de hypotheek terug te krijgen. En voor uw nabestaanden blijft er een lagere hypotheek over.

Vul het formulier in om uw Overlijdensrisicoverzekering te koppelen

Met het Wijzigingsformulier Overlijdensrisicoverzekering vraagt u het verpanden van uw Overlijdensrisicoverzekering aan. U voegt een document toe waaruit blijkt dat u met uw hypotheekverstrekker afspraken maakte over het verpanden. U mailt of stuurt het formulier naar het adres dat onderaan het formulier staat.Heeft u nog vragen?

Social

Contact via Facebook of Twitter