Streep door nieuw plan vermogensbelasting

Vorig jaar met Prinsjesdag vertelden wij u over een nieuw plan voor de vermogensbelasting in box 3. Daar is een streep doorgezet. Er komt nu een nieuw voorstel.

Geldzaken 27 jul 2020 3 minuten

De plannen zijn veranderd

Iedereen die meer vermogen heeft dan € 30.846,- (of € 61.692,- met fiscaal partner), betaalt hier nu belasting over. De Belastingdienst rekent nu met een percentage dat veel hoger is dan de spaarrente bij banken. Vorig jaar waren er plannen om hier wat aan te doen. Maar door deze plannen is nu een streep gezet. Staatssecretaris Vijlbrief zoekt naar een andere oplossing.

Hoe zit het nu met de vermogensbelasting?

Op dit moment kijkt de Belastingdienst niet naar hoe u uw vermogen opbouwt. Spaargeld, beleggingen en investeringen in huurwoningen vallen allemaal onder uw ‘vermogen’. Vooral voor spaarders is dat niet eerlijk. Omdat de rente de afgelopen jaren flink is gedaald.

Zó zou de nieuwe vermogensbelasting werken

Het nieuwe plan was om wel te kijken naar de werkelijke verdeling van het vermogen. En naar het rendement op dat moment. Positief voor spaarders vanwege de lage rente op dit moment. Maar minder goed nieuws voor kleine beleggers of investeerders in huurwoningen.

Het plan gaat niet door

Staatssecretaris Vijlbrief vindt dat er met het nieuwe plan een te groot onderscheid is tussen spaarders en beleggers. Kleine en voorzichtige beleggers (met een laag rendement) zouden een stuk meer belasting gaan betalen. De meest eerlijke oplossing is om te kijken naar het echte rendement. Maar dat kan de Belastingdienst niet achterhalen.

Een nieuw plan

De staatssecretaris wil spaarders en kleine en voorzichtige beleggers tegemoet komen. Op dit moment is er nog niets bekend over zijn nieuwe plannen. Het enige dat we gehoord hebben, is dat hij erover denkt om het heffingsvrije vermogen te verhogen tot ongeveer € 50.000,-. Daarbij maakt het niet uit of u spaart of belegt. Met Prinsjesdag weten we waarschijnlijk meer.