Jonge man en vrouw zijn aan het picknicken. Jongen kijkt naar zijn beleggingsrekening op zijn telefoon en de jonge vrouw kijkt mee.

Beleggen is populair, vooral onder jongeren

Beleggen is zelfs in de huidige economische omstandig­heden onverminderd populair. Onder jongeren tot 34 jaar belegt bijna de helft. En het grootste deel van de beleggers vindt duurzaam beleggen belangrijk. 

Geldzaken 8 sep 2022 4 minuten

Jongeren beleggen het vaakst

48% van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar belegt. Dat staat in een onderzoek dat MeMo2 in augustus uitvoerde voor Centraal Beheer. Jongeren vormen daarmee de grootste categorie bij beleggers. Gemiddeld belegt ruim 1 op de 3 Nederlanders vanaf 18 jaar. Uit het onderzoek blijkt ook: hoe jonger men is, hoe groter de belangstelling om te beleggen. Aart Hatzmann, beleg­gings­expert bij Centraal Beheer, vindt het een goede ontwikkeling dat beleggen populair is bij jongeren. “Jongeren hebben een lange beleg­gings­horizon. Daarmee kunnen ze in potentie een mooi vermogen opbouwen. Maar ik vind het opvallend dat ouderen juist minder bereid zijn om te beleggen, aangezien zij veelal meer kapitaal hebben opgebouwd. Beleggen kan voor hen juist slim zijn om hun koop­kracht op peil te houden.”

Duurzame fondsen en aandelen zijn populair 

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij beleggen. Ruim 8 van de 10 beleggers geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. De helft daarvan (41%) neemt zelfs genoegen met minder rendement. Een iets grotere groep (43%) onderschrijft duurzaamheid, maar wil niet dat het ten koste van het rendement gaat. Ook hier zijn het de jongere beleggers die duurzame aandelen en fondsen belangrijker vinden dan de oudere garde. 

Aandelen voeren de boventoon

Ruim de helft van de mensen die beleggen kiest voor aandelen. Daarnaast zijn cryptovaluta en beleggingsfondsen populair. Opvallend is dat het beleg­gingsprofiel van jongeren significant verschilt van dat van ouderen: 55-plussers beleggen minder in relatief nieuwe type beleggingen. Zij kiezen voornamelijk voor aandelen en beleggingsfondsen, terwijl 18- tot 54-jarigen vooral in aandelen en cryptovaluta beleggen. Meer dan de helft van de beleg­gers belegt via hun bank of verzekeraar.

Te weinig kennis is het grootste obstakel om te beginnen met beleggen

Maar liefst 59% van de ondervraagden geeft aan dat ze niet gaan beleggen omdat ze vinden dat ze er te weinig kennis over hebben. Daarnaast wordt het (te grote) risico genoemd. Ook geeft 30% aan geen geld over te hebben om mee te beleggen. Bijna een kwart van de ondervraagden is terug­hou­dend vanwege de huidige economische ontwikkelingen, hoewel dit voor jongeren veel minder een rol lijkt te spelen.

Huidige economische ontwikkelingen houden ervaren beleggers niet tegen

Onder beleggers zijn de huidige economische omstandigheden juist een goed moment om meer te gaan beleggen. Dit geeft een ruime meerderheid van de beleggers aan. Ook hierin onderscheiden jongeren zich. Waar­schijn­lijk vanwege het feit dat ze een langere beleggingshorizon hebben.

Niet-beleggers blijven voorzichtig

De grote meerderheid van mensen die niet beleggen, ziet de waarde­dalingen van aandelen als een reden om niet te gaan beleggen. Het bevestigt hun gevoel dat het risico te groot is. “Het lijkt alsof veel mensen denken dat er bij beleggen altijd veel risico wordt genomen. Dit komt natuurlijk ook door het imago van bijvoorbeeld crypto’s. Maar er zijn veel meer beleggingsmogelijkheden die passen bij het risicoprofiel van mensen die wat voorzichtiger zijn”, aldus Aart.

Instappen kan altijd

Van de mensen die geïnteresseerd zijn om te beginnen met beleggen, geven de meeste aan dat pas te gaan doen als de markt gestabiliseerd is. Toch hoeft dat niet. Aart: “Beleggen doe je voor de lange termijn en beurskoersen weerspiegelen niet altijd de economische situatie van dat moment. Dat maakt het kiezen van het juiste instapmoment vaak lastig of zelfs onmo­gelijk. Daarom kan het verstandig zijn om nu juist een start te maken. En niet in een keer met je beoogde beleggingsbudget, maar juist gespreid in de tijd.”

Uit onderzoek blijkt dat...

  • Ruim 1 op 3 Nederlanders belegt, vooral in aandelen en cryptovaluta.
  • Het belegprofiel van 55-plussers verschilt sterk van jongere doelgroepen.
  • Ruim 8 van de 10 beleggers vindt duurzame aandelen of fondsen belangrijk en de helft neemt zelfs genoegen met minder rendement.

Wil jij starten met beleggen? 

Bij Centraal Beheer hebben we 8 fondsen met elk een eigen risicoprofiel. Kies het fonds dat bij je past en onze experts doen de rest. En als je nu € 500,- inlegt, krijg je € 65,- cadeau.


Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw geld kan minder waard worden.