Vereniging van Eigenaren (VvE)

Samen eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor onderhoud

Koopt u een appartement? Dan bent u niet alleen eigenaar daarvan. Maar ook mede-eigenaar van het hele gebouw. En daarom dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Dat bent u samen met de andere bewoners. Om de afspraken daarover te organiseren, is een Vereniging van Eigenaren verplicht. Ook een bungalowpark kan een VvE hebben.

De VvE staat voor de belangen van de eigenaren

De Vereniging van Eigenaren zorgt dat de gemeenschappelijke ruimtes en zaken in het gebouw worden onderhouden. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de hal en de lift, als die er is. Maar ook een parkeerterrein kan hierbij horen. De VvE kan ook huisregels (een ‘huishoudelijk reglement’) maken.

Bij een VvE horen regels

In de wet zijn de verplichtingen van een VvE vastgelegd. De oprichting ervan is bijvoorbeeld verplicht volgens de wet. En de eigenaren van de appartementen in 1 gebouw zijn verplicht lid. U kunt het lidmaatschap dus ook niet stoppen.

In de VvE moet gespaard worden voor onderhoud

Vanaf januari 2018 moeten alle VvE’s een bedrag voor onderhoud van de woning reserveren. Dat is om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Er zijn verschillende manieren om dat te regelen. Op rijksoverheid.nl leest u daar meer over.

De VvE heeft een voorzitter en een ledenvergadering

Een VvE heeft 4 verplichte onderdelen:

  • De ‘Vergadering van Eigenaars’. In de vergadering kan het huishoudelijk reglement worden opgesteld en aangepast. De eigenaren van de appartementen hebben stemrecht in de vergadering. De Vergadering van Eigenaars neemt besluiten in de VvE.
  • Het dagelijks bestuur Bestaat uit 1 of meer bestuurders. En organiseert minstens 1x per jaar een ledenvergadering. Alleen in de vergadering kan het bestuur worden benoemd en ‘ontslagen’. Zo zit de VvE nooit zonder bestuur. Het bestuur zorgt onder andere voor de verzekeringen, jaarstukken en het beheer van de middelen in de VvE.
  • De voorzitter van de vergadering. Dit is meestal een van de bestuurders. En anders een van de leden van de VvE. Hij of zij leidt de vergadering.
  • De Raad van Commissarissen (kascontrolecommissie of kascommissie)
  • Elke VvE heeft een commissie die de jaarstukken van het bestuur controleert. Die bestaat uit leden van de VvE en moet ieder jaar worden gekozen.

Soms zijn er meer commissies, bijvoorbeeld een technische, voor het onderhoud aan het gebouw. Of een groencommissie, voor het onderhoud van de tuin. Er kan ook een commissie zijn die bewoners raadpleegt. Dat is vergelijkbaar met een bewonersvereniging.