VvE activeren

Een actieve VvE zorgt voor onderhoud en gedeelde verzekeringen

Er is altijd een VvE als u in een appartement woont. Soms is die niet actief. Een actieve VvE is goed voor alle bewoners. Die zorgt er namelijk voor dat het gebouw waarin u woont goed verzekerd is. En dat er geld is voor onderhoud en gemeenschappelijke voorzieningen.

De VvE moet verplicht geld hebben voor onderhoud

De afspraken voor VvE’s zijn afgelopen jaren aangescherpt. Zij moeten voldoende reserve opbouwen om onderhoud te doen.

Hoe maakt u van een slapende een actieve VvE?

De VvE moet minimaal 1x per jaar vergaderen. Maar hoe zorgt u dat de vergadering kan worden gepland?

 1. Verzamel documenten over de VvE.
  Is deze informatie niet beschikbaar? Dan kunt u het opvragen bij Kadaster.

  - De splitsingsakte (bewijs dat het gebouw is verdeeld in appartementen)
  - Het splitsingsreglement (onderdeel van de splitsingsakte met afspraken van de VvE, wettelijk verplicht) – hierin staan de naam, locatie en gemeente waarin de VvE actief is. De naam moet beginnen met ‘Vereniging van Eigenaars’.
  - Het huishoudelijk reglement, als het er is
  - Bestaande contracten (voor bijv. onderhoud, schoonmaak etc.)
  - Overzicht van de financiën
 2. Maak een plan van aanpak.
  - benoem het bestuur, de voorzitter en de kascommissie
  - opstalverzekering
  - schrijf de VvE in bij de Kamer van Koophandel
  - open een bankrekening voor de VvE
 3. Schakel medebewoners in.
  Deel uw ideeën met andere bewoners. Misschien vindt u al mensen die een functie willen in het bestuur van de VvE. U kunt vervolgens samen de eerste vergadering plannen en de agenda bepalen.

Er zijn organisaties die u kunnen helpen om de VvE goed in te richten

Vinden u en de andere bewoners het lastig om een VvE op te richten of te beheren? Er zijn organisaties die zowel bewoners als bestuur kunnen helpen. Het is mogelijk om de hele VvE uit te besteden of alleen bepaalde taken. Als u op internet zoekt naar ‘beheer VvE’ vindt u verschillende partijen die dit doen.