Het aanvraagproces

Van een overlijdens­­risico­­verzekering

U kunt op verschillende manieren uw overlijdens­risico­verzekering regelen. Uw financieel adviseur kan de verzekering voor u aanvragen. Of u sluit zelf de verzekering online. Het aanvraagproces bestaat uit verschillende stappen.

De aanvraag indienen

U vult een formulier in met uw gegevens. De gebruikelijke NAW gegevens, maar de verzekeraar stelt ook een aantal gezondheidsvragen. Ook geeft u aan welk bedrag u wilt verzekeren, wie de begunstigde is en hoe lang de verzekering moet lopen. Na het insturen van de verzekerings­aanvraag, controleert de verzekeraar uw gegevens. Soms worden nog aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over een strafrechtelijk verleden. Of over het doel van de verzekering. Het verzekerde bedrag mag namelijk niet veel hoger zijn dan het bedrag dat de nabestaanden nodig hebben om in de woning te blijven wonen en een normaal leven te kunnen leiden.

Gezondheidsverklaring en medische acceptatie

De verzekering kan pas starten als de verzekeraar uw gezondheids­situatie heeft beoordeeld. Dit noemen we 'medische acceptatie'. Verzekeraars baseren de premie van een overlijdens­risico­verzekering op een gemiddelde gezondheid en gemiddelde levensverwachting (gemiddelde kans op overlijden). Bij een verhoogd risico kan de verzekeraar een hogere premie vragen of besluiten geen verzekering aan te bieden.

De ene verzekeraar is soepeler met accepteren dan de ander. Dit wil niet zeggen dat er minder vragen gesteld worden. Want om te bepalen of u verzekerd kunt worden tegen de normale premie van die verzekeraar, moet de verzekeraar wel vaak extra medische gegevens hebben.

Voor de medische acceptatie, vult u een gezondheids­verklaring in. Dat kan een papieren vragenlijst zijn of online in een beveiligde omgeving. Kiest u een hoog verzekerd bedrag, dan kan het zijn dat u ook naar een medische keuring moet. De verzekeraar heeft op haar website hiervoor vaak tabellen en meer informatie staan.

Heeft u geen enkele ziekte, klacht of aandoening, dan kunt u vaak snel verzekerd worden. Heeft u wel iets aangegeven op de gezondheids­verklaring, dan kan het zijn dat de verzekeraar contact met u opneemt. Of dat ze vragen willen stellen aan uw (behandelend) arts. De medische acceptatie duurt dan wat langer.

Het is belangrijk dat u altijd eerlijk bent bij het invullen van uw gezondheids­verklaring. Want als achteraf bijvoorbeeld blijkt dat u informatie hebt achtergehouden dan kan de verzekeraar besluiten niet of minder uit te keren!

De verzekering start als u medisch bent goedgekeurd. U ontvangt dan de polis.

Uw verzekering wijzigen

Zolang de verzekering loopt, kunt u de verzekering veranderen of aanpassen. Zo kunt u het verzekerd bedrag verhogen of verlagen. Of de looptijd aanpassen. Ook kunt u steeds opnieuw aangeven wie de uitkering van de verzekering moet krijgen. Als u een partner krijgt bijvoorbeeld. Of bij een echtscheiding.

Is de verzekering verpand, dan heeft u voor de meeste aanpassingen toestemming nodig van de pandhouder.

Verhoogt u het verzekerd bedrag of verlengt u de looptijd? Dan neemt het risico voor de verzekeraar toe. En zal uw gezondheids­situatie opnieuw worden beoordeeld.

In een paar stappen verzekerd bij Centraal Beheer

  1. Kies waarom u een overlijdens­risico­verzekering wilt afsluiten. Beantwoord de vragen; u kiest bijvoorbeeld de looptijd. Aan de hand van de uitkomsten bepalen wij de vorm en verzekerd bedrag van uw overlijdens­risico­verzekering. Wij berekenen uw gemiddelde premie. En laten alle maandpremies zien.
  2. U kunt de vorm van uw verzekering, het verzekerd bedrag en de looptijd nog aanpassen.
  3. U vult de gezondheids­verklaring veilig online in. U ontvangt van ons 2 smsjes met inloggegevens. Na het invullen bent u direct verzekerd met de voorlopige dekking.
  4. De verzekering start als we u medisch goedkeuren. U ontvangt de polis.