Sparen of beleggen

Kies wat het beste bij u past

Met sparen of beleggen zorgt u ervoor dat uw geld in waarde kan groeien. Maar er zijn verschillen tussen sparen en beleggen. Als u spaart, weet u wat de rente is. U weet dus precies wat u krijgt. Bij beleggen weet u van tevoren nooit wat het resultaat is. Er zijn onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de resultaten tegenvallen. Of meevallen.
  • Sparen en beleggen combineren
  • Overzichtelijk in de Mijn Centraal Beheer App
  • Altijd bij uw geld

Als u spaart, weet u wat u krijgt

U weet wat de rente is. Dus u weet wat u krijgt. Bij de meeste banken is uw geld tot € 100.000,- per rekeninghouder veilig dankzij het deposito­garantie­stelsel. Zelfs als de bank failliet gaat. U kunt er ook voor kiezen om uw geld een tijdje vast te zetten tegen een vooraf afgesproken rente. Deze rente is meestal hoger dan de rente op een gewone spaarrekening.

Als u belegt, is er een kans dat uw geld harder groeit

Met de huidige rente kan beleggen op de langere termijn een interessant alternatief zijn. Over het algemeen geldt: hoe meer risico u met uw beleggingen neemt, hoe meer rendement u mag verwachten. Het risico is de kans dat uw beleggingen minder waard worden. U kunt uw risico makkelijk spreiden, door bijvoorbeeld te kiezen voor een mixfonds. Een mixfonds combineert verschillende beleggingen, met verschillende risico’s. Vaak kunt u heel makkelijk zelf beleggen. Ook als u er niet zoveel verstand van heeft.

Sparen en beleggen combineren

Veel mensen hebben een spaarpot. En zetten iedere maand wat geld opzij. Met de huidige spaarrente groeit dat geld de laatste jaren niet of nauwelijks. U kunt sparen ook combineren met beleggen. Zo houdt u een buffer achter de hand voor onverwachte uitgaven. Tegelijkertijd krijgt een ander deel van uw geld de kans om harder te groeien.

Starten met sparen en beleggen

Het is de kunst gewoon eens te beginnen. Stel, u zet iedere maand € 100,- opzij. Die € 100,- kunt u ook verdelen. U zet dan bijvoorbeeld € 50,- op uw spaarrekening en € 50,- op uw beleggings­rekening.

De voordelen van sparen en beleggen combineren

  • U houdt geld achter de hand (buffer) voor onverwachte uitgaven.
  • U heeft kans op extra rendement. Een deel van uw geld kan harder groeien.
  • U loopt beperkt risico. Een beursdaling raakt niet al uw geld.

Fonds­beleggen en Gemaks­beleggen betalen

Heeft u Gemaks­beleggen of Fonds­beleggen bij Centraal Beheer én een RentePlús Rekening? Dan kunt u het geld van uw RentePlús Rekening gebruiken om uw aankopen Gemaks­beleggen en Fonds­beleggen mee te betalen. Ook kunt u verkoopopbrengsten van uw Gemaks­beleggen en Fonds­beleggen op uw RentePlús Rekening ontvangen.

Opdracht geven voor aankopen en verkopen

Opdrachten om beleggingen aan te kopen en te verkopen geeft u in Mijn Centraal Beheer. U kiest zelf of u uw beleggingen betaalt met geld van uw RentePlús Rekening of van uw vaste tegenrekening. Ook kiest u zelf of u de verkoopopbrengst van uw Gemaks­beleggen of Fonds­beleggen op uw vaste tegenrekening ontvangt of op uw RentePlús Rekening.

Lekker flexibel. U regelt het zelf waar en wanneer u wilt. En u kiest zelf of u belegt of spaart.

De oplossingen van Centraal Beheer

Voor beleggen:

U kunt bij ons kiezen tussen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Met Gemaksbeleggen heeft u de keuze uit 3 mixfondsen. Met Fondsbeleggen heeft u meer regie én u kunt in meerdere fondsen beleggen. U kiest uit 7 fondsen: 4 mixfondsen, 2 obligatiefondsen en 1 aandelenfonds.
Onze beleggingsproducten

Voor sparen:

Wij hebben verschillende spaarvormen. U kunt uw geld op een RentePlús Rekening of een RenteVast Rekening zetten. Bij een RenteVast rekening zet u uw spaargeld tijdelijk vast. U krijgt dan vaak wel een hogere rente.
Onze spaarrekeningen
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.