Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Actievoorwaarden 'Welkomstactie € 65,- bonus 2024’

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een Beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2024’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe beleggingsklanten. U begint met beleggen in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 30 december 2023 tot en met 31 december 2024. 
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- om mee te beleggen als:
  a. u in de actieperiode uiterlijk 31 december 2024 voor het eerst een Beleggings­rekening opent. U heeft niet eerder een Beleggings­rekening bij Centraal Beheer gehad. En;
  b. u in de actieperiode binnen 14 dagen na het openen van uw Beleggings­rekening minimaal € 500,- op 1 dag inlegt. Dit bedrag mag verdeeld worden over meerdere fondsen. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
  c. u de Fondsverdeler instelt. Wij beleggen de bonus in het door u gekozen fonds.
 3. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden op uw Beleggingsrekening laten staan.
 4. Als u binnen 4 maanden na de inleg van € 500,- een bedrag opneemt, wordt dit bedrag afgetrokken van uw inleg. U krijgt alleen een bonus als u € 500,- méér inlegt dan u opneemt.
 5. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 6. Na 4 maanden kijken we of de inleg van € 500,- nog op uw Beleggings­rekening staat. Is dit het geval, dan ontvangt u na maximaal 6 weken de bonus van € 65,-.  Een voorbeeld: u opent op 1 november 2024 een Beleggingsrekening en legt op 10 november 2024 minimaal € 500,- op 1 dag in. Dan ontvangt u de bonus in de loop van april 2025.
 7. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 8. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 7 december 2023. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggingsrekening.
 9. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2024’. Als u meedoet, zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Beleggingsrekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 10.   Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 11.   Doet u ook mee aan de ‘Periodiek beleggen actie € 60,- bonus’? Dan telt de inleg van € 500,- voor de ‘Welkomstactie € 65,- bonus 2024’ niet mee als periodieke inleg voor de ‘Periodiek beleggen actie € 60,- bonus’. Doet u voor 31 maart 2024 aan beide acties mee? Dan doet u dus 2 keer een inleg:
  - Een inleg van € 500,- binnen 14 dagen na het openen van uw Beleggings­rekening.
  - Een maandelijkse inleg van minimaal € 50,- binnen 14 dagen na het openen van uw Beleggings­rekening. Daarna doet u nog ten minste 5 keer een maandelijkse inleg van minimaal € 50,-. Bekijk de actievoorwaarden.

Deze actie geldt alleen voor de Beleggingsrekening. Niet voor beleggen met Extra Pensioen Opbouw.

Beginnen met beleggen

Eerdere actievoorwaarden

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.