Arbeidsmediation

Samen werken aan een oplossing voor een (dreigend) arbeidsconflict

Met Arbeidsmediation werkt u onder de professionele begeleiding van onze partner Van Opstal & partners aan de oplossing voor een (dreigend) arbeidsconflict. Een gecertificeerde MfN-registermediator gaat samen met u en/of uw medewerker(s) in gesprek. En zoekt naar een oplossing waarmee iedereen tevreden is. 

  • Een professionele en gecertificeerde MfN-registermediator bemiddelt bij het oplossen van het (dreigende) arbeidsconflict
  • U en/of uw medewerkers werken samen aan een oplossing
  • Gemiddeld worden 9 van de 10 mediations door van Opstal & partners succesvol afgesloten
90%
succesvol opgelost

Deskundige ondersteuning bij een arbeidsconflict

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een (dreigend) arbeidsconflict met een medewerker die ziek is. En soms meldt een medewerker zich juist ziek door een conflict. Volgens het Arboportaal, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn er ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar die komen door een conflict op het werk. Hoewel een conflict op zichzelf niet voldoende is voor een ziekmelding kan een conflict wel leiden tot (langdurig) verzuim.

Daarom is het voor zowel u als uw medewerker belangrijk dit zo snel mogelijk op te lossen. Maar helaas lukt dat onderling niet altijd. Omdat emoties bijvoorbeeld te hoog zijn opgelopen of omdat er mogelijk niet goed wordt gecommuniceerd. Ook kan het soms lijken alsof de verschillende belangen niet bij elkaar te brengen zijn. In die gevallen biedt Arbeidsmediation van de Verzuimhulp een uitkomst. 

Wij kiezen Van Opstal & partners voor Arbeidsmediation

Arbeidsmediation van de Verzuimhulp wordt zelfstandig uitgevoerd door Van Opstal & partners. Zij hebben sinds 2005 vele duizenden arbeidsmediations uitgevoerd in alle sectoren van het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de (semi-)overheid. Gemiddeld worden 9 van de 10 mediations door hen succesvol afgesloten. Met duurzame oplossingen die vastgelegd worden in een overeenkomst. 

De gemiddelde doorlooptijd van een mediation via Van Opstal & partners is slechts vier à vijf weken. 

Hoe werkt Arbeidsmediation van de Verzuimhulp

In een telefoongesprek legt u uw situatie uit en kunt u vragen stellen. U krijgt vervolgens een offerte. Nadat u de offerte heeft goedgekeurd ziet het mediationtraject er als volgt uit:

Binnen één werkdag wordt contact opgenomen met alle betrokkenen aan de mediation. Om ook van hen formeel akkoord op de mediation te krijgen.

De mediator maakt afspraken met de betrokkenen en heeft altijd eerst afzonderlijke voorgesprekken. Daarna begeleidt de mediator de gezamenlijke gesprekken.

De gemaakte afspraken worden door de mediator vastgelegd in een overeenkomst die door betrokkenen wordt ondertekend.  

Kies zelf het mediationtraject dat het beste bij uw situatie past

Als ondernemer maakt u waarschijnlijk graag zelf keuzes. En wilt u graag de regie houden. Daarom kunt u bij Arbeidsmediation van de Verzuimhulp zelf kiezen uit het traject dat het beste bij uw situatie past. Als u wilt helpen we u natuurlijk graag de beste keuze te maken. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en zorgen ervoor dat de Arbeidsmediation aansluit bij uw wensen. 

Arbeidsmediation

Als twee (of meer) partijen een probleem of geschil met elkaar hebben, waar ze zelf niet meer goed uitkomen, kan mediation uitkomst bieden. Een MfN-registermediator, gespecialiseerd in arbeidsmediation, helpt betrokkenen in een aantal gezamenlijke mediationgesprekken (gemiddeld 2) om tot een oplossing te komen. 

Team- of groepsmediation bij (dreigende) arbeidsconflicten 

Teammediation is een geschikte interventie als er sprake is van een conflict tussen meerdere teamleden of tussen één teamlid en de rest van het team. Het doel van teammediation is om deze conflicten op te lossen en teams effectiever en prettiger met elkaar te laten samenwerken.

Veelgestelde vragen

Mediation kan ingezet worden op het moment dat beide partijen bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing. Daarom gebeurt het ingaan van een mediationtraject altijd op vrijwillige basis. Vrijwilligheid betekent overigens niet vrijblijvendheid. Alle betrokkenen dienen actief deel te nemen om door middel van mediation tot een oplossing te komen. 

Als werkgever kunt u uw medewerker dus ook niet dwingen om deel te nemen aan mediation. In dat geval is het wel belangrijk om vast te leggen dat u mediation heeft aangeboden. Dat is bijvoorbeeld van belang voor uw verzuimdossier. 

Tenzij betrokkenen er zelf tijdig en goed met elkaar uit kunnen komen heeft mediation bij arbeidsconflicten bijna altijd zin. Ook als er al adviseurs of advocaten in het spel zijn.
Arbeidsmediation kan ook starten als of eindigen in een zogenaamde exit-mediation. Het doel is dan om gezamenlijk een regeling te treffen ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. 

Als een mediation uiteindelijk niet voor alle betrokkenen tot een goede oplossing leidt, bestaat er een risico op een juridisch conflict.
Dan kan een andere zogeheten interventie een uitkomst bieden. 
Met HR Advies van de Verzuimhulp helpt onze partner u met een maatwerkoplossing. 

Daarnaast kan het ook zijn dat een van de partijen het conflict of geschil wil voorleggen aan de rechter. Die zal uiteindelijk een beslissing nemen die bindend is voor beide partijen. Ook voor juridische ondersteuning kunt u bij Centraal Beheer terecht. Bekijk daarvoor onze pagina over juridische diensten

Ook bij arbeidsmediation kunnen door betrokkenen afspraken gemaakt worden waarop Nederlands recht van toepassing is en die dan bindend zijn. 
Deze afspraken moeten dan wel op een goede manier worden vastgelegd. Dat kan in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

De MfN-registermediators van Van Opstal & partners zorgen voor een goede en geldige vastlegging van gemaakte afspraken. 

Het grote voordeel van mediation is dat betrokkenen zelf gaan over de door hen te maken afspraken. Er is dan ook geen rechter die een bindend vonnis oplegt. Uiteraard bepaalt ook de mediator niet de uitkomst van de mediation. Een MfN-registermediator is onafhankelijk en onpartijdig. En stelt zich neutraal op. Hij faciliteert en begeleidt op deskundige wijze het gespreksproces, waarin betrokkenen zelf tot hun eigen gezamenlijke oplossingen komen. 

Met Arbeidsmediation van de Verzuimhulp krijgt u altijd ondersteuning van een gecertificeerde MfN-registermediator. Deze mediators houden zich aan de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. In de gedragsregels staat bijvoorbeeld dat de mediator zich onafhankelijk opstelt. En dat deze geen belang heeft dat deze onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Voor MfN-registermediators geldt bovendien een klacht- en tuchtrechtregeling.

Bij arbeidsmediation gaan de feitelijke deelnemers samen over de oplossing van hun probleem. De MfN-registermediator ziet erop toe dat de betrokkenen in mediation op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. En dat bijvoorbeeld niet de ene betrokkene de andere onder druk zet.
Arbeidsmediation van de Verzuimhulp wordt uitgevoerd door onze partner Van Opstal & partners. Zij voeren de dienst zelfstandig uit. 

Van Opstal & partners is een onafhankelijk, landelijk werkend en toonaangevend bureau voor arbeidsmediation. Sinds 2005 hebben zij vele duizenden arbeidsmediations uitgevoerd in alle sectoren van het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de (semi-)overheid. Zij zijn werkzaam met ongeveer 35 MfN-registermediators. Die allemaal gespecialiseerd zijn in arbeidsmediation.

Gemiddeld worden 9 van de 10 mediations door hen succesvol afgesloten met duurzame oplossingen die vastgelegd worden in een overeenkomst.

De gemiddelde doorlooptijd van een mediation via Van Opstal & partners is slechts vier à vijf weken. 

    

Wat is de Ondernemerswinkel?

De Ondernemerswinkel is een platform met zakelijke diensten en oplossingen. Voor situaties en vragen waar u in uw dagelijks werk tegen aanloopt en wat hulp bij kunt gebruiken. Van professionele en betrouwbare partners. U betaalt achteraf. U hoeft nog geen klant bij ons te zijn.

Centraal Beheer-kwaliteit

Wij kozen alvast uitstekende leveranciers voor u uit de markt. Dan heeft u daar geen omkijken naar. 

Altijd een oplossing

Niet tevreden? En komt u er met de leverancier niet uit? Dan bemiddelen wij. En helpen we zoeken naar een oplossing waarmee u tevreden bent. 

Binnen 1 werkdag contact

U heeft een situatie die u zo snel mogelijk wilt afronden. Na uw bestelling neemt de leverancier binnen één werkdag contact met u op.

Misschien ook wat voor u:

HR Advies

HR Advies

In verzuimtrajecten die wat langer duren vinden vaak meerdere interventies plaats. Toch kan het zijn dat die inspanningen niet succesvol zijn. Met HR Advies zorgt onze partner voor een maatwerkoplossing voor uw verzuimsituatie. 

Verzuimdossiercheck

Verzuimdossiercheck

Met de Verzuimdossiercheck van Centraal Beheer weet u snel of uw verzuimdossier voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Of welke stappen u nog moet nemen om daarvoor te zorgen.