Verzuimverzekering Loonkosten + Arbo compleet

In 1 keer verzekerd: kosten van loon, wettelijke arbodiensten én extra arbo-verrichtingen

 • Alles onder 1 dak: verzekering, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie
 • U stelt zelf uw verzekering samen
 • U heeft geen aparte arbodienst meer nodig.
Bereken uw premie

U bent wettelijk verplicht een deel van het loon van uw zieke medewerkers door te betalen. Dit voor een periode van maximaal 2 jaar. En de wet vraagt een aantal acties van u op het gebied van arbodienstverlening. Met de Verzuimverzekering loonkosten + Arbo-compleet, verzekert u niet alleen het financiële risico. Wij regelen voor u de arbodienstverlening, waardoor u voldoet aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter. De kosten komen vanaf de 1e ziektedag voor vergoeding in aanmerking. Ook kosten voor extra arbo-acties die de bedrijfsarts vraagt om een zieke medewerker weer aan het werk te krijgen.

Verzekerd Niet verzekerd
 • Kosten van verzuim boven het eigen risico.
 • Verzuimkosten van vaste en tijdelijke medewerkers met een arbeids­overeenkomst.
 • Wachtlijst­bemiddeling.
 • Complete verzuim­begeleiding vanaf 1e verzuimdag.
 • Preventie­diensten.
 • Trauma­opvang.
 • Kosten van alle extra arbo-acties die de bedrijfsarts voorstelt.
 • Verhaal van schade op derden.
 • Medewerkers die ziek zijn bij aanvang van de verzekering.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze polisvoorwaarden.

Keuzes: verzekerd percentage, werkgeverslasten, eigen risico in tijd of geld

 1. Percentage van de loonsom in het 1e en 2e jaar van ziekte:
  • 100% / 70%
   (100% in 1e jaar / 70% in 2e jaar)
  • 70% / 70%
   (70% in het 1e jaar en 70% in het 2e jaar)
  • 100% / 100%
   (100% in het 1e jaar en 100% in het 2 jaar)
  Belt u ons vooral als de keuze die u wilt maken er niet tussen staat: (055) 579 8177.
 2. Werkgeverslasten
  Wilt u die wel of niet meeverzekeren? Behalve het loon moet u ook werkgeverslasten doorbetalen als de medewerker ziek is. Zoals premies voor sociale verzekeringen en eventuele pensioenlasten. U kunt dit voor 20% van de bruto-loonsom meeverzekeren.
 3. Eigen risico in tijd of in geld
  • Tijd: U betaalt een beperkt deel van de kosten zelf. U kunt kiezen uit: 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. Kleinere bedrijven kiezen vaak voor deze variant.
  • Geld: U betaalt zelf per jaar een vooraf vastgesteld bedrag voor de doorbetaling van het loon. Zijn uw kosten hoger, dan betalen wij het gedeelte boven uw gekozen grens. Dit is een Verzuimverzekering met calamiteitendekking, ook wel 'stop loss' genoemd. En geschikt voor bedrijven met 25 tot 250 medewerkers.

Bereken uw premie

Heeft u vragen over de wet, uw verplichtingen, uw risico’s als werkgever of onze verzekeringen? Wij helpen u graag.

(055) 579 8177 Bereken uw premie
Meer weten over de Verzuimverzekering