Verzuim­verzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij zorgen voor u.

 • Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt.
 • Stel zelf uw verzekering samen: alleen loonkosten of ook arbozorg en re-integratie.
 • Voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.
Bereken uw premie Offerte aanvragen

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. U bent namelijk verplicht om uw zieke medewerkers 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Daarom noemen we deze verzekering ook wel een loondoorbetalingsverzekering.

En verzekert u de arbodienstverlening mee met uw verzuimverzekering? Dan krijgt u hulp bij het voorkomen van verzuim en het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo voldoet u aan de eisen van de ‘Wet verbetering poortwachter’. Deze wet bepaalt dat u en uw zieke medewerker zich – samen met de arbodienst of bedrijfsarts - inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Waarom de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Met onze ziekteverzuimverzekering:

 • heeft u altijd een verzekering die bij u past
 • houdt u de kosten van verzuim zo laag mogelijk
 • heeft u altijd inzicht tot uw verzuimgegevens met de App Verzuim
 • meldt u gemakkelijk een ziek- of herstelmelding door op het online Meldloket
 • helpen wij u zodat uw zieke medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk kan
 • weet u zeker dat u zich houdt aan regels van de wet rondom loondoorbetaling en re-integratie
 • voorkomt u boetes van het UWV

Bereken uw premie Offerte aanvragen

Actuele wetgeving Verzuimverzekering

Welke verzuimverzekeringen zijn er?

Met onze Verzuimverzekering verzekert u zich tegen het risico van loondoorbetaling.
Centraal Beheer heeft grofweg 3 soorten ziekteverzuimverzekeringen:

Verzuimverzekering conventioneel

Verzuimverzekering conventioneel

‘Conventioneel’ staat voor een eigenrisicoperiode in werkdagen. U kiest zelf uw eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. En u kiest hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u verzekert. Ook kunt u de verzekering uitbreiden met arbodienstverlening. Er zijn 2 varianten: arbodienstverlening basis of arbodienstverlening compleet. Kleinere bedrijven kiezen vaak voor deze variant.

Verzuimverzekering stop-loss

Verzuimverzekering stop-loss

Stoploss betekent dat u een eigenrisicobedrag heeft. Dit bedrag is meestal iets hoger dan de gemiddelde verzuimkosten in uw bedrijf. Deze ziekteverzuimverzekering is namelijk bedoeld om de onverwachte hoge kosten van loondoorbetaling te verzekeren. Bijvoorbeeld als een medewerker langdurig uitvalt. Daarom noemen we het ook wel een ‘calamiteitendekking’. Deze verzekering is geschikt voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

Verzuimverzekering WGA compleet

Verzuimverzekering WGA compleet

Met deze verzekering bent u verzekerd voor de loondoorbetalingskosten van verzuim, Ziektewet en WGA van al uw zieke (ex-)medewerkers. De Verzuim WGA Compleet kiest u als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en WGA. U hoeft zich de komende 12 jaar geen zorgen te maken. Wij vergoeden namelijk de kosten voor loondoorbetaling of Ziektewetuitkeringen aan uw (ex-)medewerkers in de eerste 2 jaar. En ook de WGA-uitkeringen in de 10 jaar daarna vergoeden wij. Daarnaast helpen wij u bij verzuimbegeleiding en re-integratie.

Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • al uw medewerkers
 • de eerste 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte
 • 100% vergoeding van alle behandelingen die de bedrijfsarts adviseert
 • preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie

Niet verzekerd

 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA)
 • iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner
 • medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start
 • ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid

Voor elke situatie een oplossing

Meer verzekerd dan u denkt

Van Centraal Beheer krijgt u net even meer.

Verzuimverzekering met calamiteitendekking (stop loss)

Verzuimverzekering met calamiteitendekking (stop loss)

Grotere bedrijven (25 tot 250 medewerkers) kunnen een Verzuimverzekering kiezen met eigen risico in ‘geld’ (stop loss). Zo heeft u calamiteiten verzekerd en weet u elk jaar precies wat u zelf maximaal betaalt voor zieke medewerkers.

Iets voor u?

Snel ziek en beter melden met de Verzuim-app

Heeft u bij ons een verzuimverzekering? Dan kunt u medewerkers direct ziek of beter melden via de gratis app 'VerzuimInzicht' van Centraal Beheer. Praktisch en snel geregeld.

Iets voor u?

Heeft u vragen of wilt u een offerte laten maken? Wij helpen u graag.

Bereken uw premie Offerte aanvragen
Bel mij over de Verzuimverzekering