Zo kiest u een verzuimverzekering

Een verzuimverzekering afsluiten doet u niet elke dag. Het is daarom belangrijk dat u goed weet wat uw mogelijkheden zijn. Onze adviseurs denken graag met u mee. Wij vertellen u graag wat uw risico’s zijn en waar u op moet letten. Want het ene midden-kleinbedrijf is het andere niet. Kies daarom de juiste verzekering voor uw situatie.

 • Welke keuzes kunt u maken?
 • Welk percentage van de loonsom u wilt verzekeren?
 • Welke werkgeverslasten u wilt meeverzekeren?
 • Welke eigen risicotermijn bij u past.Berekenen wat dit betekent voor uw premie

U bepaalt zelf of u zich alleen voor de loonkosten of ook arbozorg en re-integratie verzekert. Met de keuze voor het verzekeren van loonkosten en arbozorg voldoet u automatisch aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Centraal Beheer biedt 2 arbomodules: Arbo Basis en Arbo Compleet.

Arbo Basis

 • Online Meldloket
 • Verzuimmelding
 • Jaarlijks verzuimoverzicht
 • Mogelijke hulp bij preventie

Arbo Compleet

 • Online Meldloket
 • Volledig verzekerd van procesbegeleiding, zoals:
 • Hulp en begeleiding bij re-integratie vanaf de eerste verzuimdag
 • 1 vast aanspreekpunt
 • App ‘Verzuim’
 • Volledige ondersteuning om te voldoen aan de wettelijke Arboverplichting
 • Hulp bij opstellen, uitvoeren, opvolgen en evalueren van Plan van Aanpak re-integratie
 • Wachtlijstbemiddeling
 • Trauma-opvang van uw medewerker
 • Arboverrichtingen volledig verzekerd
Het is belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Dit ziekteverzuimpercentage bepaalt voor een deel de hoogte van uw premie. Vraag uw verzuimgegevens op bij de arbodienst. Naast het verzuimpercentage tellen ook enkele werknemersgegevens mee in de berekening van de hoogte van uw premie. Let op dat u de juiste brutoloongegevens doorgeeft, zonder de premies die u betaalt voor werknemersverzekeringen (Uniform loonbegrip). Wij maken een offerte op zodra wij al deze gegevens binnen hebben.
Download het e-zine 'Eerste hulp bij verzuim'