Volgens de notariële splitsingsakte is een VvE verplicht een brandverzekering te sluiten voor de gemeenschappelijke eigendommen. U heeft te maken met het aansprakelijkheidsrisico dat u goed moet verzekeren. Bovendien moet uw VvE de juiste herbouwwaarde van het appartementencomplex weten om onderverzekering te voorkomen. Voor al deze zaken biedt onze VvE Meerkeuzepolis uitkomst. Verzekeringen dekken de risico's en u heeft rechtstreeks contact met specialisten die u graag met tips en advies ondersteunen.

Bij een individuele verbouwing is er sprake van een waardevermeerdering van het appartement. Er is dan sprake van ´meerwerk´. Dat wordt normaal gesproken via een inboedelverzekering bijverzekerd. Dat is relatief duur. De VvE Meerkeuzepolis verzekert interne verbouwingen van afzonderlijke eigenaars namelijk tegen hetzelfde lage promillage als voor de premie voor de brand-/opstalverzekering.

Het vaststellen van de juiste herbouw-waarde van een appartementencomplex is vaak lastig. Het is voor een VvE belangrijk de juiste herbouwwaarde van het appartementencomplex te weten. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het hele pand vanaf de grond weer op te bouwen in de oorspronkelijke staat.

Die kunnen schrijnend zijn. Een praktijk-voorbeeld: een VvE had het appartementencomplex verzekerd voor € 1.500.000,-. Door een forse brand liep het complex schade op van € 400.000,-. De schade-expert stelde vast dat de herbouwwaarde voor de brand € 2.500.000,- bedroeg. De VvE was dus voor een € 1.000.000,- onderverzekerd. De schade wordt dan naar rato uitgekeerd. Hierdoor kreeg de VvE 1,5/2,5 x € 400.000,- =
€ 240.000,-, terwijl de totale schade € 400.000,- bedroeg. Het verschil van € 160.000,- moesten de eigenaars zelf ophoesten.

Ja, sinds 1 juli 2008 zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt dus ook voor vereniging voor eigenaars. Iedere VvE is verplicht zich in te schrijven, behalve als uw vereniging is opgericht voor 1972.