3 personen lopen in een ondergrondse parkeergarage

Elektrische auto’s en laadpalen in de parkeergarage van de VvE

Er zijn steeds meer elektrische auto’s en laadpalen in Nederland. In (ondergrondse) parkeergarages geeft dit risico’s. Welke zijn dat? Welke maatregelen kunt u als VvE, gebouweigenaar of beheerder nemen?
20 jul 2023 5 minuten

Risico van elektrische auto's

Het risico zit niet zozeer in de laadpalen, maar vooral in de elektrische auto’s. De techniek van deze auto’s is anders dan die van ‘gewone’ auto’s. Ze slaan hun energie op in lithium-ion batterijen. Raken deze batterijen beschadigd, dan kunnen ze in brand vliegen. Zo’n beschadiging kan bijvoorbeeld ontstaan als een bestuurder te hard over een drempel rijdt of een aanrijding heeft.

Brand in elektrische auto moeilijk te blussen

Een beschadiging van de batterij van een elektrische auto kan leiden tot een felle, snel uitslaande brand die zich niet eenvoudig laat stoppen. De enige manier om een brandende batterij te blussen, is deze heel lang te koelen. Bijvoorbeeld door de batterij lange tijd onder te dompelen. In een parkeergarage kan de brandweer soms moeilijker bij een brandende auto komen. En dus het vuur ook minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Natuurlijk is het belangrijk dat bestuurders rekening houden met de risico’s van elektrische auto’s. Maar als VvE, gebouweigenaar of technisch beheerder kunt u ook maatregelen nemen. Daarmee verkleint u de kans op brand in een ondergrondse parkeergarage en de gevolgen daarvan.
Spreek ook af dat dit bedrijf regelmatig controleert of alles nog in orde is.
Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.
Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Met een varkensruggetje voor uw laadpaal regelt u de afstand die auto’s moeten houden. De eigenaar van de auto moet zorgen dat zijn kabel niet door andere auto’s overreden kan worden.
Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
Zorg dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
Laat bewoners niet elk hun eigen laadpaal installeren. De VvE-beheerder kan bijvoorbeeld de installatie en het beheer van alle laadpalen in de parkeergarage centraal regelen.
Bert Dikker is risicodeskundige bij Centraal Beheer
Met de kennis van Bert Dikker
Risicodeskundige

Bert Dikker is ruim 18 jaar risicodeskundige bij Centraal Beheer. Hij helpt bedrijven met het verminderen en verzekeren van bedrijfsrisico's. Expertises: lithium-ion en loodaccu’s/batterijen, transport (internationaal) en waterschade.