Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen - Centraal Beheer

Klantvriendelijkste verzekeraar

Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen

Bij conflicten die te maken hebben met werk en inkomen

Stel u bent het niet eens met uw werkgever over uw contract. Of er problemen zijn over uw pensioen. De juristen van Achmea Rechtsbijstand helpen u.

U heeft een wachttijd van 3 maanden na het afsluiten van Werk en inkomen

U bent niet verzekerd voor een conflict dat ontstaat in de wachttijd. Maar voor conflicten over contracten die u sluit na de ingangsdatum van Werk en inkomen heeft u geen wachttijd. Sluit u bijvoorbeeld 1 maand na de start een nieuw contract met een werkgever en zijn er problemen? Dan bent u direct verzekerd van juridische hulp.



Verzekerd

Juridische hulp Werk:

  • bij een conflict over een arbeidscontract, uw inkomen uit loondienst en ontslag.
  • bij een conflict over lichamelijke of geestelijke schade die u kreeg tijdens uw werk in loondienst. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval.
  • als u wilt weten of uw arbeidscontract klopt met de wet.

Juridische hulp Inkomen bij een conflict over:

  • uw pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • sociale verzekeringen of voorzieningen. Bijvoorbeeld een uitkering of kinderbijslag.
  • studiefinanciering.

Niet verzekerd

Juridische hulp Werk:

  • bij een conflict dat te maken heeft met uw eigen bedrijf, kantoor of praktijk.

Juridische hulp Inkomen:

  • bij een conflict dat te maken heeft met toeslagen van de Belastingdienst.

In de voorwaarden staat precies wat wel en niet is verzekerd.

Dit kunt u ook verzekeren

De Rechtsbijstandverzekering stelt u zelf samen