Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Uw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. U kunt er ook voor kiezen om uw geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Duurzaamheidsinformatie

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Op Achmea.nl leest u meer over ons beleggingsbeleid. 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is 1 van deze regels. Hierin staat dat wij u moeten informeren over hoe wij in onze beleggingsbeslissingen omgaan met duurzaamheidsrisico's en -kansen.

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorie├źn van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorie├źn zijn:

 1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
 2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct promoot ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
 3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor uw belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

 • Belegt u in Achmeafondsen? Of staat uw kapitaal op een Renterekening? Dan is uw belegging lichtgroen. Uw beleggingsverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw beleggingsverzekering is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct.
 • Staat uw kapitaal helemaal op de Achmea variabele renterekening? Dan geldt de SFDR niet voor uw beleggingsverzekering.

Informatie over de duurzaamheid van uw beleggingsverzekering
U krijgt van ons informatie over de duurzaamheid van uw beleggingsverzekering. U krijgt de informatie voordat u de verzekering neemt en zolang u verzekerd bent. Wij noemen dit de precontractuele en periodieke informatie. Ook krijgt u van ons informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw beleggingsrekening.

Precontractuele informatie over de duurzaamheid van uw beleggingsverzekering
In de precontractuele informatie staat of en in hoeverre de beleggingen van uw beleggingsverzekering ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur promoten. En of de beleggingen een duurzame belegging als doel hebben. U leest hieronder waar u de precontractuele informatie van de fondsen vindt. 

 • Achmea (mix)fondsen: U vindt de precontractuele informatie van de Achmea (mix)fondsen in de bijlage van de aanvullende prospectussen van de fondsen.
 • Renterekening: U vindt de precontractuele informatie van de Renterekening hier.

Periodieke informatie over de duurzaamheid van uw beleggingsverzekering
In de periodieke informatie staat of en in hoeverre de gepromote ESG-kenmerken zijn bereikt. We geven ook aan of duurzame beleggingsdoelstellingen van de beleggingen in uw beleggingsverzekering zijn gehaald. U leest hieronder waar u de periodieke informatie van de fondsen vindt.

 • Achmea (mix)fondsen: U vindt de periodieke informatie van de Achmea (mix)fondsen in de bijlage SFDR Annex informatie van het jaarverslag van de fondsen.
 • Renterekening: U vindt de periodieke informatie van de Renterekening hier.

Informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw beleggingsverzekering
In de duurzaamheidsinformatie staat meer informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van uw beleggingsverzekering. U leest hieronder waar u de duurzaamheidsinformatie van de fondsen vindt.

 • Achmea mixfondsen: U vindt de duurzaamheidsinformatie per fonds hier.
 • Renterekening: U leest de duurzaamheidsinformatie over de renterekening hier.

Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees dan de duurzaamheidsinformatie van Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.
Inloggen bij Mijn Centraal Beheer