Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Uw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. U kunt er ook voor kiezen om uw geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Duurzaamheidsinformatie

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Op Achmea.nl leest u meer over ons beleggingsbeleid. 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

  1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
  2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct bevordert ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
  3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor uw belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

  • Belegt u in Achmeafondsen? Of staat uw kapitaal op een Renterekening? Dan is uw belegging lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
  • Staat uw kapitaal helemaal op de Achmea variabele renterekening? Dan is uw beleggingsverzekering een artikel 6 beleggingsproduct volgens de SFDR. Een grijze belegging.

Informatie over de duurzaamheid van uw belegging
U vindt hier informatie over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Wilt u precontractuele informatie? Kijk dan in de prospectussen van de Achmeafondsen. De periodieke informatie vindt u in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmeafondsen.

Wilt u weten hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken de Renterekening heeft? Of wilt u weten of de Renterekening een duurzame beleggingsdoelstelling heeft? Lees dan de precontractuele informatie en de periodieke informatie.

Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid
Wilt u weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.
Inloggen bij Mijn Centraal Beheer