Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Uw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. U kunt er ook voor kiezen om uw geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.