Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Uw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. U kunt er ook voor kiezen om uw geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Duurzaamheid beleggingen

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. In het aanvullend prospectus van het beleggingsfonds leest u hoe duurzaam dit fonds is. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Bij Beleggingsbeleid Achmea leest u er meer over. U vindt daar ook informatie over de mate waarin beleggingen ecologische of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

Vanaf 1 juni 2023 vindt u hier informatie over de duurzaamheidsaspecten van alle beleggingsfondsen waarin u met uw beleggingsverzekering kunt beleggen. De informatie over het doel van beleggingsfondsen en hoe ze bijdragen aan duurzaamheid vindt u in de jaarverslagen.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.
Inloggen bij Mijn Centraal Beheer