Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom.

Onze beleggingsfondsen

Uw ingelegde premie of koopsom wordt belegd in een Achmea mixfonds. U kunt er ook voor kiezen om uw geld op de Achmea Variabele Renterekening te zetten.

Achmea mixfondsen

Er zijn 5 Achmea mixfondsen. De mixfondsen hebben verschillende risicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief.

Duurzaamheid beleggingen

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. In de prospectussen van de beleggingsfondsen leest u hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Bij Beleggingsbeleid Achmea leest u er meer over. U vindt daar ook informatie over de mate waarin beleggingen ecologische of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld.
Inloggen bij Mijn Centraal Beheer