Het coronavirus (COVID-19)

Antwoord op veelgestelde vragen

Kan ik deze zomer toch weer op vakantie? En waar vind ik de laatste informatie over reisadviezen?
Tot 15 juni stond het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor alle landen op oranje of rood. Vanaf 15 juni is het reisadvies voor sommige landen geel geworden. Het is weer mogelijk om op vakantie te gaan naar die landen.

Waar vind ik meer informatie over de coronamaatregelen in andere landen?
Veel landen nemen maatregelen om COVID-19 tegen te gaan. Bereid u goed voor als u op vakantie wilt naar bijvoorbeeld Griekenland, Frankrijk, Italië of Spanje. Op de website van nederlandwereldwijd leest u per land de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen.

Hoe kan ik me goed voorbereiden op mijn vakantie?
Als u van plan bent om op reis te gaan, check dan altijd van tevoren het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dan weet u of u naar het land kunt reizen en wat de situatie daar is. Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken krijgt u reisadviezen over uw reis. Ook tijdens uw reis. U kunt u ook aanmelden voor de 24/7 Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weet u direct of er veranderingen zijn in de veiligheidssituatie in uw vakantieland. 

Ik heb een reis geboekt. De kleurcode van mijn reisbestemming is geel of groen. Kan ik die reis annuleren?
Is de kleurcode voor het vakantieland waar u naartoe gaat niet oranje of rood? Dan kan uw reis doorgaan. U kunt uw reis natuurlijk altijd annuleren. U bent alleen niet verzekerd voor annulering met uw Annuleringsverzekering als u reist naar een land waar de kleurcodes groen of geel gelden. U bent wel verzekerd voor annulering bij een verzekerde gebeurtenis. Zoals het overlijden van een dierbare. Geldt er wel kleurcode oranje of rood voor uw vakantieland? En is uw reis binnen 14 dagen? Dan nemen we de annulering in behandeling.

Ik wil niet meer op vakantie. Maar er geldt geen kleurcode oranje of rood voor mijn vakantieland. Kan ik toch annuleren?
We kunnen ons voorstellen dat u niet (meer) op reis wilt omdat het onveilig voelt. Of omdat u er door de situatie rondom corona geen zin in heeft. Toch zijn dit helaas geen verzekerde gebeurtenissen binnen de Annuleringsverzekering. Daarom is dit niet verzekerd.

Op het moment dat ik de reis boek geldt er een reisadvies met kleurcode geel of groen. Ben ik verzekerd als de kleurcode verandert naar oranje of rood?
Had u al een Annuleringsverzekering vóór 17 maart? Dan zijn de annuleringskosten verzekerd met de Annuleringsverzekering als er een kleurcode geel of groen gold op het moment dat u de reis boekte. En als de reisorganisatie of vervoersmaatschappij niets voor u doet. Was de kleurcode oranje of rood op het moment dat u de reis boekte? Dan bent u niet verzekerd met uw Annuleringsverzekering.

Heeft u nog geen annuleringsverzekering en wilt u deze afsluiten? De uitbraak van het coronavirus is een wereldwijd probleem geworden. Daardoor is het coronavirus geen onzekere gebeurtenis meer. Voor verzekeringsaanvragen vanaf 17 maart 2020 is er daarom geen dekking meer voor annulering op grond van het coronavirus. 

Klopt het dat Nederland geen vakantiegangers repatrieert?
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken repatrieert inderdaad geen vakantiegangers. Wij raden u aan het reisadvies te controleren voor en tijdens uw reis. Wordt de kleurcode aangepast tijdens uw reis? Dan wordt geadviseerd naar huis te gaan. De kosten om terug naar huis te gaan zijn niet verzekerd. De eventuele extra reis- of verblijfkosten worden niet vergoed.

Ben ik verzekerd als ik op reis ga naar een land met kleurcode oranje of rood?
Nee, u bent dan niet verzekerd via uw Reisverzekering.

Er worden op dit moment reizen aangeboden naar landen met kleurcode oranje of rood (bijvoorbeeld Turkije). Ben ik verzekerd als ik deze reis boek?
Dat hangt af van de kleurcode op het moment dat u vertrekt. Is de kleurcode op dat moment groen of geel? Dan bent u verzekerd via uw Reisverzekering. Voor uw Annuleringsverzekering is het belangrijk welke kleurcode er gold toen u de reis boekte. Gold er kleurcode oranje of rood toen u boekte? Dan bent u niet verzekerd voor annulering via uw Annuleringsverzekering. U bent nog wel verzekerd voor andere oorzaken, zoals het overlijden van een dierbare.

Ik heb mijn reis eerder al omgeboekt, en nu geldt er wéér kleurcode oranje of rood. Wat nu?
Neem eerst contact op met uw reisorganisatie of vervoersmaatschappij. Zij moeten u een oplossing aanbieden als voor uw bestemming kleurcode oranje of rood geldt door het coronavirus.

Op mijn reisbestemming zijn minder besmettingen dan hier in Nederland, maar er geldt wel kleurcode oranje of rood. Waarom biedt mijn Reisverzekering dan geen dekking?
Het is aan Buitenlandse Zaken om te bepalen wat de situatie in een bepaald land is. En welk reisadvies hier aan gekoppeld wordt. Buitenlandse Zaken heeft de meeste kennis om de situatie in een land te kunnen inschatten. En het daarbij horende reisadvies te bepalen. Wij volgen dat reisadvies.

Ben ik verzekerd als ik al in een land ben en de kleurcode wordt daar oranje of rood?
De kosten voor het verlaten van het gebied zijn niet verzekerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal geen toeristen repatriëren.

Voor uw Doorlopende Reisverzekering en Kortlopende Reisverzekering geldt:
U blijft verzekerd. Op voorwaarde dat u het gebied zo snel mogelijk verlaat. Doet u er niet alles aan om zo snel mogelijk te vertrekken, of blijft u bewust in dat gebied? Dan bent u niet verzekerd op uw Doorlopende- en Kortlopende Reisverzekering. De extra reiskosten die u maakt om het gebied zo snel mogelijk te verlaten zijn niet verzekerd op de Kortlopende- en Doorlopende Reisverzekering.

Voor de Annuleringsverzekering geldt:
Bent u in een gebied waar op dat moment een kleurcode oranje of rood wordt afgegeven? Dat is een geldige reden om uw reis af te breken. Hierbij gelden wel de voorwaarden dat
  • op het moment dat u de reis boekte de kleurcode voor uw bestemming nog groen of geel was en;
  • u de Doorlopende Annuleringsverzekering vóór 17 maart 2020 heeft afgesloten.

Ik overwinter in de zon en wil hier graag blijven, wat is er verzekerd?
Wanneer u kiest om op uw overwinterplek te blijven, geeft de reisverzekering geen dekking meer voor mogelijke kosten. 

Ik overwinter in de zon, maar wil nu terug naar Nederland. Blijf ik verzekerd? 
Zolang u er alles aan doet om uit het gebied weg te komen blijft u verzekerd. De eventuele extra reis- of verblijfkosten worden niet vergoed.

Moet ik wachten met het boeken van een reis totdat mijn vakantieland geen kleurcode oranje of rood meer heeft?
Of u naar een land reist met kleurcode oranje of rood, blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Als u naar een land gaat waar kleurcode oranje of rood geldt, bent u alleen niet verzekerd via uw Reisverzekering. Let op het advies van de overheid. Bij het boeken van een reis heeft u in eerste instantie een contract met uw reisorganisatie of vervoersmaatschappij. Mocht de reis uiteindelijk niet doorgaan, dan zijn zij uw aanspreekpunt. Zij moeten u een oplossing aanbieden. Let dus goed op onder welke voorwaarden u een reis boekt. En op basis daarvan kunt u zelf een beslissing nemen.

Heeft u nog geen annuleringsverzekering en wilt u deze afsluiten? De uitbraak van het coronavirus is een wereldwijd probleem geworden. Daardoor is het coronavirus geen onzekere gebeurtenis meer. Voor verzekeringsaanvragen vanaf 17 maart 2020 is er daarom geen dekking meer voor annulering op grond van het coronavirus.

Waarom kan ik alleen annuleren voor reizen binnen 14 dagen?
U kunt pas gebruikmaken van de Annuleringsverzekering als u schade heeft gehad. Het moet duidelijk zijn dat uw reis echt niet door kan gaan door kleurcode oranje of rood. Dit weet u pas vlak voor vertrek. Het is nog onzeker hoe de situatie zich ontwikkelt rond het coronavirus. Daarom beoordelen we op dit moment alleen reizen met een vertrekdatum binnen 14 dagen. 

Ik heb een reis met overnachting in Nederland geboekt, kan ik die annuleren?
Dat kan als het om een verzekerde gebeurtenis gaat. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent en daardoor niet kunt reizen. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig.

Kan uw trip of reis in Nederland niet meer doorgaan door maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege corona? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw reisorganisatie of accommodatie. U krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit de Annuleringsverzekering.

Ik heb een voucher van mijn reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij ontvangen
U k
unt pas gebruikmaken van uw Annuleringsverzekering als de reisorganisatie niets voor u doet. Het omboeken van een reis of het aanbieden van een voucher wordt gezien als een vergoeding van uw schade. Omdat u deze vergoeding krijgt van uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij, heeft u geen schade. Ook niet als u achteraf moet bijbetalen voor uw nieuwe reis. Als u geen gebruikt wilt maken van de voucher kunt u het beste contact opnemen met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Ik krijg niet de volledige reissom terug, ik ontvang geen voucher en ik mag de reis niet omboeken
Neem dan contact met ons op. We kunnen uw melding alleen in behandeling nemen als er wordt voldaan aan deze 6 punten:
U zou binnen 14 dagen vertrekken;
Het is duidelijk dat uw reis niet door kan gaan door een kleurcode oranje of rood voor dat gebied;
U heeft een verklaring van uw reisorganisatie, verhuurder of vervoersmaatschappij. In deze verklaring staat wat zij wel en niet vergoeden;
Op het moment dat u de reis boekte gold er nog geen kleurcode oranje of rood voor uw bestemming;
U heeft uw Annuleringsverzekering afgesloten vóór 17 maart 2020;
Als het gaat om een zakenreis, heeft u de aanvullende module Zakenreis binnen uw Annuleringsverzekering.

Ik ben (waarschijnlijk) besmet met het coronavirus en kan hierdoor over een korte tijd niet op reis.
Het annuleren van uw reis is alleen verzekerd als u ziek bent en u daarom niet kunt reizen. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig. Als iemand uit uw familie of een goede vriend(in) het coronavirus heeft en daardoor ernstig ziek is geworden (grote kans op overlijden), bent u verzekerd als u op korte termijn reist.

Wat als ik ziek word op vakantie en niet terug mag vliegen?
Neem in deze situatie altijd contact op met onze alarmcentrale. Zij bepalen wat wel en niet mogelijk is. En waar u aan moet voldoen om een vergoeding te krijgen.
Als u ziek wordt en niet terug kunt vliegen, dan vergoeden wij extra kosten zoals extra terugreiskosten en extra verblijfkosten. U heeft hiervoor wel een doktersverklaring nodig. Daaruit moet blijken dat u door ernstige medische problemen eerder naar huis moest gaan of opgenomen moest worden in een ziekenhuis.

Ik heb in het buitenland (medische) kosten gemaakt omdat ik besmet ben met corona. Wat wordt vergoed?
De extra reis- en verblijfkosten die u hierdoor moet maken, zijn verzekerd op de Doorlopende Reisverzekering. De medische kosten zijn verzekerd op uw Zorgverzekering. Heeft u medische kosten die uw zorgverzekering niet betaalt? Mogelijk zijn deze kosten dan verzekerd op uw Reisverzekering als u de aanvullende dekking Medische kosten op reis heeft. 

Met uw Doorlopende Annuleringsverzekering krijgt u een vergoeding voor de misgelopen vakantiedagen. Dit zijn dagen dat u eerder naar huis moest gaan of in het ziekenhuis lag. U heeft hiervoor wel een doktersverklaring nodig. Daaruit moet blijken dat u door ernstige medische problemen eerder naar huis moest gaan of opgenomen moest worden in een ziekenhuis.

Let op: Moet u medische kosten maken? Neem dan altijd tijdens de reis contact op met uw zorgverzekeraar of met onze alarmcentrale Eurocross. Zo zijn er achteraf nooit onzekerheden over de vergoeding van kosten.

Ik heb een aanbetaling gedaan. Moet ik het restbedrag overmaken?
Neem contact op met uw reisorganisatie. U heeft een contract met de reisorganisatie en zij leggen u uit wat uw rechten en plichten zijn.

Ik moet tijdens mijn vakantie in quarantaine en mag de hotelkamer niet verlaten. Krijg ik de extra kosten vergoed?
Zit u in quarantaine en bent u zelf niet ziek? Dan vergoeden wij de extra kosten niet.

Zit u in quarantaine en bent u zelf ziek? De reisverzekering verzekert dan de extra terugreiskosten en extra verblijfkosten. De dekking Medische kosten vergoedt alle extra medische kosten die u maakt boven het Nederlandse tarief. De kosten tot het Nederlandse tarief worden vergoed door uw zorgverzekering. De misgelopen vakantiedagen krijgt u alleen vergoed als u ook een Annuleringsverzekering heeft en aan de voorwaarden voldoet. U heeft hiervoor wel een doktersverklaring nodig. Daaruit moet blijken dat u door ernstige medische problemen de hotelkamer niet mag verlaten of opgenomen moest worden in een ziekenhuis.

Ik ga op zakenreis naar een land met kleurcode oranje of rood. Ben ik verzekerd?
Voor een zakenreis gelden alle bovenstaande punten, maar alleen met de aanvullende module Zakenreis. Heeft u een zakelijke zakenreisverzekering? Lees dan de veel gestelde vragen op de zakelijke verzekeringspagina over het coronavirus.

Ik zit door het coronavirus in quarantaine in het buitenland. Wat regel ik met mijn werkgever?
Zit u tijdens uw vakantie in quarantaine? Lees hier hoe u zaken zoals vakantiedagen en salaris goed regelt met uw werkgever.

Is meewerken aan een medisch onderzoek op het vliegveld vanwege het coronavirus verplicht?
Door de verspreiding van corona (COVID-19) worden in veel landen mensen getest op dit virus. Op vliegvelden kunnen reizigers in bepaalde gevallen een medisch onderzoek ondergaan. Lees hier wat uw rechten en plichten zijn als iemand u een medisch onderzoek oplegt.

Ik moet bij aankomst op mijn reisbestemming verplicht een negatieve coronatest kunnen laten zien (bijvoorbeeld Griekenland). Zijn de kosten voor de verplichte negatieve coronatest dan verzekerd?
De verplichting om een negatieve coronatest te kunnen laten zien is een maatregel van de overheid van uw reisbestemming. Dit is geen verzekerde gebeurtenis. Deze kosten worden niet vergoed. Ook niet aanvullend op de module medische kosten.

Is mijn auto verzekerd als ik met de auto op vakantie ga naar een land met kleurcode oranje of rood? En wat als ik daar een ongeluk krijg?

Voor uw Reisverzekering geldt:
Uw auto en een ongeluk zijn alleen verzekerd als u al in het gebied was toen de kleurcode oranje of rood werd afgegeven.

Voor uw Autoverzekering geldt:
U bent verzekerd met uw Autoverzekering als u naar een land reist met kleurcode oranje of rood. U bent verzekerd in alle landen die op de groene kaart staan.


Ik ga met de auto op vakantie naar een land met kleurcode oranje of rood. Geldt Pechhulp buitenland dan ook?

Nee. Als er een oranje of rood reisadvies is vóór u vertrekt naar uw vakantieland, dan bent u helaas niet verzekerd. Ook niet als u de extra dekking Pechhulp buitenland van uw Autoverzekering aan heeft staan.

Mijn auto staat in het buitenland. Ik kan deze door corona niet ophalen. Wat nu?
Normaal gesproken mogen auto’s maximaal 180 dagen in het buitenland staan. Door het coronavirus kunnen veel mensen hun auto nu niet ophalen. Geldt dat ook voor u? Neem dan contact met ons op. Mogelijk verlengen we de periode dat uw auto in het buitenland mag staan.

Mijn geïmporteerde auto kan niet gekeurd worden door corona. Wat kan ik doen?
Als u over de grens een auto koopt, sluit u een kortlopende WA verzekering af op het chassisnummer. Die verzekering biedt 28 dagen dekking. Terug in Nederland krijgt uw auto een Nederlands kenteken bij een RDW-keuringsstation. Door het coronavirus keurt de RDW geen of weinig auto’s. Wacht u daardoor nog steeds op de keuring? Dan kunt u uw auto tijdelijk ook WA+ of All Risk verzekeren op chassisnummer.