Belasting

Extra Pensioen Sparen

U mag uw inleg in Extra Pensioen Sparen aftrekken van uw belastbaar inkomen. U moet zich dan wel houden aan de regels van de Belastingdienst. We leggen hier een paar belangrijke regels uit.

Wilt u meer weten? Lees dan ook de productkenmerken van Extra Pensioen Sparen.

Leg maximaal het bedrag in dat u van de Belastingdienst mag aftrekken

Als u meer inlegt mag u dat deel niet aftrekken. U betaalt later wel belasting over de uitkeringen. Er is een uitzondering. U kunt geld dat u inlegt en niet mag aftrekken straks onbelast laten uitkeren. Daarvoor geldt het maximum van € 2.269,- per jaar. U moet wel toestemming vragen aan de Belastingdienst.

U hoeft uw spaartegoed niet op te geven aan de Belastingdienst

Bij een gewone spaarrekening betaalt u boven een bepaald bedrag elk jaar inkomstenbelasting in box 3: sparen en beleggen. Dat heet vermogensrendementsheffing. Over uw inleg in Extra Pensioen Sparen betaalt u die belasting niet.

De inleg uit een ander lijfrenteproduct meenemen naar Extra Pensioen Sparen

Dat heet waardeoverdracht. Die inleg heeft u al eerder afgetrokken voor de inkomstenbelasting. U mag dat dus niet nog een keer doen. Laat de aanbieder van het oude product weten dat het om waardeoverdracht gaat.

U betaalt pas belasting als u een uitkering ontvangt

Met de inleg van Extra Pensioen Sparen moet u een lijfrente kopen. Bijvoorbeeld op het moment dat u met pensioen gaat. Over de uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting. Vaak betaalt u vanaf uw AOW-leeftijd minder belasting dan daarvoor. Dat is gunstig want de inleg vóór uw AOW-leeftijd trekt u af tegen de hogere tarieven.

Uw spaartegoed afkopen

Met uw spaartegoed uit Extra Pensioen Sparen koopt u een lijfrente aan. U krijgt een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U mag het geld niet zomaar opnemen voor iets anders. Doet u dit toch? Dat heet afkopen. Bij afkopen moet u altijd het hele saldo van de rekening opnemen. Dus niet een deel.

Als u een kleine lijfrente afkoopt verliest u uw belastingvoordeel

Dit geldt voor een bedrag tot maximaal € 4.404,- (2019). U betaalt inkomstenbelasting over het bedrag dat u opneemt.

Als u een grote lijfrente afkoopt betaalt u ook een boete

Dit geldt voor een bedrag vanaf € 4.404,- (2019). U betaalt dan naast de inkomstenbelasting ook een boete. Die kan oplopen tot 20% van uw opgebouwde kapitaal.

Wij houden bij afkopen de belasting en soms een boete in

Het bedrag dat overblijft maken wij aan u over. Uw rekening stopt daarna. U kunt er niet opnieuw geld op inleggen.