• Alleen als u voor 2013 al een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek had
  • Oversluiten nog steeds mogelijk
  • Sparen in box 1
Banksparen of sparen met een spaarhypotheek is nog steeds mogelijk. De wetgeving is gewijzigd. Hierdoor kunnen alleen huizenbezitters die vóór 2013 al een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek hadden, deze afsluiten.

Wat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een hypotheek met hieraan gekoppeld een verzekering. Met deze verzekering spaart u om uw hypotheek af te lossen. U betaalt iedere maand premie. Een deel van deze premie wordt gebruikt om te sparen. U spaart in Box 1. U hoeft geen belasting over het gespaarde vermogen te betalen. De spaarhypotheek moet dan wel minimaal 15 jaar lopen. Het andere deel wordt gebruikt als dekking voor het overlijdensrisico. De verzekering keert uit als u voor het einde van de looptijd overlijdt.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Een bankspaarhypotheek bestaat uit een hypotheek met een spaarrekening bij Centraal Beheer. Met de spaarrekening spaart om de hypotheek af te lossen. U stort iedere maand geld op deze rekening. Hier gaan geen kosten vanaf. U spaart in Box 1. U hoeft geen belasting over het gespaarde vermogen te betalen. De bankspaarrekening moet dan wel minimaal 15 jaar lopen. Aan deze hypotheek is geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. U kunt die wel afsluiten.

Kosten(bank)spaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek zijn er geen aanvullende kosten. De volledige inleg wordt vastgezet op een spaarrekening. Hier worden verder geen kosten vanaf gehaald.

Kosten voor een spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaalt u premie voor de verzekering. Daarmee zijn uw nabestaanden wel verzekerd van een uitkering als u overlijdt. De kosten voor de spaarhypotheek bestaan dan uit:

  • Poliskosten
  • Premie voor de overlijdensrisicoverzekering
  • Spaardeel waarmee de hypotheek wordt afgelost

Niet voor starters

Als starter op de woningmarkt kunt u geen spaarhypotheek of bankspaarhypotheek afsluiten. U kunt deze alleen afsluiten als u vóór 2013:

  • een spaarhypotheek had
  • een bankspaarhypotheek had
  • of een beleggingsverzekering had

Oversluiten?

Als u al een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek heeft, kunt u het gespaarde bedrag meenemen naar een nieuwe (bank)spaarhypotheek. Wilt u de hypotheek verhogen? Voor het verhoogde deel is geen spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek mogelijk. U moet daarvoor een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten. Alleen dan mag u de rente op het verhoogde deel nog aftrekken van de belastingen.

U kunt een (bank)spaarhypotheek meenemen

Let op: de mogelijkheden om een (bank)spaarhypotheek te verhogen zijn beperkt. Neem daarom contact op met uw adviseur.