Risico's afsluiten hypotheek

Houd hier rekening mee

U gaat een hypotheek voor langere tijd aan. Wat kan er gebeuren?

Als u een woning koopt en een hypotheek sluit, gaat u een grote financiële verplichting aan. U moet iedere maand rente en aflossing betalen. Totdat de hypotheek is afgelost. Daarnaast moet u vaak ook premies betalen voor verzekeringen of inleg op een bankspaarrekening. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de risico’s en meevallers die horen bij het sluiten van een hypotheek.

Uw huis kan in waarde stijgen

Als uw huis in waarde stijgt, kan de rente die uw geldverstrekker rekent dalen. Hij kan dit doen omdat de geldverstrekker dan minder risico loopt dat u uw lening niet kan terugbetalen.

Uw huis kan ‘onder water staan’

De waarde van uw huis kan dalen. Als de waarde van het huis lager is dan het bedrag van de hypotheek, zegt men dat de woning ‘onder water staat’. Dit kan een risico zijn als u uw huis wilt verkopen. Of als u uw huis moet verkopen. U krijgt dan minder geld voor uw huis terug. Daardoor kunt u de hypotheek niet helemaal aflossen en blijft u misschien met een restschuld zitten.

De rente kan stijgen

U kiest een rentevaste-periode. Na afloop van de rentevaste-periode kan de rente zijn gestegen. U krijgt dan een rente aangeboden die hoger is. Uw maandlasten kunnen dan omhoog gaan.

De rente kan dalen

U kiest een rentevaste-periode. Na afloop van de rentevaste-periode kan de rente zijn gedaald. U krijgt dan een rente aangeboden die lager is. Uw maandlasten kunnen dan dalen.

U kunt werkloos of arbeidsongeschikt raken

Als u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, daalt uw inkomen. Uw maandelijkse kosten voor uw hypotheek dalen niet. Uw maandelijkse netto-rentelasten kunnen dan zelfs stijgen. Dit komt omdat u bij een lager inkomen minder belastingvoordeel heeft. U moet dan met een lager inkomen meer aan rentelasten betalen.

U kunt gaan scheiden

Heeft u een huis gekocht samen met uw partner? Dan heeft een scheiding grote gevolgen. Het huis staat dan op de naam van u en uw partner. Als u in het huis wilt blijven wonen, moet u voldoende inkomen hebben voor de hypotheek. En u moet in sommige gevallen een deel van de overwaarde betalen aan uw ex-partner.

U of uw partner kan overlijden

Als u samen met uw partner een huis heeft gekocht, betaalt u meestal ook samen de hypotheek. Als een van de twee partners wegvalt door overlijden, staat de andere partner er alleen voor. Dan is het vaak lastig om alleen de kosten voor de hypotheek op te brengen.

De geldverstrekker kijkt of de achtergebleven partner genoeg verdient om de hypotheek alleen op te brengen. In veel gevallen kunt u als achtergebleven partner wel rekenen op een nabestaandenpensioen of een uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Als u kinderen heeft, krijgt u misschien ook een halfwezenpensioen. Neem contact op met uw adviseur om u hier goed over te laten voorlichten.

Handig om te weten