Vanaf wanneer loopt uw hypotheek

Koopt u een bestaande woning, dan begint u rente over uw hypotheek te lopen als hypotheekakte heeft getekend bij de notaris.

Koopt u een nieuwe woning? Dan wordt u eigenaar van uw nieuwbouwwoning en de grond, zodra u het koopcontract en de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend. Het kan zijn dat het huis nog gebouwd moet worden en dat u nog in uw oude huis woont. In het koopcontract staan dan afspraken over bouwtermijnen: Welk bedrag u wanneer aan de aannemer betaalt. Bent u bij de notaris geweest, dan betaalt u uit de hypotheek eerst de grond en eventuele bouwtermijnen die al geweest zijn. De rest van het hypotheekbedrag wordt opzij gezet in een bouwdepot.