De eindinspectie van uw nieuwe woning

Tips om de overdracht goed te laten verlopen

U heeft een huis gekocht? Gefeliciteerd! Op de dag dat u de sleutels krijgt, loopt u samen met de verkoper door de woning. Vaak loopt ook de makelaar met u mee. Waar moet u op letten tijdens deze laatste inspectieronde? Hieronder geven we u 4 tips.
Belangrijkste doel van deze ronde: is alles nog zoals u het tijdens de koop afsprak? Hierna tekent u bij de notaris. Dan is de woning van u, maar dus ook alles wat kapot is aan de woning. Sla de eindinspectie dus niet over. Zeker als het huis een tijdje leeg heeft gestaan.

4 tips voor tijdens de eindinspectie

 1. Check de meterstanden
  Ga na wat de huidige standen zijn van de gas- water en elektriciteitsmeters. Hiermee kunt u uw aansluitingen goed regelen.

 2. Controleer of alles goed werkt
  Loop dus elektrische apparaten en mechanische ventilatie even na. Werkt alles? Laat ook kranen even lopen. Soms was iets al kapot toen u een bezichtiging deed. De verkoper heeft dat dan als het goed is al aan u verteld.

 3. Ga na of alle spullen die u niet overneemt uit de woning zijn
  Neem de lijst van zaken mee om te controleren of de juiste spullen zijn achtergebleven. Of juist: of alles is meegenomen wat u niet wilde overnemen.

 4. Zijn er dingen veranderd sinds u hier voor de laatste keer was?
  Vraag er dan naar bij de verkoper. En schrijf ze op in het inspectierapport. Het liefst zo nauwkeurig mogelijk. Sprak u af dat er dingen gemaakt of veranderd zouden worden voor de overdracht? Zet dat ook in het rapport als het niet is gebeurd. Is het wel gemaakt? Kijk dan kritisch of het goed is gerepareerd.

Als er iets niet goed is: maak afspraken

Is de woning niet volgens afspraak opgeleverd? Of is er (onverwacht) een groot probleem in het huis? Dan kan de koper verschillende dingen doen. Moet er bijvoorbeeld een grote reparatie gebeuren? Dan moet de verkoper dit herstellen. Duurt dat lang? Dan kan de koper de overdracht uitstellen. Beide partijen kunnen ook afspreken dat er een bedrag bij de notaris blijft. Daarmee kan de koper de reparatie regelen. In alle gevallen is het belangrijk om goede afspraken te maken, over wat er moet gebeuren en hoe.

Alles in orde? Passeren bij de notaris

Is alles volgens afspraak opgeleverd? Dan tekent u het inspectierapport. Daarna gaat u samen met de verkoper naar de notaris. Daar tekent u de leveringsakte (ook: transportakte) en de hypotheekakte. Daarna is de woning officieel van u!

Bij nieuwbouw is er een opleveringskeuring

Ook bij een nieuwbouwwoning is er een keuring voordat de woning wordt overgedragen. Dit heet de opleveringskeuring.