De leveringsakte noemen we ook wel transportakte. De notaris stelt deze akte op. Met deze leveringsakte wordt het eigendom van de woning overgedragen van de verkoper naar de koper.