Regel dit zo snel mogelijk

Dit regelt u de eerste week na het overlijden

In de week na een overlijden komt er veel op u af. In deze checklist staat waar u dan aan moet denken. Andere dingen kunnen nog even wachten.

Bekijk in deze checklist wat u het beste zo snel mogelijk na overlijden kunt regelen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze Nabestaandendesk. Wij helpen u graag verder.

Een arts geeft u een Verklaring van Overlijden

Dit officiële document is nodig om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen. Maar ook om de uitvaart te regelen. U krijgt de Verklaring van Overlijden altijd van een arts die het overlijden officieel vaststelt. Dat kan een huisarts zijn, of een arts in een ziekenhuis of in een zorginstelling.

Denk aan persoonlijke wensen voor de uitvaart

Veel mensen hebben speciale wensen voor de uitvaart. Bijvoorbeeld of ze liever begraven of gecremeerd worden. Of wensen voor de muziek of wie er op de uitvaart spreekt. Die wensen staan vaak in een officieel testament of in een wilsbeschikking, maar soms ook gewoon op papier. Wij hopen dat u die wensen kent of vindt. De uitvaartverzorger zal er zeker naar vragen.

Kijk of er een uitvaartverzekering is

Betaalt u de uitvaart zelf? Of is er een uitvaartverzekering? Zoek de polis van deze verzekering op. Daar staat belangrijke informatie in. Bijvoorbeeld of u zelf een uitvaartverzorger mag kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de verzekeraar. Zij helpen u verder.

Weet u niet zeker of er een uitvaartverzekering is? Zoek dan in de administratie van de overledene. Of kijk in bankafschriften of daar de naam van de verzekeraar op staat.

Kunt u geen uitvaartpolis vinden? Het Verbond van Verzekeraars kan dat voor u uitzoeken. Er gelden wel regels voor deze aanvraag.

De uitvaart regelen

Neem contact op met een uitvaartverzorger om de begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartverzorger doet er alles aan om u te helpen. Een datum plannen, vervoer regelen, rouwkaarten kiezen, een advertentie, muziek en toespraken. U moet veel keuzes maken. Neem hiervoor de tijd die u nodig heeft. En laat u goed informeren over de financiële gevolgen.

Meer tips over het regelen van een uitvaart leest u op uitvaart.nl.

Zorg dat u een Akte van Overlijden heeft

U moet binnen 6 dagen aangifte van overlijden doen in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger dat voor u. Om aangifte te doen, is de Verklaring van Overlijden nodig. Van de gemeente krijgt u dan een Akte van Overlijden.

Veel organisaties vragen als bewijs van overlijden om een kopie van de Akte van Overlijden. Bijvoorbeeld om de huur op te zeggen, een uitkering aan te vragen of om bij de notaris het testament op te vragen. Maak daarom altijd kopieën van de Akte van Overlijden. Bewaar de akte goed en geef het originele exemplaar nooit weg.

Vergeet niet om persoonlijke afspraken af te zeggen

Staan er nog afspraken in de agenda of op de kalender? Bijvoorbeeld bij de tandarts, in het ziekenhuis of bij de kapper? Zeg deze afspraken zo snel mogelijk af. Dat voorkomt vervelende telefoontjes en soms ook onnodige kosten.

U kunt post laten doorsturen naar een ander adres

Op het adres van de overledene kan belangrijke post binnenkomen. Informatie die u nodig heeft om iets te regelen. Met de nabestaandenservice van PostNL kunt u post laten doorsturen naar een ander adres.

U betaalt hier wel voor. Hoeveel precies, dat hangt af van hoelang u de post laat doorsturen. PostNL zet het adres van de overledene wel gratis in het Nationaal Overledenenregister. Dan wordt er in ieder geval geen reclamedrukwerk meer gestuurd.