Maak dit binnen enkele weken in orde

Dit regelt u na de uitvaart

Wie moet u allemaal informeren over het overlijden? Wat gebeurt er met geld bij de bank? En hoe zit het bijvoorbeeld met uitkeringen en verzekeringen?

Bekijk in deze checklist wat u het beste binnen enkele weken na overlijden kunt regelen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze Nabestaandendesk. Wij helpen u graag verder. 

De gemeente informeert overheidsorganisaties

De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsorganisaties. Denk hierbij aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en DUO.

Woonde de overledene niet in Nederland? Dan moet u het overlijden wel zelf aan deze organisaties doorgeven.

Geef het overlijden ook zelf door

Niet alle organisaties horen automatisch dat iemand overleden is. Deze bedrijven moet u zelf informeren om administratieve zaken te regelen. Zij vragen dan vaak naar een kopie van de Akte van Overlijden. Denk hierbij aan:

• Werkgevers
• Verzekeringsmaatschappijen
• Pensioenuitvoerders
• Banken en beleggingsfondsen
• Hypotheekverstrekkers en andere kredietverstrekkers
• Verzekeringsadviseur, financieel adviseur
• Notaris
• Kamer van Koophandel
• Woningbouwvereniging of verhuurder
• (Sport)verenigingen
• Abonnementen op tijdschriften, de krant
• Goede doelen
• Telefoon- en internetaanbieders

Let hierbij ook op het stoppen van automatische betalingen.

Het gemak van een digitale opzegdienst

Met Closure, een opzegdienst, kunt u in 1 keer een overlijden doorgeven aan meerdere organisaties. Bijvoorbeeld aan de bank, energieleverancier, verenigingen, goede doelen en (social) media.

Vraag de notaris of er een testament is

Een erfenis (of een nalatenschap) zijn alle bezittingen, maar ook de schulden die de overledene achterlaat. Volgens de wet gaat de erfenis automatisch naar de echtgenoot, de geregistreerd partner of de kinderen. Is de erfenis anders verdeeld? Dan staat dat in een testament. Daarin staat ook of er een executeur is. Een executeur is iemand die erfenis regelt. Dit kan een familielid zijn, maar ook iemand anders.

Vraag aan de notaris of er een testament is. Of vraag dit zelf na bij het Centraal Testamentenregister.

Bent u erfgenaam? Dan vertelt de notaris u ook waar u allemaal op moet letten. Bijvoorbeeld wat het betekent als u de erfenis wel of niet accepteert.

Let op: voor het werk van de notaris moet u betalen. En die kosten kunnen bij elke notaris anders zijn. Kijk hiervoor op notaris.nl. Daar vindt u ook een notaris bij u in de buurt.

Zorg voor een Verklaring van Erfrecht als dat nodig is

Deze verklaring is soms nodig om bij bankrekeningen te kunnen. Of om verzekeringen uit te laten keren.

U vraagt een Verklaring van Erfrecht bij de notaris. U moet hiervoor wel betalen. Vraag daarom eerst aan de bank of verzekeraar of deze verklaring echt nodig is.

Dit regelt u bij de bank

Is het overlijden bij de bank bekend? Dan blokkeert de bank alle rekeningen die op naam van de overledene staan. Niemand kan dan zomaar geld van de rekening opnemen. Zo wil de bank voorkomen dat iemand die dat niet mag wel doet.

Praat op een rustig moment met de bank over het regelen van bankzaken. Dan hoort u ook of er een Verklaring van Erfrecht nodig is.

Is de rekening geblokkeerd? Vraag de werkgever dan om het salaris op een rekening te storten waar u wel bij kunt.

Wilt u weten of de overledene nog ergens een bankrekening of spaarrekening had? Kijk op slapendetegoeden.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Onze Nabestaandendesk helpt u met financiële producten van Centraal Beheer

Had de overledene bij ons een spaarrekening of een beleggingsrekening? Of een hypotheek, een pensioen of een lijfrente? Geef het overlijden door aan onze Nabestaandendesk. Wij helpen u graag om deze producten aan te passen of te stoppen.

Controleer uw recht op huur-, zorg- en kindertoeslag

Als uw partner overlijdt, wordt uw inkomen meestal lager. Het is dan ook goed om te kijken of u recht heeft op regelingen van de Belastingdienst. De Belastingdienst noemt deze regelingen toeslagen. U krijgt vanzelf bericht van de Belastingdienst over toeslagen. Maar het is altijd goed om te weten waar u recht op heeft.

Let op: de Belastingdienst stopt toeslagen op naam van de overledene automatisch. Die regelingen moet u opnieuw aanvragen.

Misschien betaalt u minder gemeentebelasting

Is er iemand in uw gezin overleden? Dan informeert de gemeente u over veranderingen in gemeentebelastingen. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld minder milieubelasting en reinigingsrechten hoeft te betalen. Vraag ernaar bij de gemeente als u hierover niets hoort.

Kijk welke verzekeringen geld uitkeren

Verschillende verzekeringen keren bij overlijden een bedrag uit. Denk aan een overlijdensrisicoverzekering, lijfrente of kapitaalverzekering. Soms is zo’n verzekering aan de hypotheek gekoppeld. Op de polis of in de voorwaarden van de verzekering staat wie de uitkering krijgt. Meestal is dat de partner.

Ga na of deze verzekeringen er zijn. En neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om de uitkering te regelen. Laat u dan ook goed informeren over wat u met de uitkering wel en niet mag doen.

Weet u niet of de overledene een verzekering had die geld uitkeert? Of kunt u de polis niet vinden? De online zoekservice van het Verbond van Verzekeraars helpt u verder.

Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn, of pas ze aan

Soms kan een verzekering doorlopen. Dat kan niet altijd, en het is ook niet altijd nodig. Dat hangt af van het soort product en de regels die daarbij horen. Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om verzekeringen te stoppen of aan te passen.

Let op: bij financiële producten hebben verzekeraars vaak meer informatie en documenten nodig om wijzigingen in orde te maken.

Wij helpen u met verzekeringen bij Centraal Beheer

Onze Nabestaandendesk helpt u graag om verzekeringen van de overledene te stoppen of aan te passen. En is er een verzekering die bij overlijden een bedrag uitkeert? Dan laten wij u weten wat er nodig is om dat geld uit te keren.

Ga na of u (meer) kindgebonden budget krijgt

Is uw partner overleden? Dan heeft u misschien recht op (meer) kindgebonden budget. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit budget van de overheid, naast de kinderbijslag.

Kijk of u recht heeft op kindgebonden budget.

De pensioenuitkering van de overledene stopt

Is het overlijden bij de pensioenuitvoerder bekend? Dan stopt de pensioenuitkering meteen. 

Ga na of er een nabestaandenpensioen is

De meeste pensioenregelingen keren na overlijden een bedrag uit aan de achtergebleven partner. Of aan de kind(eren) als er geen ouders meer zijn. Voor partners heet dit nabestaandenpensioen een partnerpensioen. Voor kinderen heet dit een wezenpensioen.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of er een nabestaandenpensioen is. U kunt ook zelf kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl of er een pensioenuitvoerder is waar u recht heeft op een nabestaandenpensioen. Vaak krijgt u over deze uitkering vanzelf bericht van de pensioenuitvoerder.

Wij helpen u met het pensioen bij Centraal Beheer

De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen contact met u op. U hoeft alleen te bellen als de overledene in het buitenland woonde: (055) 597 8027. 

Kijk of u een Anw-uitkering krijgt

Is uw partner overleden? En zorgt u voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Deze Anw-uitkering is een financiële ondersteuning van de overheid.

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan krijgt u vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij deze brief zit een formulier om een nabestaandenuitkering aan te vragen. Woonde u samen zonder een geregistreerd partnerschap? Dan moet u zelf bij de SVB de Anw-uitkering aanvragen.

Controleer of u recht heeft op een overlijdensuitkering van het UWV

Een uitkering van het UWV stopt op de dag na het overlijden. Misschien heeft u als nabestaande recht op een overlijdensuitkering

Geen ouders meer? Jonge kinderen krijgen een wezenuitkering

Kinderen tot 16 jaar kunnen van de overheid een wezenuitkering krijgen. Neem hiervoor contact op met de SVB.

Er zijn meer vergoedingen waar u nu misschien recht op heeft

Er zijn allerlei vergoedingen om nabestaanden verder te helpen. Denk aan huursubsidie of een bijdrage in de studiekosten. Met Bereken uw Recht van het Nibud zet u dat makkelijk op een rij. U ziet dan ook waar u die regelingen aanvraagt.

Vraag gezinshulp of maatschappelijk werk aan

Maatschappelijk werk is voor iedereen gratis. En deze mensen helpen u graag als u iets niet (meer) zelf kunt oplossen. U leest er meer over op Regelhulp.nl.

Vraag gerust om hulp bij rouwverwerking

Kunt u moeilijk omgaan met het verlies van een dierbare? Vraag dan gerust om hulp. Rouwen is normaal, het kost tijd en het is voor iedereen anders. De website van Monuta geeft informatie over omgaan met verlies en rouwverwerking. U kunt daar ook ervaringen met andere nabestaanden delen.

Zeg de huur op of zet het huurcontract op een andere naam

Een huurcontract stopt bij overlijden niet automatisch. U kunt de huur opzeggen of op een andere naam zetten. Neem daarvoor contact op met de woningbouwvereniging of verhuurder.

Kijk samen met de hypotheekverstrekker naar de beste oplossing voor de hypotheek

Na overlijden gaat de hypotheekbetaling gewoon door. Tot de nabestaanden aangeven wat er met de hypotheek moet gebeuren.

Kunt u de hypotheek nog betalen als uw partner overleden is? Of twijfelt u of u wel in het huis kan blijven wonen? En hoe zit het met het aflossen van de hypotheek met de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering? Praat met de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur over de beste oplossing voor u.

De hypotheekverstrekker heeft meestal de Verklaring van Erfrecht van de notaris nodig om een hypotheek aan te passen. U moet voor deze verklaring wel betalen. Dus vraag eerst of deze verklaring echt nodig is.

Zet de auto binnen 5 weken op naam van de nieuwe eigenaar

Overlijdt de eigenaar van de auto? En wilt u in de auto blijven rijden? Dan moet de auto binnen 5 weken op uw naam staan. Dit heet overschrijven. U regelt dit bij een kentekenloket van PostNL. Daar vragen ze naar een geldig legitimatiebewijs, het tenaamstellingsbewijs (deel 1B) en het overschrijvingsbewijs (of de kentekencard) van de auto.

Erft u de auto? Dan moet de auto ook binnen 5 weken op uw naam staan. Verkoopt u de auto? Dan moet de nieuwe eigenaar de auto binnen 1 week op zijn of haar naam zetten. Op RDW.nl leest u hoe dit werkt.

(Of) Probeer de auto zo snel mogelijk te verkopen

Vaak verkopen erfgenamen de auto van de overledene. De opbrengst verdelen ze dan onder elkaar. Het is een goed idee om de auto te verkopen voordat deze op uw naam staat. De waarde van de auto valt namelijk officieel onder uw erfenis. Dat betekent dat u over de waarde van de auto ook erfbelasting betaalt.

De autoverzekering blijft nog even geldig

Tussen het overlijden en het overschrijven van de auto blijft de autoverzekering geldig. Schrijft u de auto over op uw naam? Dan bent u verantwoordelijk voor de autoverzekering.

U kunt de bestaande autoverzekering houden. U kunt natuurlijk ook een andere autoverzekering afsluiten. Dat kan voordeliger zijn.

Autoverzekering en opgebouwde schadevrije jaren

Overlijdt de verzekeringnemer? Dan kan de partner de schadevrije jaren meestal overnemen. Daar doen de meeste verzekeraars niet moeilijk over. De persoon die de schadevrije jaren overneemt moet wel op hetzelfde adres wonen. En regelmatig in de auto rijden.

Zet de OV-chipkaart stop

Bel de OV-chipkaart Klantenservice op 0900-0980 om de kaart te stoppen.