moeder en zoon in de woonkamer

Direct regelen na een overlijden

In de 1e week na een overlijden komt er veel op u af. Hieronder leest u waar u dan aan moet denken. Andere dingen kunnen nog even wachten.

29 apr 2024 2 minuten

Bekijk wat u het beste zo snel mogelijk na overlijden kunt regelen.

Dit officiële document is nodig om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen. Maar ook om de uitvaart te regelen. U krijgt de Verklaring van Overlijden altijd van een arts die het overlijden officieel vaststelt. Dat kan een huisarts zijn of een arts in een ziekenhuis of in een zorginstelling.

 

Veel mensen hebben speciale wensen voor de uitvaart. Bijvoorbeeld of ze liever begraven of gecremeerd worden. Of wie er op de uitvaart spreekt. Die wensen staan vaak in een officieel testament of in een wilsbeschikking, maar soms ook gewoon op papier. De uitvaartverzorger zal er zeker naar vragen.

Wie betaalt de uitvaart? Is er een uitvaartverzekering? Zoek de polis van deze verzekering op. Daar staat belangrijke informatie in. Bijvoorbeeld of u zelf een uitvaartverzorger mag kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de verzekeraar. Zij helpen u verder.

Neem contact op met een uitvaartverzorger om de begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartverzorger doet er alles aan om u te helpen. Een datum plannen, vervoer regelen, rouwkaarten kiezen, een advertentie, muziek en toespraken. U moet veel keuzes maken. Neem hiervoor de tijd die u nodig heeft. En laat u goed informeren over de financiële gevolgen. Meer tips over het regelen van een uitvaart leest u op uitvaart.nl.

U moet binnen 6 dagen aangifte van overlijden doen in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger dat voor u. Om aangifte te doen, is de Verklaring van Overlijden nodig. Van de gemeente krijgt u dan een Akte van Overlijden. Veel organisaties vragen als bewijs van overlijden om een kopie van de Akte van Overlijden. U heeft deze ook nodig om bijvoorbeeld de huur op te zeggen, een uitkering aan te vragen of om bij de notaris het testament op te vragen. Maak daarom altijd kopieën van de Akte van Overlijden. Bewaar de akte goed en geef het originele exemplaar nooit weg.

Staan er nog afspraken in de agenda of op de kalender? Bijvoorbeeld bij de tandarts, in het ziekenhuis of bij de kapper? Zeg deze afspraken zo snel mogelijk af. Dat voorkomt vervelende telefoontjes en soms ook onnodige kosten.

Op het adres van de overledene kan belangrijke post binnenkomen. Informatie die u nodig heeft om iets te regelen. Met de nabestaandenservice van PostNL kunt u post laten doorsturen naar een ander adres. U betaalt hier wel voor. Hoeveel precies, dat hangt af van hoelang u de post laat doorsturen. PostNL zet het adres van de overledene wel gratis in het Nationaal Overledenenregister. Dan wordt er in ieder geval geen reclamedrukwerk meer gestuurd.