Elektrische auto wordt opgeladen

Veranderende mobiliteit: kansen en uitdagingen voor de autoverhuur

De behoefte aan vervoer neemt sterk af. Er zijn allerlei klimaateisen, duurzaamheid staat hoog op de agenda en door het coronavirus werken veel mensen thuis. Wat zijn de uitdagingen en kansen voor autoverhuurbedrijven?

Ondernemen 27 sep 2021 3 minuten

Deeleconomie biedt kansen voor auto­verhuur­bedrijven

Bij een autoverhuurbedrijf denkt u misschien niet meteen aan de opkomende deeleconomie. Maar als u deze 2 naast elkaar legt, zijn er veel meer overeenkomsten dan u denkt. Sterker nog, autoverhuur is de basis van auto’s delen. Alles wat een autoverhuurbedrijf doet, doet een deelconcept ook. De wielen zijn bij beide aanwezig. Men zet het alleen op een andere manier in de markt. De autoverhuurbranche is tot nu toe alleen nog erg huiverig voor deze overstap. Dat is jammer want de omzet daalt, mede door het coronavirus.

BOVAG deed onderzoek naar verzekerbaarheid van autoverhuur

BOVAG heeft dit vraagstuk samen met een aantal verzekeraars opgepakt. Daar staat het onderwerp ‘verzekerbaarheid’ hoog op de agenda. Het bestuur heeft daarom een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De centrale vraag hierbij was: Welke maatregelen bij verzekeraars en autoverhuurbedrijven kunnen leiden tot een betere verzekerbaarheid en op welke wijze komt dit tot uiting in acceptatie en premie? Een aantal conclusies hieruit:

1. Autoverhuurbedrijven zijn actief bezig met het terugbrengen van het aantal schades.
Dat doen ze onder andere door:
  • Optimaliseren van het acceptatiebeleid aan de balie.
  • Plaatsen van rijhulpsystemen en telematica in de auto. Denk aan sensoren, camera’s en trackingsystemen.
  • Goede samenwerking met verzekeraar en politie in de behandeling van misbruik en verdachte schades.
2. WA-premies verschillen erg. Dat komt bijvoorbeeld door de samenstelling en omvang van de verhuurvloot en het type gebruik. Ook de wijze waarop verzekeraars bepaalde kosten toerekenen heeft invloed op de hoogte van de premie.
Een aantal redenen hiervoor:
  • Verzekeraars spreiden bij premieberekening schades over grotere aantallen voertuigen.
  • Autoverhuurbedrijven met (middel)grote vloot handelen casco in eigen beheer af.
  • De WA-premie is afhankelijk van diverse factoren. Met name bij letselschade kunnen complexe en dure dossiers voorkomen met een lange doorlooptijd. Hierdoor kunnen de kosten erg wisselen.

De conclusie uit het onderzoek is dat autoverhuurbedrijven hierdoor de verzekerbaarheid en premiehoogte als een probleem ervaren.

Mogelijke kansen en oplossingen

Samengevat kunnen we de conclusie trekken dat de autoverhuurbranche voor een aantal uitdagingen staat. Maar er liggen ook kansen en oplossingen voor de toekomst.

  • Samenwerking tussen autoverhuurbedrijven en deelautobranche

We vroegen Arjan Bultman, manager new Mobility bij Dusseldorp, naar mogelijke oplossingen: “De oplossing kan liggen in samenwerking tussen autoverhuurbedrijven en deelauto-concepten. Nieuwe partijen in deelauto-concepten moeten alles opnieuw uitvinden. Dat kost tijd en geld. Een autoverhuurbedrijf heeft alles al op de rit. Maar alles zelf doen om een deelauto-concept van de grond te krijgen kost veel en duurt jaren. Binnen een platform waarop deelauto-concepten en verhuurbedrijven samenwerken bundel je de krachten. En ben je voorbereid op de toekomst.”

  • Warme schil om de schadelast te beperken

Yorick Tomassen, business partner Mobiliteit, vult aan: “De kans op schade is bij een deelauto vrij groot. Je wilt dus weten wie gebruikt maakt van de deelauto, zodat je beter kunt handelen. Een oplossing hiervoor zijn zogenaamde warme schil. Deze warme schil spreekt elkaar aan op hun gedrag. Er is een hoge sociale controle. Denk bijvoorbeeld aan een straat, buurt of wijk. Of een groot bedrijf, bedrijfsverzamelgebouw of een vastgoedproject met weinig parkeerplaatsen. Maakt iemand gebruik van de deelauto en heeft die teveel schade of bekeuringen? Dan neemt hij niet meer deel aan de community. Voor een verzekeraar is dit ook beter te verzekeren.”

Elektrische auto wordt opgeladen door een man

Delen biedt kansen voor de verhuursector

Voor autoverhuurbedrijven liggen er kansen in het deelnemen aan deelauto-concepten. Een prachtig concept gericht op de toekomst. Hier horen ook uitdagingen bij.

Bij het autoverhuurbedrijf komt de huurder van het voertuig persoonlijk aan de balie. Dat geeft de autoverhuurder de mogelijkheid om in te schatten of deze huurder het voertuig schadevrij terugbrengt. Bij een deelauto vindt de overeenkomst meestal online plaats. De kans op schade is dan veel groter.
Een autoverhuurbedrijf verhuurt een voertuig meestal minimaal voor een halve dag of een dag. Dat is bij een deelauto natuurlijk anders. Een uurtje van een deelauto gebruik maken kan ook. Dat betekent dat de marges kleiner zijn. Ook de bezettingsgraad van een deelauto is vaak nog niet waar dit zou moeten zijn. Vooral het coronavirus maakt dit lastig.

Het is belangrijk om de schadelast bij verhuur en delen laag te houden
Lage schadelast zorgt voor een betere verzekerbaarheid. Autoverhuurbedrijven kunnen allerlei maatregelen nemen om hier voor te zorgen. En dat doen ze ook al. BOVAG bracht de maatregelen rondom de verzekerbaarheid in kaart.
De oplossing kan liggen in samenwerking tussen autoverhuurbedrijven en deelauto-concepten. Dan ben je voorbereid op de toekomst.
Arjan Bultman
Manager new Mobility bij Dusseldorp
Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op 14 augustus 2017.

Verder praten over mobiliteit

Yorick Tomassen: “We zitten in een veranderende wereld waar mobiliteit een belangrijke schakel is. Met mijn jarenlange kennis en ervaring denk ik graag met u mee hoe we dit zo gunstig mogelijk voor u invullen. Voor nu maar ook in de nabije toekomst.”