Christian Klein, inkomensadviseur, zit op een stoel. Hij vertelt u wat eigenrisicodrager zijn kan betekenen.

CFO kan besparen op de WGA-premie door eigenrisicodrager te worden

CFO’s doen er goed aan om 2 keer per jaar hun verzekeringen voor medewerkers te bekijken. “Als CFO kun je hierop vaak besparen”, vertelt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer.

Inkomen 24 okt 2022 4 minuten

Zelf controle over de WGA-uitkering

Bedrijven kunnen zelf kiezen hoe ze hun medewerkers verzekeren tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid oftewel voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Klein: “Je kunt kiezen voor een publieke verzekering bij UWV. Je betaalt dan premie aan de Belastingdienst. Raakt een voormalige of huidige medewerker gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt, met kans op herstel, dan krijgt hij na twee jaar een WGA-uitkering van UWV.” Een werkgever kan er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. Klein: “Dan stap je uit het publieke bestel. Je betaalt dan geen premie meer aan de Belastingdienst, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan de medewerkers. Ook voor de re-integratie van medewerkers ben je niet meer afhankelijk van UWV. Maar je loopt dan natuurlijk wel een financieel risico. Voor dit risico en de ondersteuning bij preventie en re-integratie kan de werkgever zich verzekeren. Bijvoorbeeld met een WGA Eigenrisicodragerverzekering.”

Niet meer inzichtelijk

“Als je te weinig naar de situatie met al dan niet langdurige arbeidsongeschikten kijkt, dan kan dat leiden tot hoge kosten”, legt Klein uit. “Omdat je dan niet meer inzichtelijk hebt hoeveel arbeidsongeschikten er zijn, waar ze zitten in het traject van re-integratie en waar eventuele financiële risico’s zitten.” Klein raadt CFO’s aan de situatie twee keer per jaar tegen het licht te houden. “Dan kun je ook beslissen of het beter is om eigenrisicodrager te zijn of niet. Dat uitstappen of terugkeren in het publieke bestel kan twee keer per jaar. Op 1 januari en op 1 juli. Als werkgever moet je het uitstappen of terugkeren dertien weken van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus vóór 1 oktober of 1 april.

Klein verwacht dat veel werkgevers uitstappen uit het publieke bestel. “Het voordeel is dat je als finance en HR het heft rondom dit risico zelf in handen kan nemen, geholpen door een verzekeraar. Dat zelf in handen nemen, samen met een verzekeraar, scheelt vaak enorm in premie. Daarnaast is uit het onderzoek Effectiviteit WGA-verzekering bij Achmea door SEO Economisch Onderzoek gebleken dat we als verzekeraar sneller dan bij  UWV duidelijkheid hebben over arbeidsongeschikten. Dat betekent dat we eerder weten in hoeverre ze arbeidsongeschikt zijn en medewerkers weer sneller aan het werk krijgen.”

Echt de regie in eigen hand

“Als eigenrisicodrager heeft u zelf regie en grip op verzuim”, benadrukt Klein. “Daarnaast kunnen wij uitgebreide ondersteuning bieden bij preventie en re-integratie. Lopende ziektegevallen scannen wij bijvoorbeeld op risico’s om in de WGA te komen en wij schatten direct in of er nog re-integratiekansen zijn voor de betreffende werknemers. Zo verzeker je ook alleen de risico’s die nodig zijn. Daarnaast bieden we bedrijven onze uitstapservice. Wij zorgen daarbij voor de aanvraag van de WGA bij de Belastingdienst en het UWV. Dit neemt bedrijven veel werk uit handen. Daarnaast ondersteunen wij werkgevers met onze professionele re-integratieservice. Dit doen we met casemanagement, juridische bijstand en re-integratie coaching.”

Instroom naar WIA

Het publieke bestel kent een hoge WIA-instroom. Klein: “Daardoor is de premie bij UWV vaak hoger. Je betaalt dus mee aan bedrijven die relatief gezien veel WIA-instroom hebben. Als je eigenrisicodrager bent, ben je zelf verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte medewerkers en voormalige medewerkers. Daarbij komt dat bij ons alleen maar eigenrisicodragers zijn verzekerd. Dat zijn allemaal bedrijven die hun arbeidsgeschiktheid onder controle houden. En daardoor blijft de premie laag.” Een zieke medewerker kost al snel 250 tot 400 euro per dag. Klein: “Het is daarom verstandig dit risico goed in de gaten te blijven houden. Waarbij je als CFO geen onzekerheid over de kosten wil laten bestaan. Of tegen een onverwachte premieverhoging door UWV wil aanlopen. Daarom is en blijft het verstandig om twee keer per jaar de situatie te bekijken om te zien welke risico’s je in arbeidsongeschiktheid loopt. Samen met HR.”