2 personen met elkaar in gesprek. Éen op een zitfiets.

De verschillende soorten verzuim

Wist u dat er 4 soorten verzuim zijn? Elk type verzuim heeft een eigen oorzaak en vraagt om andere stappen vanuit u als werkgever. U vindt hier het advies voor elk soort verzuim.
7 dec 2023 3 minuten

Verzuim komt in verschillende soorten en kleuren

Verzuim is heel persoonlijk. Het verschilt namelijk per persoon hoe iemand zich voelt. Of welk verhaal erachter zit. Wel zijn er verschillende soorten verzuim te onderscheiden. Onze verzuimspecialist Tessa Reuvekamp bespreekt in deze blog de 4 soorten verzuim.
Er is sprake van wit verzuim als uw medewerker door ziekte niet meer in staat is om te werken en zich daarom ziekmeldt. Voorbeelden hiervan zijn: kort verzuim zoals koorts of langdurig verzuim zoals psychische problemen of een ongeval die leiden tot verzuim.

In het geval van grijs verzuim is de medewerker ziek, maar kan hij of zij nog wel het werk uitvoeren. Of een deel van de werkzaamheden.

De uitdaging voor u als werkgever ligt bij het inschatten welke taken hij of zij wel en niet kan uitvoeren. Het is daarom belangrijk om hierover goed contact te houden. Maak de uitval bespreekbaar, vraag de medewerker zelf om mee te denken over oplossingen en koppel hier duidelijke afspraken aan.

Grijs verzuim ontstaat vaak door problemen op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan pesten, een te hoge werkdruk of de stijl van leidinggeven. ‘Grijs verzuimers’ zijn meestal niet arbeidsongeschikt, maar voelen zich wel ellendig en melden zich daarom vaker ziek. Hoofdpijn of buikpijn is dan al genoeg om thuis te blijven.

Bij zwart verzuim is er sprake van fraude. Uw medewerker meldt zich dus bij u ziek, terwijl diegene niet echt ziek is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij ouders van een ziek kind die voor hun kind willen zorgen. In dit voorbeeld moet uw medewerker eigenlijk kortdurend zorgverlof aanvragen.

Komt uw medewerker niet opdagen zonder zich ziek te melden? Dan komt hij de contractuele afspraken niet na. In deze gevallen kunt u er soms voor kiezen om geen loon uit te keren. Het is dan wel aan te raden om eerst een gesprek hierover aan te gaan met uw medewerker.

In het geval van roze verzuim werkt uw medewerker wel op de afgesproken tijden, maar is het uitgevoerde werk niet van de kwaliteit die u mag verwachten. Het wordt daarom ook wel arbeidsverzuim genoemd. Een te hoge werkdruk is een voorbeeld van een oorzaak achter roze verzuim. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een burn-out. Uw medewerker kan ook te weinig uitdaging en perspectief hebben. Dit kan drukken op de motivatie.

Roze verzuim is vaak lastiger om vast te leggen, omdat het niet meetbaar is in afwezigheid van een medewerker. Wel is roze verzuim terug te zien in de productiviteit van een team. Het is vaak een kans op langdurig ziekteverzuim.

In het geval van roze verzuim kunt u zich als werkgever het beste openstellen richting uw medewerker. Maak het bespreekbaar en geef aan dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. Bespreek ook alternatieve oplossingen, zoals meer flexibele werkuren en de mogelijkheid om afwisselend thuis te werken.

Kort of (middel-)lang verzuim?

Naast de achterliggende reden voor het verzuim, wordt er onderscheid gemaakt in de duur van het verzuim. Van kort, middellang tot aan lang verzuim.

Kort verzuim

We spreken van kort verzuim wanneer uw medewerker maximaal een week ziek is. Veel voorkomende redenen hiervoor zijn griep, lichte blessures of ziekte van een (naaste) familielid.

Middellang verzuim

Wanneer uw medewerker langer dan een week en maximaal 6 weken ziek is, dan is er sprake van middellang verzuim. Denk hierbij aan een revalidatie na een operatie. Of een periode met te grote werkbelasting die zorgt voor tijdelijk verzuim.

Lang verzuim

Is uw medewerker langer dan 6 weken ziek? Dan valt de uitval onder lang verzuim. Veel voorkomende redenen hiervoor zijn een burn-out, depressie en ernstige verwondingen. Voor lang verzuim zijn er speciale re-integratietrajecten die uw medewerker ondersteunen om na langere tijd weer langzaam op te starten in het bedrijfsleven.

Lang verzuim is het slechtste scenario dat een medewerker kan overkomen. Tegelijkertijd moet u als werkgever veel regelen bij lang verzuim. Zo krijgt u te maken met veel kosten en levert het andere medewerkers extra druk op. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om zich te verzekeren met een verzuimverzekering. Dit voorkomt hoge kosten en biedt ook extra begeleiding.

Meer over de verzuimverzekering

Tips om verzuim te voorkomen

Iedereen heeft weleens een periode dat het iets minder goed gaat. Ook uw medewerkers. Toch kunt u met een aantal eenvoudige tips op de werkvloer de kans verkleinen dat het overslaat in uitval. Zo kunt u bijvoorbeeld:
  • ·       Werken aan meer flexibiliteit in de werkuren en het thuiswerken.

  • Fysieke beweging bij uw werknemers aanmoedigen door uw kantoor anders in te richten en vanuit de organisatie tijd vrij te maken voor beweging.
  • Een preventiemedewerker verantwoordelijk maken voor het blijven verbeteren van de werkomgeving.

Hulp nodig bij verzuim?

Het loont om goed op de signalen van verzuim te letten. Ga daarom goed om met de ziekmeldingen en ga vooral op tijd het gesprek aan met uw medewerker. Hiermee beschermt u uzelf tegen de hoge kosten van langdurig verzuim. Hulp nodig bij verzuim?
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.