4 tips voor als uw klant de factuur niet betaalt

4 tips voor als uw klant de factuur niet betaalt

Wat te doen als een klant een factuur niet betaalt? Het liefst komt u tot een oplossing zonder dat de situatie escaleert. En zonder de relatie te schaden. Hoe doet u dat? 

Inkomen 4 jun 2020 4 minuten

4 tips voor ondernemers

Allereerst: ga er niet vanuit dat een klant met opzet verzaakt te betalen. Er hoeft niet altijd onwil in het spel te zijn. Een klant kan de factuur zijn vergeten. Die kan in de spambox of in een stapel papierwerk terecht zijn gekomen. Stuur een herinnering via de mail of bel om te vragen wat de status is.
Is uw factuur niet betaald na deze herinnering? Dan kunt u een aanmaning versturen. Hierin geeft u een uiterlijke betaaltermijn. Deze mag niet onredelijk zijn. U kunt hierbij vermelden dat u een incassobureau in de arm neemt als ook deze keer niet betaald wordt. Als de wanbetaler niet binnen deze termijn over de brug komt, is hij in gebreke. Consumenten kunt u dan de wettelijke rente in rekening brengen. Gaat het om een bedrijf, breng dan de wettelijke handelsrente in rekening.
Halen al deze acties niets uit? Dan is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Zij kunnen het traject oppakken en de klant op een zakelijke manier benaderen. Hoewel een incassobureau niet veel meer kan en mag doen dan uzelf, maakt zo’n bureau vaak wel meer indruk op de wanbetaler.
Heeft ook het incassobureau geen succes? Dan kan het verstandig zijn juridisch advies in te winnen. 

4. Neem desnoods juridische stappen

Heeft ook het incassobureau geen succes? Dan kan het verstandig zijn juridisch advies in te winnen. Maak vooraf de afweging of de onbetaalde factuur het waard is. In een gerechtelijke procedure gaat altijd tijd en geld zitten. Bepaal daarom of het bedrag van de factuur daar tegenop weegt.