Overlijdens­­risico­verzekering bij ziekte

Ook voor mensen met een chronische ziekte of aandoening

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een overlijdens­risico­verzekering kunnen afsluiten. Tegen een betaalbare premie. Wij verzekeren dus ook mensen met een chronische ziekte.

De verzekering is bedoeld om nabestaanden financieel te helpen.

En vaak is een overlijdens­risico­verzekering nodig bij het kopen van een huis. Wij proberen dit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

We kijken vooral hoe het echt met de verzekerde gaat

Als een verzekerde een ziekte heeft, kunt u de verzekering vaak wel afsluiten. Een voorbeeld: bijna de helft van de mensen met diabetes kan tegen een normale premie verzekerd worden. Dit kan als een verzekerde zijn ziekte goed onder controle heeft. Wij keuren bijna alle aanvragen medisch goed.

Onze gezondheids­verklaring komt van het Verbond van Verzekeraars

We vragen in de gezondheids­verklaring naar ziekten en gezondheids­klachten. Bijna iedereen vult bij 1 van de vragen een ziekte of klacht in. Bij 70% van de klanten hebben wij geen extra informatie nodig. De verzekering kan gewoon starten. In 30% van de gevallen vragen we om extra medische informatie of een medische keuring.

Uw premie bekijken
In een paar stappen weet u de hoogte van uw premie.

U maakt deze berekening voor de vaste premie

Een medische keuring door een onafhankelijke arts

De medische keuring wordt gedaan door Saluda of Meditel. U kunt zelf kiezen waar en wanneer u deze keuring doet. De arts vraagt u bij de keuring om een toelichting op uw gezondheids­verklaring. Verder houdt een medische keuring het volgende in:

 • De arts stelt u vragen over medicijngebruik, alcoholgebruik en drugsgebruik.
 • De arts vraagt of u ooit in het buitenland een bloedtransfusie hebt gehad. En of u in het verleden een bloedonderzoek hebt laten doen. En wat daarvan de uitkomst was.
 • De arts vraagt naar uw sport- en bewegingsactiviteiten.
 • De arts stelt bij vrouwelijke verzekerden vragen over zwangerschap en mogelijke gynaecologische klachten.
 • De arts doet een algemeen lichamelijk onderzoek.
 • Een bloedonderzoek is meestal geen onderdeel van de keuring. Dit is alleen nodig als we verwachten dat de bloeduitslagen afwijkend zijn.
 • Als aangegeven is dat de verzekerde niet rookt, doet de arts onderzoek naar cotinine (nicotine).

Soms is een uitgebreide medische keuring nodig

Bij de uitgebreide medische keuring komen alle onderdelen van de normale medische keuring ook aan bod. Soms wordt bij de uitgebreide medische keuring een hartfilmpje gemaakt. En soms doet de arts een longonderzoek.

De uitgebreide medische keuring bestaat verder altijd uit de volgende bloed- en urineonderzoeken:

 • Bloedonderzoek bloedvetten (cholesterol);
 • Bloedonderzoek bloedsuikerpercentage;
 • Bloedonderzoek rode bloedcellen;
 • Bloedonderzoek nier- en leverfunctie;
 • Bloedonderzoek HIV;
 • Urineonderzoek op bloed, suiker en eiwit.

Overlijdens­risico­verzekering bij ziekte op tijd aanvragen

Op basis van uw medische gegevens informeren we u over uw aanvraag. Wij kunnen de verzekerde accepteren tegen de gewone premie, maar ook een hogere premie voorleggen. Uiteraard beslist u zelf of u met die hogere premie akkoord gaat. Maar wij kunnen uw aanvraag ook afwijzen. Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Heeft u een overlijdens­risico­verzekering nodig bij de koop van een nieuw huis? Dan is het verstandig om ruim voor de aankoop van een huis op zoek te gaan naar een passende overlijdens­risico­verzekering.

Wij overleggen met patiëntenorganisaties

We proberen zo goed mogelijk de ontwikkelingen in de medische wetenschap te volgen. En willen graag zoveel mogelijk informatie hebben over ziektes en hoe ze zich ontwikkelen. Ook hebben we graag informatie over hoe het gaat met patiënten die van een ernstige ziekte zijn genezen. We overleggen daarom met verschillende patiëntenorganisaties. Met hun informatie en ervaring proberen we zoveel mogelijk mensen te verzekeren.
Premie bekijken