Een dierbare is overleden

Dit kunt u van ons kunt verwachten

Is uw dierbare overleden? In deze moeilijke periode moet u veel regelen. En u moet het verlies verwerken. Wij wensen u veel sterkte. Wij begrijpen dat er veel op u af komt. Daarom helpen we u zo goed mogelijk. Lees de stappen die hieronder staan goed door. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Laat het ons zo snel mogelijk weten als de verzekerde is overleden. Een overlijden melden kan op 2 manieren:

 • Geef het online door
  Via dit formulier geeft u het overlijden aan ons door. Wij bellen u dan terug.
 • Bel ons via (055) 579 8100
  Bekijk binnen welke openingstijden u ons bereikt.

Na uw melding schrijven wij geen premies meer af
Zijn er premies betaald na het overlijden? Die betalen wij terug.

In de brief staat welke gegevens wij van u nodig hebben om uit te keren. U kunt alvast lezen waar we om kunnen vragen.
Hoe sneller wij alle gegevens binnen hebben, hoe sneller wij kunnen uitkeren. U kunt alvast lezen waar we om kunnen vragen.
Hebben we alle gegevens binnen? Dan beoordelen we of we meteen kunnen uitkeren. Zo ja, dan doen we dat binnen 10 werkdagen.
 • Bijvoorbeeld als de verzekerde kort na de start van de verzekering overlijdt.
 • Of bij een overlijden in het buitenland.
 • Of als we fraude vermoeden.

Hebben we meer informatie nodig om uit te keren? Of willen we meer onderzoek doen? Dan krijgt u hierover een brief, soms met een vragenlijst.

Soms is nog een onderzoek nodig door de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens
Bij de start van de verzekering vragen wij om gezondheids­gegevens. Deze gegevens beoordelen wij. Om te bepalen of de verzekering kan starten. Het is volgens de wet verplicht dat de verzekerde de gezondheids­verklaring eerlijk invult. En geen informatie achterhoudt. Ook als wij om meer gegevens vragen. Dat noemen we ‘mededelingsplicht’.

Als wij denken dat de verzekerde ons niet alle informatie gaf, doen we verder onderzoek. Dan sturen we de gegevens naar de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Dat doen we ook als de verzekerde overlijdt in het eerste jaar van de verzekering. Behalve als de verzekerde overlijdt door een ongeval. Vertrouwen we het ongeval niet? Dan sturen we de gegevens wel naar de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.

De Toetsingscommissie onderzoekt of de verzekerde zich aan de mededelingsplicht hield.

De Toetsingscommissie geeft meestal binnen 3 maanden een advies
De arts van de Toetsingscommissie vraagt informatie op bij de huisarts of de arts van de overleden verzekerde. De commissie heeft deze tijd nodig omdat ze afhankelijk is van artsen die medische informatie geven.

Meer informatie
Meer informatie staat op de website van het Verbond van Verzekeraars en op AtotZekerheid. Hier leest u bijvoorbeeld over hoe de Toetsingscommissie werkt. En over de regels die hierbij horen.

Wij keren uit aan de begunstigde(n). Wij sturen de begunstigde(n) een brief als we een uitkering doen. In deze brief staat hoeveel we betalen aan de begunstigde(n). We keren het bedrag uit dat is verzekerd in de maand van overlijden. U vindt het verzekerd bedrag per maand terug op de polis. We keren het bedrag in 1 keer uit (eenmalige uitkering).

Aan wie keren we uit?
Aan de begunstigde(n) die op de polis staan.

 • Als de polis is verpand (gekoppeld aan een lening of hypotheek) keren we eerst uit aan de pandhouder (bijvoorbeeld een bank of hypotheekverstrekker).
 • Is de uitkering uit deze verzekering groter dan de schuld? Dan keren we de rest uit aan de begunstigde(n).

Soms keren we niet of minder uit
Keren wij minder of niet uit aan de begunstigde(n)? Dan sturen wij de begunstigde(n) een brief. In deze brief leggen we uit hoeveel we betalen aan de begunstigde(n). Of waarom we niet uitkeren. Ook leggen we uit waarom we minder of niet uitkeren.

Wanneer keren we niet uit?

 • Als de verzekerde op de einddatum leeft.
 • Als de verzekerde op of na de einddatum overlijdt.
 • Als de verzekerde overlijdt nadat u de verzekering stopte.
 • Als de verzekerde overlijdt nadat wij de verzekering stopten.
 • Als de 1e premie niet is betaald.
 • Als de verzekerde binnen 2 jaar na de start van de verzekering een poging tot zelfdoding doet. En daardoor overlijdt.
 • Als de verzekerde overlijdt bij een goedgekeurde (oorlogs)missie. En de regels voor medewerkers van het Ministerie van Defensie niet gelden.
 • Als de verzekerde in een buitenlands leger meedoet aan een oorlog of een opstand.
 • Als de verzekerde een terrorist is. En overlijdt bij het uitvoeren van een terroristische actie of een aanslag.
 • Als de verzekerde in een land of gebied is waarvoor een negatief reisadvies geldt.
 • Als wij verkeerde of misleidende informatie krijgen. Van de verzekeringnemer of van de verzekerde.

Lees meer bij vraag 55 in de voorwaarden.

Wanneer keren we minder uit?

 • Bij terrorisme.
 • Als niet alle premies zijn betaald.
 • Als de verzekerde rookte. En premie is betaald voor een niet-roker.
 • Als de verzekerde binnen 2 jaar na het verhogen een poging tot zelfdoding doet. En daardoor overlijdt.
 • Als de regels voor medewerkers van het Ministerie van Defensie gelden.
 • Als wij verkeerde of misleidende informatie krijgen.

Lees meer bij vraag 56 in de voorwaarden.

Wanneer keren we niet uit aan een begunstigde?

 • Als de begunstigde veroordeeld is voor de dood van de verzekerde.
 • Als de begunstigde veroordeeld is voor het meewerken aan de dood van de verzekerde.
 • Als wij van de wet niet mogen uitkeren aan de begunstigde.
 • Als de verzekerde overlijdt door opzet van de begunstigde.

Lees meer bij vraag 57 in de voorwaarden.

Wat gebeurt er met de uitkering wanneer we niet uitkeren aan een begunstigde?

Als 1 persoon als begunstigde is genoemd, gaat de uitkering naar de volgende
begunstigde(n) in het rijtje. Als een groep begunstigden is genoemd, gaat de uitkering naar de andere begunstigden in die groep.

Lees meer bij vraag 58 in de voorwaarden.

Wat als een begunstigde het er niet mee eens is dat we minder of niet uitkeren?
Dan kan hij of zij bezwaar indienen bij: specialezaken.leven@centraalbeheer.nl.