Overlijdens­risico­verzekering

Dit hebben we nodig

Hieronder leest u welke gegevens wij nodig hebben als u een overlijden meldt.
 • Een kopie van de overlijdensakte. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de verzekerde is overleden.
 • Burgerservicenummer (BSN) van de verzekerde.
 • Oorzaak van overlijden.
 • Naam, adres en woonplaats van de huisarts van de verzekerde. Deze gegevens hebben we nodig voor de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens (Den Haag). Deze commissie kunnen wij inschakelen als we de oorzaak van overlijden onderzoeken.
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de begunstigde(n).
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde(n).
 • Handtekening(en) van de begunstigde(n).
 • IBAN-rekeningnummer van de begunstigde(n).
 • Een verklaring van erfrecht. Deze hebben we bijvoorbeeld nodig als meerdere kinderen of meerdere erfgenamen de uitkering krijgen. In de verklaring van erfrecht staat dan genoemd wie de kinderen of erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht vraagt u op bij de notaris. Een notaris rekent hiervoor kosten.
 • Een testament, als dat er is.
 • Extra gegevens, bijvoorbeeld als de verzekerde is overleden in het buitenland.
 • Een ondertekende verklaring van de pandhouder.
  Hierin staat welk bedrag we aan de pandhouder moeten uitkeren. En de informatie die we nodig hebben om het bedrag over te maken.
 • Een ondertekende en geldige betalingsopdracht / partnerverklaring, als die er is. Voor de belasting gaat de uitkering naar de begunstigde. Maar wij keren uit aan de pandhouder. De pandhouder is er zo zeker van dat een schuld wordt terugbetaald. Bij een hypotheek bijvoorbeeld.