Man en vrouw achter de laptop

Uw overlijdens­risico­­verzekering opzeggen

Of oversluiten

  • Altijd schriftelijk opzeggen.
  • Vaak een opzegtermijn.
  • Afkopen is niet nodig.

Waarom uw overlijdens­risico­verzekering opzeggen?

U kunt verschillende redenen hebben om uw overlijdens­risico­verzekering op te zeggen.

U wilt overstappen naar een andere verzekeraar

De premies van overlijdens­risico­verzekeringen zijn de afgelopen jaren gedaald. U kunt soms geld besparen als u met uw overlijdens­risico­verzekering overstapt naar een andere verzekeraar. Omdat u bij die verzekeraar een lagere premie betaalt. U sluit uw overlijdens­risico­verzekering dan over naar de andere verzekeraar.

U heeft uw overlijdens­risico­verzekering niet meer nodig

Is uw financiële situatie bijvoorbeeld veranderd? En hebben uw nabestaanden geen extra financiële steun meer nodig als u overlijdt? Dan kunt u uw overlijdens­risico­verzekering opzeggen.

Uw overlijdens­risico­verzekering oversluiten

Wilt u uw overlijdens­risico­verzekering oversluiten? Dan moet u uw huidige overlijdens­risico­verzekering opzeggen. En u sluit een nieuwe overlijdens­risico­verzekering af bij een andere verzekeraar.

Wacht met opzeggen tot u geaccepteerd bent bij uw nieuwe verzekeraar

U moet opnieuw medisch geaccepteerd worden als u een overlijdens­risico­verzekering afsluit. U vult weer een gezondheids­verklaring in. En soms is een medische keuring nodig. Dat kan enkele weken duren. U loopt het risico dat u tijdelijk niet verzekerd bent als u uw oude overlijdens­risico­verzekering dan al heeft opgezegd. Bij sommige verzekeraars bent u voorlopig verzekerd zodra u de gezondheids­verklaring heeft ingevuld. U kunt uw oude overlijdens­risico­verzekering dan direct opzeggen.

Een verpande overlijdens­risico­verzekering oversluiten

Bij veel hypotheekverstrekkers bent u verplicht om een overlijdens­risico­verzekering af te sluiten bij uw hypotheek. U koppelt uw overlijdens­risico­verzekering aan uw hypotheek. Uw overlijdens­risico­verzekering is dan verpand. U kunt uw overlijdens­risico­verzekering dan niet beëindigen. U kunt uw overlijdens­risico­verzekering wel oversluiten naar een andere verzekeraar.

U kunt alleen oversluiten met toestemming van uw hypotheek­verstrekker

Overleg daarom eerst met uw hypotheek­verstrekker als u uw verpande overlijdens­risico­verzekering wilt oversluiten. Meestal is oversluiten geen probleem.

U moet uw overlijdens­risico­verzekering opnieuw verpanden

U sluit eerst een nieuwe overlijdens­risico­verzekering af. Uw oude verzekeraar kan dan de verpanding van uw overlijdens­risico­verzekering afhalen. U kunt vervolgens uw oude overlijdens­risico­verzekering opzeggen. Daarna kunt u uw nieuwe verzekeraar vragen om uw nieuwe overlijdens­risico­verzekering te verpanden aan uw hypotheekverstrekker.

Soms betaalt u kosten als u uw verpande overlijdens­risico­verzekering oversluit

En oversluiten kan enkele maanden duren.

U kunt meestal per maand of per jaar opzeggen

U heeft vaak een opzegtermijn als u uw overlijdens­risico­verzekering wilt opzeggen of oversluiten. Betaalt u uw premie maandelijks? Dan kunt u per maand opzeggen of oversluiten. Betaalt u uw premie per jaar? Dan kunt u in ieder geval per jaar opzeggen of oversluiten. Soms ook eerder. Bij sommige verzekeraars kunt u zelfs elke dag opzeggen of oversluiten.

U moet uw overlijdens­risico­verzekering schriftelijk opzeggen

U stuurt uw opzegging via de post of e-mail. Heeft u uw overlijdens­risico­verzekering afgesloten via een tussenpersoon? Zeg dan op via uw tussenpersoon.

Uw overlijdens­risico­verzekering afkopen is niet nodig

U bouwt met uw overlijdens­risico­verzekering geen spaargeld of kapitaal op. U hoeft uw overlijdens­risico­verzekering niet af te kopen . U kunt uw verzekering gewoon stoppen of oversluiten.
Bekijk onze Overlijdensrisicoverzekering