Heeft u nog jaarruimte?

Handig om te weten

Jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Heeft u een pensioentekort? Dan heeft u jaarruimte. U mag dan zelf via een lijfrente belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op uw AOW en pensioen. Uw jaarruimte geldt per kalenderjaar.

Wilt u gebruik maken van uw jaarruimte? En wilt u nog een extra storting doen in uw Beleggingsverzekering? Doe dat dan vóór 20 december 2023.

Uw jaarruimte berekent u via belastingdienst.nl. Door een aantal vragen te beantwoorden weet u snel hoeveel jaarruimte u heeft. En hoeveel u maximaal kunt inleggen om uw AOW en pensioen aan te vullen. Uw jaarruimte mag u helemaal of voor een deel gebruiken. U bepaalt zelf hoeveel u extra opbouwt.

Deze financiële gegevens heeft u nodig om de vragen te beantwoorden:

  • Uw belastingaangifte over het vorige jaar
  • De jaaropgaaf van uw werkgever of uitkeringsinstantie over het vorige jaar
  • Uw Uniform Pensioenoverzicht over het vorige jaar

Heeft u een eigen bedrijf en geen dienstverband? Dan heeft u alleen uw belastingaangifte nodig.

Legt u al geld in op een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening?
Houd die gegevens dan ook bij de hand. U maakt dan al gebruik van uw jaarruimte. Na de berekening weet u of u nog jaarruimte over heeft.
Dan mag u de overgebleven ruimte alsnog gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit mag tot 10 jaar terug. De jaarruimte die u in de afgelopen 10 jaar niet gebruikte heet reserveringsruimte.
  • U kunt de extra storting van minimaal € 500,- overmaken op rekening NL 46 INGB 0005 4054 87 ten name van Centraal Beheer. Vermeld in de omschrijving EXTRA STORTING en uw polisnummer.
  • Als de storting niet mogelijk is, nemen wij contact met u op.

Wilt u weten wat mogelijk is in uw Beleggingsverzekering? U kunt altijd 'Even Apeldoorn' bellen

Wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is (055) 579 81 81. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.
Meer over de Beleggingsverzekering