Wijzigen

Extra Pensioen Sparen wijzigingen doorgeven of zelf regelen

Wilt u iets aanpassen aan uw Extra Pensioen Sparen rekening? Of is er iets veranderd in uw situatie? We helpen u natuurlijk.

Uw tegenrekening wijzigen

Wilt u een andere bankrekening gebruiken om geld over te maken naar uw Extra Pensioen Sparen? U regelt het eenvoudig en snel in Mijn Centraal Beheer.

De nieuwe tegenrekening moet wel op dezelfde naam staan als uw Extra Pensioen Sparen bij Centraal Beheer.

Uw doeldatum aanpassen

Wilt u eerder stoppen met sparen? Of juist nog even doorsparen? U past makkelijk zelf uw doeldatum aan. In Mijn Centraal Beheer of met onze handige app.

Op de doeldatum kunnen uitkeringen uit uw lijfrente starten
U koos bij Extra Pensioen Sparen voor een doeldatum. De doeldatum is de dag waarop u uw lijfrente mag laten uitkeren. Komt uw doeldatum eraan? Dan sturen wij informatie over wat u met het geld van uw lijfrente kunt doen. Lees alvast meer over lijfrente komt vrij.

U kunt bij Centraal Beheer niet langer sparen dan 5 jaar na uw AOW
Uw Extra Pensioen Sparen rekening stopt op 1 november van het 5e jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt. Dit noemen wij de einddatum. U kunt na de einddatum niet meer verder sparen. De uitkeringen moeten dan starten.

Uw Extra Pensioen Sparen stoppen

U kunt Extra Pensioen Sparen stoppen om een lijfrente-uitkering te kopen. Of om de opgebouwde waarde over te dragen aan een andere bank of verzekeraar. Stopt u om het tegoed voor iets anders te gebruiken? Dan betaalt u vaak veel belasting en een boete aan de Belastingdienst.

Laat ons weten dat u wilt stoppen

  • Stuur een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat geeft ons meer zekerheid dat de e-mail echt van u komt. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer.
  • Zet u in het onderwerp van uw e-mail het nummer van uw Extra Pensioen Sparen.

U betaalt kosten

Binnen 14 dagen na de opening van uw Extra Pensioen Sparen kunt u zonder kosten stoppen. Daarna mogen wij administratiekosten in rekening brengen. Heeft u een deposito bij uw Extra Pensioen Sparen? Dan mogen wij ook een boeterente of een vergoeding voor ons rentenadeel in rekening brengen. U ontvangt dan altijd eerst een e-mail met een overzicht van de kosten. Hierover leest u meer in artikel 7.7 van de voorwaarden.

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Overlijdt u tijdens de looptijd van Extra Pensioen Sparen? Uw erfgenamen erven het spaartegoed dat op uw rekening staat. Legt u een bedrag in via automatische incasso? Dan stoppen wij de automatische incasso.

Uw erfgenamen zetten het spaartegoed om in een lijfrente

Dat is de regel van de Belastingdienst. Ook geeft de Belastingdienst aan hoe lang de uitkeringen uit deze lijfrente moeten lopen. U en uw erfgenamen lezen meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Wonen uw erfgenamen in het buitenland?

Centraal Beheer heeft geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen. Wilt u het goed regelen voor erfgenamen die in het buitenland wonen? Overleg dan met uw notaris wat de mogelijkheden zijn.

Is uw erfgenaam een stichting, vereniging, B.V. of goed doel?

Dan wordt het spaartegoed alsnog belast met inkomstenbelasting. En de Belastingdienst legt een boete op. Overleg met uw notaris wat de mogelijkheden zijn om dit anders te regelen.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Wij blokkeren uw rekening als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Ook kunt u sommige andere wijzigingen niet doorvoeren. Wij heffen de blokkade op als duidelijk is wie recht heeft op het spaartegoed. 

Wij openen een nieuwe rekening als uw ex-partner recht heeft op spaartegoed

Krijgt uw ex-partner het spaartegoed? En wil uw ex-partner dit in Extra Pensioen Sparen storten? Dan openen wij een nieuwe rekening op naam van uw ex-partner. Krijgen u en uw ex-partner een deel van het spaartegoed? En wilt u allebei verder sparen met Extra Pensioen Sparen? Dan openen wij voor uw ex-partner een nieuwe rekening. Het spaartegoed boeken wij dan volgens de afgesproken verdeling over naar de nieuwe rekening. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er als u emigreert?

Wilt u in de toekomst emigreren? Dan past Extra Pensioen Sparen misschien niet bij u.

Als u in het buitenland woont kunt u geen uitkerend lijfrenteproduct afsluiten

Na de einddatum van uw Extra Pensioen Sparen zet u uw spaartegoed om een uitkerende lijfrente. Centraal Beheer en veel andere aanbieders hebben geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen.

Emigreert u voor de einddatum naar het buitenland?

De Belastingdienst legt u een conserverende aanslag op. Dat is een aanslag die de Belastingdienst vaststelt maar die u nog niet hoeft te betalen. U krijgt 10 jaar uitstel van betaling. Houdt u zich in deze 10 jaar aan de regels van de Belastingdienst? Dan hoeft u de aanslag niet te betalen. Overtreedt u in deze 10 jaar de regels van de Belastingdienst? Dan moet u de aanslag aan de Belastingdienst betalen.