Wijzigen

Extra Pensioen Sparen

Uw tegenrekening wijzigen

Voor het wijzigen van de tegenrekening stuurt u een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer. Zet alstublieft het rekeningnummer van uw Extra Pensioen Sparen in het onderwerp van uw e-mail. Het nummer van de nieuwe tegenrekening zet u in de e-mail zelf. Na ontvangst van uw e-mail laten we u weten wat er nog nodig is om de wijziging definitief te maken.

Uw Extra Pensioen Sparen stoppen

U kunt uw Extra Pensioen Sparen stoppen om een lijfrente-uitkering aan te kopen. Of om de opgebouwde waarde over te dragen aan een andere bank of verzekeraar. Stopt u om het tegoed voor iets anders te gebruiken? Dat is niet toegestaan. Als u het toch doet, betaalt u vaak veel belasting en een boete aan de Belastingdienst.

Laat ons weten dat u wilt stoppen

  • Stuur een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat geeft ons meer zekerheid dat de e-mail echt van u komt. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer.
  • Zet u in het onderwerp van uw e-mail het nummer van uw Extra Pensioen Sparen.

U betaalt kosten

Binnen 14 dagen na de opening van uw Extra Pensioen Sparen kunt u zonder kosten stoppen. Daarna mogen wij administratiekosten in rekening brengen. Heeft u een deposito bij uw Extra Pensioen Sparen? Dan mogen wij ook een boeterente of een vergoeding voor ons rentenadeel in rekening brengen. U ontvangt dan altijd eerst een e-mail met een overzicht van de kosten. Hierover leest u meer in artikel 7.7 van de voorwaarden.

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Overlijdt u tijdens de looptijd van Extra Pensioen Sparen? Uw erfgenamen erven het spaartegoed dat op uw rekening staat. Legt u een bedrag in via automatische incasso? Dan stoppen wij de automatische incasso.

Uw erfgenamen zetten het spaartegoed om in een lijfrente

Dat is de regel van de Belastingdienst. Ook geeft de Belastingdienst aan hoe lang de uitkeringen uit deze lijfrente moeten lopen. U en uw erfgenamen lezen meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Wonen uw erfgenamen in het buitenland?

Centraal Beheer heeft geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen. Wilt u het goed regelen voor erfgenamen die in het buitenland wonen? Overleg dan met uw notaris wat de mogelijkheden zijn.

Is uw erfgenaam een stichting, vereniging, B.V. of goed doel?

Dan wordt het spaartegoed alsnog belast met inkomstenbelasting. En de Belastingdienst legt een boete op. Overleg met uw notaris wat de mogelijkheden zijn om dit anders te regelen.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Wij blokkeren uw rekening als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Ook kunt u sommige andere wijzigingen niet doorvoeren. Wij heffen de blokkade op als duidelijk is wie recht heeft op het spaartegoed. Hiervoor hebben wij in elk geval een uitspraak van de rechter en een echtscheidings­convenant nodig.

Wij openen een nieuwe rekening als uw ex-partner recht heeft op spaartegoed

Krijgt uw ex-partner het spaartegoed? En wil uw ex-partner dit in Extra Pensioen Sparen storten? Dan openen wij een nieuwe rekening op naam van uw ex-partner. Krijgen u en uw ex-partner een deel van het spaartegoed? En wilt u allebei verder sparen met Extra Pensioen Sparen? Dan openen wij voor uw ex-partner een nieuwe rekening. Het spaartegoed boeken wij dan volgens de afgesproken verdeling over naar de nieuwe rekening. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er als u emigreert?

Wilt u in de toekomst emigreren? Dan past Extra Pensioen Sparen misschien niet bij u.

Als u in het buitenland woont kunt u geen uitkerend lijfrenteproduct afsluiten

Na de einddatum van uw Extra Pensioen Sparen zet u uw spaartegoed om een uitkerende lijfrente. Centraal Beheer en veel andere aanbieders hebben geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen.

Emigreert u voor de einddatum naar het buitenland?

De Belastingdienst legt u een conserverende aanslag op. Dat is een aanslag die de Belastingdienst vaststelt maar die u nog niet hoeft te betalen. U krijgt 10 jaar uitstel van betaling. Houdt u zich in deze 10 jaar aan de regels van de Belastingdienst? Dan hoeft u de aanslag niet te betalen. Overtreedt u in deze 10 jaar de regels van de Belastingdienst? Dan moet u de aanslag aan de Belastingdienst betalen.