Controle identiteit en gegevens

Voor uw veiligheid

We controleren altijd de identiteit van onze klanten. Zodat iemand anders niet uw gegevens en producten kan gebruiken of veranderen. Of aan uw geld kan komen. Ook voeren we de wettelijke controle op overboekingen uit.

We controleren uw gegevens als u contact opneemt

Belt of chat u met Centraal Beheer? Dan controleren wij uw gegevens. Wij stellen u een paar vragen die we vergelijken met de gegevens die bij ons bekend zijn. Zo voorkomen we dat iemand anders bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekening­nummer verandert. Belt u namens iemand anders? Dan vragen wij om een bewijs of machtiging.

We controleren uw rekeningnummer

Criminelen gebruiken soms een rekeningnummer van iemand anders om premie te betalen. Of laten een schadebedrag of uitkering naar hun eigen rekening overmaken. Daarom controleren we of een rekeningnummer ook echt is van degene die het nummer gebruikt. Dat doen we met speciale software. Als u een spaar- of beleggingsrekening opent vragen we u om een kopie van een bankafschrift. Of om een klein bedrag vanaf uw rekening over te maken.

We controleren uw identiteit bij financiële producten

Als u een spaar- of beleggingsproduct sluit, dan moeten we volgens de wet uw identiteit controleren. Dat geldt ook voor een hypotheek, lijfrente, pensioen of overlijdens­risicoverzekering. Ook bij het uitkeren van geld na een overlijden moeten wij de identiteit van de nabestaanden controleren. Voor deze controle vragen wij nu meestal een kopie van uw identiteitsbewijs. Soms is het nodig dat u zich persoonlijk identificeert op een locatie. In de toekomst zullen we steeds vaker iDIN gebruiken, een systeem van de Nederlandse banken.

We controleren overboekingen

Het is de taak van alle banken om financiële criminaliteit te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan witwassen van geld of financiering van terrorisme. Daarom controleren we opvallende overboekingen. Soms vragen we u om informatie over een aflossing op uw hypotheek. Of om informatie over een overboeking op uw RentePlús Rekening. We vragen dan bijvoorbeeld waar het geld vandaan komt.
Meer informatie

We zijn voorzichtig met e‑mail

E-mail kan eenvoudig door criminelen misbruikt worden. Daarom sturen we geen vertrouwelijke gegevens via e-mail. Ook beantwoorden we geen vragen over uw financiële gegevens via e-mail. En veranderen we niet zomaar uw persoonlijke gegevens als iemand dat via e-mail vraagt. Steeds vaker vragen wij u dit zelf via Mijn Centraal Beheer of de app aan te passen. Of om ons te bellen, zodat wij direct kunnen controleren of de juiste persoon ons belt.

Soms vragen we u informatie te uploaden

We willen liever niet dat u ons vertrouwelijke informatie via e-mail stuurt. Daarom werken we aan nieuwe mogelijkheden om informatie op een veilige manier naar ons te sturen. Bijvoorbeeld documenten sturen via Mijn Centraal Beheer.