We vertrouwen onze klanten

Toch doen we controles

Centraal Beheer helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het betekent dat we u vaker vragen om zich te identificeren. Ook vragen we u soms om informatie over een opvallende overboeking. Hopelijk heeft u hier begrip voor.
Er gaat te veel ‘fout’ geld rond in Nederland. Naar schatting wordt er jaarlijks 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Dat is een groot maatschappelijk probleem. Daarom nemen we, net als andere banken, onze verantwoordelijkheid. Onderdeel hiervan is dat we de persoonsgegevens van klanten controleren en opvallende overboekingen onderzoeken. We zijn dit ook wettelijk verplicht.

Dit vragen wij

Als u klant wordt

Man aan het bellen achter computer
Sluit u een hypotheek af bij Centraal Beheer? Of opent u een spaarrekening, een beleggingsrekening of een lijfrenterekening? Dan controleren we uw persoonsgegevens. Daarvoor vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs. We vragen u soms ook of u belastingplichtig bent in een ander land.

Ook controleren we of de tegenrekening op uw naam staat. Daarvoor kunnen we u om een bankafschrift vragen. De tegenrekening is een vaste betaalrekening die u gebruikt voor overboekingen naar uw rekening bij Centraal Beheer.

Als u al klant bent

Man achter laptop
Heeft u al een hypotheek of een rekening bij Centraal Beheer? Dan vragen we u om uw gegevens up-to-date te houden in Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Als u een nieuwe rekening opent vragen we u mogelijk opnieuw om uw identiteitsbewijs en soms ook om een bankafschrift.

Van al onze klanten houden we de overboekingen in de gaten. Zien we ongebruikelijke overboekingen? Dan vragen we u mogelijk om een toelichting. Meestal ontvangt u daarover dan een brief.

Bij sommige overboekingen vragen we om een toelichting

Soms zien we in onze controles opvallende overboekingen. We sturen de klant dan een brief waarin we om een toelichting vragen. Dit betekent niet dat we onze klanten niet vertrouwen. Onze controles zijn nodig om witwassen en andere criminele praktijken tegen te gaan. Heeft u een brief ontvangen? Dan is het belangrijk dat u het formulier bij de brief invult en terugstuurt. Als u dat niet doet, moeten we de overboeking mogelijk doorgeven aan de Financial Intelligence Unit.

We kunnen bij twijfel een melding doen

Geeft een klant geen toelichting op een opvallende overboeking? Of is de toelichting niet volledig of onduidelijk? Dan moeten we de overboeking mogelijk melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De FIU onderzoekt de overboeking dan. We mogen de klant niet laten weten óf we al dan niet een melding doen bij de FIU.

Antwoord op uw vragen

Centraal Beheer doet veel meer dan verzekeren. We bieden bijvoorbeeld ook hypotheken, spaarrekeningen, lijfrenterekeningen. Hiervoor hebben we een bankvergunning. Centraal Beheer is dus óók een bank.
Ja, alle banken zijn verplicht hun klanten te kennen en actief te zoeken naar opvallende overboekingen. Banken zijn dit wettelijk verplicht. Het staat onder meer in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Alle banken doen controles op opvallende overboekingen. Maar niet elke bank doet dat op dezelfde manier. Ook kan het zo zijn dat een bepaalde overboeking op uw betaalrekening wel gebruikelijk is maar op uw rekening bij Centraal Beheer niet.
Iedere bank heeft een eigen verantwoordelijkheid om overboekingen te controleren.
Overboekingen kunnen om verschillende redenen opvallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongebruikelijk groot bedrag of een bijzonder groot aantal overboekingen. Waar we precies op letten, maken we niet bekend. Het kan ook veranderen.
De Financial Intelligence Unit (FIU) is onderdeel van de overheid. De FIU-Nederland analyseert ‘ongebruikelijke transacties’ om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Banken en andere meldplichtige organisaties moeten ‘ongebruikelijke transacties’ doorgeven aan de FIU.
De gegevens die we u vragen zijn inderdaad privacygevoelig. De gegevens zijn echter noodzakelijk om te controleren of een overboeking te maken heeft met een illegale activiteit. We zijn wettelijke verplicht de gegevens aan u te vragen. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om. En we houden ons aan ons privacy statement.
We bewaren de gegevens 5 jaar. Dat zijn we wettelijk verplicht.
Bij Centraal Beheer werken gespecialiseerde medewerkers die opvallende overboekingen controleren en analyseren. Zij beslissen wanneer een overboeking als ‘ongebruikelijke transactie’ wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit.
U kunt dat niet te weten komen. Centraal Beheer en de Financial Intelligence Unit mogen hier geen mededelingen over doen. Dit staat in de wet. De reden is dat er misbruik gemaakt kan worden van kennis over een melding.
U bent niet verplicht de vragen te beantwoorden. Maar we raden u aan het wel te doen. Als u de vragen niet beantwoordt, kan Centraal Beheer namelijk niet bepalen of er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’. Centraal Beheer kan de overboeking dan melden bij FIU.