We vertrouwen onze klanten

Toch checken we soms iets

Centraal Beheer helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat doen alle banken in Nederland, samen met de overheid. Het betekent onder meer de persoonsgegevens controleren. Ook vragen we klanten soms om extra informatie. Bijvoorbeeld over de herkomst van geld, over een opvallende overboeking of over bepaalde activiteiten. We zijn wettelijk verplicht deze controles te doen. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 

Onze controles

Als u klant wordt

Man aan het bellen achter computer
Sluit u een hypotheek af bij Centraal Beheer? Of opent u een spaarrekening, een beleggingsrekening of een lijfrenterekening? Dan controleren we uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld met iDIN maar ook kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. We vragen u soms ook of u belastingplichtig bent in een ander land of wat de herkomst van uw  vermogen is.

Ook controleren we of de tegenrekening op uw naam staat. Daarvoor kunnen we u om een kopie van een bankafschrift vragen. De tegenrekening is een vaste betaalrekening die u gebruikt voor overboekingen van en naar uw rekening bij Centraal Beheer.

Als u al klant bent

Man achter laptop
Heeft u al een hypotheek of een rekening bij Centraal Beheer? Dan vragen we u om uw gegevens up-to-date te houden in de Centraal  Beheer  App of Mijn Centraal Beheer. Als u een nieuwe rekening opent vragen we u mogelijk opnieuw om uw identiteitsbewijs en soms ook om een bankafschrift.

En we bekijken regelmatig of er klanten zijn met rekeningen of leningen die vragen oproepen. Zien we opvallende dingen? Dan vragen we u mogelijk om een toelichting. 

Soms vragen we om een toelichting

Zien we bijvoorbeeld een grote verandering in het spaarsaldo van een klant? Een grote aflossing of iets anders ongewoons? Dan vragen we om een toelichting. Daarvoor sturen we u een brief of een e-mail. Of we bellen. We doen dat vanwege onze 'Ken uw klant'-verplichting. Misschien ervaart u onze vragen als een gebrek aan vertrouwen. Of als een inbreuk op uw privacy. Dat snappen we heel goed. Het is helaas een noodzakelijk kwaad. 

Herkomst van geld aantonen

Doet u een opvallende betaling? In dat soort situaties kunnen we u vagen waar het geld vandaan komt. We vragen u dan ook om dat aan te tonen. Dat kan op allerlei manieren. Waarschijnlijk weet u zelf wel wat het beste bewijs is bij de toelichting die u ons geeft.  En de voorbeelden hieronder helpen u misschien op weg. 

 • Heeft u het bedrag geleidelijk gespaard? Dan horen we graag hoe u dat heeft gedaan. Bijvoorbeeld met uw salaris, vakantie of dertiende maand. We horen het graag van u.
 • Heeft u het geld niet geleidelijk gespaard? Stuur ons dan een bewijs waaruit blijkt hoe u aan het geld komt. Zie de informatie hieronder.
Een erfenis bewijst u bijvoorbeeld met een verklaring van erfrecht en een bankafschrift met de overboeking. Of met een ander document waaruit blijkt dat u erfgenaam bent en een bankafschrift met de overboeking. Ook willen we graag weten wat uw relatie tot de overledene is. 
Bij een schenking ontvangen we graag een bewijs waaruit de schenking en de schenker blijken, bijvoorbeeld:
 • de schenkingsovereenkomst en een bankafschrift met de overboeking
 • de aangifte schenkbelasting
 • een bankafschrift met de overboeking waarbij in de omschrijving staat dat het een schenking is

Geeft u ook aan welke relatie u met de schenker heeft?

Kreeg u een lening? Dat kunt u bijvoorbeeld aantonen met een leningovereenkomst met daarop:

 • het bedrag en het doel van de lening
 • de naam en het adres van degene die het bedrag aan u leent
 • de datum van de lening
Geeft u ook ​aan welke relatie u heeft met de persoon waarvan u leent?
Inkomen uit werk kunt u meestal aantonen met de loonstroken van de laatste 3 maanden met daarop de naam en het adres van uw werkgever.
De verkoop van een woning of ander onroerend goed toont u aan met de afrekening van de notaris en het bankafschrift met de overboeking.
De verkoop van een auto, boot of ander roerend goed bewijst u met:
 • het overschrijvingsbewijs van de RDW en het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening
 • de verkoopovereenkomst en het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening
Om de ontvangst van dividend of een opname van een bedrijfsrekening te bewijzen, kunt u denken aan deze documenten:
 • de dividendovereenkomst
 • het besluit van de aandeelhoudervergadering
 • jaarrekeningen van het bedrijf​
De verkoop van beleggingen toont u aan met:
 • een beleggingsoverzicht waaruit blijkt dat er beleggingen verkocht zijn, en
 • een bankafschrift met de overboeking naar uw rekening

Heeft u het geld ontvangen door de verkoop van een (belang in een) bedrijf? Dat kunt u bijvoorbeeld bewijzen met:

 • een ondertekende brief van de advocaat of accountant die bij de verkoop betrokken was, en
 • het verkoopcontract waarin deze gegevens staan:
  - naam en adres van het bedrijf
  - totale verkoopprijs
  - aandeel aanvrager
  - aard van de onderneming
  - verkoopdatum​

Vraag en antwoord

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
We zijn ons ervan bewust dat we soms persoonlijke, privacygevoelige informatie vragen. Dat doen we om te voldoen aan een belangrijke wettelijke verplichting:  controleren of een overboeking te maken kan hebben met financiële fraude. We gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die de controles doen, kunnen uw gegevens zien. En we houden ons aan het privacy statement van Centraal Beheer.

Kan ik het formulier ook e-mailen?
Insturen via de Centraal Beheer#_3#App of Mijn Centraal Beheer is het veiligst. Lukt dat niet of wilt u dat niet? Dan kunt u het formulier ook e-mailen of per post versturen. Meer informatie hierover vindt u bij tips en alternatieven.

Krijg ik een ontvangstbevestiging? 
Stuurt het formulier of andere documenten op? Dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.

Hoe lang bewaart Centraal Beheer de informatie die ik opstuur?
We bewaren de gegevens 5 jaar. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Wat is de Financial Intelligence Unit?
De Financial Intelligence Unit is onderdeel van de overheid. De FIU-Nederland analyseert ‘ongebruikelijke transacties’ om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Banken en andere meldplichtige organisaties zijn verplicht om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de Financial Intelligence Unit.

Hoe weet ik of Centraal Beheer een melding doet bij de Financial Intelligence Unit?
We mogen geen mededelingen doen over meldingen bij de Financial Intelligence Unit. Dit staat in de wet. De reden is dat er misbruik gemaakt kan worden van kennis over een melding.