We vertrouwen onze klanten

Toch doen we controles

Centraal Beheer helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat doen alle banken in Nederland, samen met de overheid. Het betekent dat we u vaker vragen om zich te identificeren. Ook vragen we u soms om informatie over een overboeking. Hopelijk heeft u hier begrip voor.
Er gaat te veel ‘fout’ geld rond in Nederland. Naar schatting wordt er jaarlijks 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Dat is een groot maatschappelijk probleem. Daarom nemen we, net als andere financiële instellingen, onze verantwoordelijkheid.

Dit vragen wij u

Als u klant wordt

Man aan het bellen achter computer
Opent u een spaarrekening, een beleggingsrekening of een lijfrenterekening? Dan controleren we uw persoonsgegevens. We vragen u ook of u belastingplichtig bent in een ander land. Deze controles doen we ook als u een hypotheek sluit. En als u veel eigen geld gebruikt voor de aankoop van een huis, vragen we u naar de herkomst van het geld.

Bij een nieuwe rekening controleren we ook of de tegenrekening op uw naam staat. Daarvoor kunnen we u om een bankafschrift vragen. De tegenrekening is een vaste betaalrekening die u gebruikt voor overboekingen naar uw rekening bij Centraal Beheer.

Als u al klant bent

Man achter laptop
Heeft u al een hypotheek of een rekening bij Centraal Beheer? Dan vragen we u om uw gegevens up-to-date te houden in Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Als u een nieuwe rekening opent controleren we mogelijk opnieuw uw persoonsgegevens en vragen we soms ook om een bankafschrift. 

Van al onze klanten houden we de overboekingen in de gaten. Bij bepaalde overboekingen of aflossingen vragen we u om een toelichting. Meestal ontvangt u daarover dan een brief.

Bij sommige overboekingen vragen we om een toelichting

Soms zien we in onze controles een opvallende overboeking of extra aflossing. In deze situaties sturen we een brief waarin we om een toelichting vragen. Dit betekent niet dat we onze klanten niet vertrouwen. Met onze controles voldoen we aan een wettelijke verplichting. Heeft u een brief ontvangen? Dan is het belangrijk dat u het formulier bij de brief invult en terugstuurt. Als u dat niet doet, moeten we de overboeking mogelijk doorgeven aan de Financial Intelligence Unit.

We kunnen bij twijfel een melding doen

Geeft een klant geen toelichting op een opvallende overboeking? Of is de toelichting niet volledig of onduidelijk? Dan moeten we mogelijk een officiële melding doen van een ‘ongebruikelijke transactie’ bij de Financial Intelligence Unit. Deze overheidsorganisatie onderzoekt dan of er echt sprake is van een verdachte transactie.

Opvallende overboekingen: vraag en antwoord

Overboekingen of aflossingen kunnen om verschillende redenen opvallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot bedrag of een groot aantal overboekingen.
Informatie over een overboeking kan heel persoonlijk zijn. Daarom hebben maar enkele medewerkers van Centraal Beheer toegang tot die gegevens. We gebruiken de gegevens alléén om te controleren of er sprake kan zijn van financiële criminaliteit. En natuurlijk houden we ons aan het privacy statement van Centraal Beheer.
We bewaren de gegevens tot het moment dat u 7 jaar geen klant meer bent bij Centraal Beheer.
U bent niet verplicht de vragen te beantwoorden. Maar we raden u aan het wel te doen. Als u de vragen niet beantwoordt, kunnen we niet bepalen of er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’. Centraal  Beheer moet de overboeking dan mogelijk melden bij Financial Intelligence Unit.
Insturen via Mijn Centraal Beheer is het veiligst. Lukt dat niet of wilt u dat niet? Kijk dan even bij de tips en alternatieven.
Stuurt het formulier of andere documenten op? Dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.
De Financial Intelligence Unit (FIU) is onderdeel van de overheid. De FIU analyseert ‘ongebruikelijke transacties’ om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Banken en andere meldplichtige organisaties moeten ongebruikelijke transacties doorgeven aan de FIU.
Bij Centraal Beheer werken gespecialiseerde medewerkers die opvallende overboekingen controleren en analyseren. Zij beslissen wanneer een overboeking als ‘ongebruikelijke transactie’ wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit.
We mogen geen mededelingen doen over meldingen bij de Financial Intelligence Unit. Dit staat in de wet.