We vertrouwen onze klanten

Toch checken we soms iets

Centraal Beheer helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat doen alle banken in Nederland, samen met de overheid. Het betekent onder meer de persoonsgegevens van klanten controleren. En dat we u om informatie vragen bij een opvallende overboeking. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 

Dit vragen wij u

Als u klant wordt

Man aan het bellen achter computer
Sluit u een hypotheek af bij Centraal Beheer? Of opent u een spaarrekening, een beleggingsrekening of een lijfrenterekening? Dan controleren we uw persoonsgegevens. Daarvoor vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs. We vragen u soms ook of u belastingplichtig bent in een ander land.

Ook controleren we of de tegenrekening op uw naam staat. Daarvoor kunnen we u om een bankafschrift vragen. De tegenrekening is een vaste betaalrekening die u gebruikt voor overboekingen naar uw rekening bij Centraal Beheer.

Als u al klant bent

Man achter laptop
Heeft u al een hypotheek of een rekening bij Centraal Beheer? Dan vragen we u om uw gegevens up-to-date te houden in Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Als u een nieuwe rekening opent vragen we u mogelijk opnieuw om uw identiteitsbewijs en soms ook om een bankafschrift.

Van al onze klanten houden we de overboekingen in de gaten. Zien we opvallende overboekingen of aflossingen? Dan vragen we u mogelijk om een toelichting. Meestal ontvangt u daarover dan een brief.


Bij sommige overboekingen vragen we om een toelichting

Soms zien we in onze controles bijvoorbeeld een opvallende overboeking of extra aflossing. In deze situaties sturen we een brief waarin we om een toelichting vragen. Dit betekent niet dat we onze klanten niet vertrouwen. Onze controles zijn nodig om witwassen en ander misbruik tegen te gaan. Heeft u een brief ontvangen? Dan is het belangrijk dat u het formulier bij de brief invult en terugstuurt. Als u dat niet doet of als u geen duidelijke toelichting geeft, moeten we de overboeking mogelijk doorgeven aan de Financial Intelligence Unit.

Herkomst van geld aantonen

Doet u een opvallende overboeking of aflossing? Dan kunnen we u vragen waar het geld vandaan komt. We vragen u dan ook om dat aan te tonen. Maar hoe toont u aan waar een bedrag vandaan komt? We helpen u op weg.

Als het bedrag de afgelopen 3 jaar steeds op een (spaar)rekening bij een andere bank stond:

 • jaaroverzichten van de (spaar)rekening waarop te zien is dat het bedrag al 3 jaar op de (spaar)rekening bij de andere bank staat
  Omdat op een jaaroverzicht het saldo van 1 januari én 31 december staan, zijn de jaaroverzichten van de afgelopen 2 jaar meestal voldoende.

Als het bedrag korter dan 3 jaar op een (spaar)rekening bij een andere bank stond:

 • bankafschriften met de bijschrijvingen
  Is het bedrag niet geleidelijk gespaard? Stuur ons dan een bewijs waaruit blijkt hoe u aan het geld komt. Zie de informatie hieronder.
 • verklaring van erfrecht + een bankafschrift met de overboeking, of
 • ander document waaruit blijkt dat u erfgenaam bent + een bankafschrift met de overboeking
Een schenking toont u bijvoorbeeld aan met:
 • de schenkingsovereenkomst en een bankafschrift met de overboeking, en/of
 • de aangifte schenkbelasting, en/of
 • een bankafschrift met de overboeking waarbij in de omschrijving staat dat het een schenking is.

leningovereenkomst met deze gegevens:

 • bedrag en het doel van de lening
 • naam en het adres van degene die het bedrag aan u leent
 • datum van de lening
 • uw laatste belastingaangifte (inkomstenbelasting), en/of
 • loonstroken van de laatste 3 maanden met daarop de naam en het adres van de werkgever
 • afrekening van de notaris en het bankafschrift met de overboeking
 • overschrijvingsbewijs van de RDW + het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening, of
 • verkoopovereenkomst + het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening
 • laatste 2 jaarrekeningen van het bedrijf, of
 • laatste 2 aangiftes inkomstenbelasting
 • beleggingsoverzicht waaruit blijkt dat er beleggingen verkocht zijn, en
 • een bankafschrift met de overboeking naar uw rekening

 

ondertekende brief van de advocaat of accountant die bij de verkoop betrokken was
+ het verkoopcontract met deze gegevens:

 • naam en adres van het bedrijf
 • totale verkoopprijs
 • aandeel aanvrager
 • aard van de onderneming
 • verkoopdatum

Opvallende overboekingen: vraag en antwoord

Wanneer is een overboeking ‘opvallend’?
Overboekingen of aflossingen kunnen om verschillende redenen opvallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot bedrag of een groot aantal overboekingen. Om welke bedragen en aantallen het precies gaat, maken we niet bekend. Dit kan ook veranderen.  
Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
We zijn ons ervan bewust dat we soms persoonlijke, privacygevoelige informatie vragen. Dat doen we om te voldoen aan een belangrijke wettelijke verplichting:  controleren of een overboeking te maken kan hebben met financiële fraude. We gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die de controles doen, kunnen uw gegevens zien. En we houden ons aan het privacy statement van Centraal Beheer.
Wat gebeurt er als ik geen antwoord geef op vragen over een overboeking?
U bent niet verplicht de vragen te beantwoorden. Maar we raden u aan het wel te doen. Als u de vragen niet beantwoordt, kunnen we niet bepalen of er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’. Centraal Beheer moet de overboeking dan mogelijk melden bij Financial Intelligence Unit.

Kan ik het formulier ook e-mailen?
Insturen via Mijn Centraal Beheer is het veiligst. Lukt dat niet of wilt u dat niet? Dan kunt u het formulier ook e-mailen of per post versturen. Meer informatie hierover vindt u bij tips en alternatieven.

Krijg ik een ontvangstbevestiging? 
Stuurt het formulier of andere documenten op? Dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.

Hoe lang bewaart Centraal Beheer de informatie die ik opstuur?
We bewaren de gegevens 5 jaar. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Wat is de Financial Intelligence Unit?
De Financial Intelligence Unit is onderdeel van de overheid. De FIU-Nederland analyseert ‘ongebruikelijke transacties’ om misdrijven te voorkomen en op te sporen. Banken en andere meldplichtige organisaties zijn verplicht om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de Financial Intelligence Unit.

Wie bepaalt of een overboeking wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit?
Bij Centraal Beheer werken gespecialiseerde medewerkers die opvallende overboekingen controleren en analyseren. Zij beslissen wanneer een overboeking als ‘ongebruikelijke transactie’ wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit. 

Hoe weet ik of Centraal Beheer een melding doet bij de Financial Intelligence Unit?
We mogen geen mededelingen doen over meldingen bij de Financial Intelligence Unit. Dit staat in de wet. De reden is dat er misbruik gemaakt kan worden van kennis over een melding