Sparen voor later

Het is verstandig om extra geld voor later opzij te zetten. Hoe eerder u begint, hoe meer u ongemerkt spaart voor een mooie aanvulling op uw AOW en/of pensioen. Zodat u later ook kunt leven zoals u gewend bent.

Kijk hier waarom het verstandig is om te sparen voor later.

Vrij opneembaar sparen

U kunt sparen voor later met een spaarrekening of depositorekening. Het voordeel is dat u vóór uw pensioenleeftijd geld kunt opnemen. Bij Centraal Beheer Achmea bieden we u de RentePlús Rekening. Ook kunt u uw geld tijdelijk vastzetten tegen vaste rente op onze RenteVast Rekening. Bekijk onze actuele spaarrentes.

Sparen met belastingvoordeel

U kunt belastingvriendelijk sparen met een lijfrenteproduct. Hiermee spaart u een bedrag dat u later kunt gebruiken als aanvulling op uw AOW of pensioen. Bij Centraal Beheer kunt u sparen via een bankproduct en via een verzekeringsproduct.

Sparen via een bankproduct

Dit is een geblokkeerde spaarrekening. U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. U kunt beginnen met sparen of verder sparen met opgebouwd lijfrentekapitaal. Over uw tegoed ontvangt u rente. Het bedrag dat u elk jaar spaart mag u aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Hieraan zijn wel regels van de Belastingdienst verbonden. Uw spaartegoed laat u na uw pensionering via een lijfrente in termijnen uitkeren. Bijvoorbeeld elke maand.


  • U kunt belastingvriendelijk sparen
  • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart
  • Zowel vaste als variabele rente is mogelijk
Meer informatie over
Extra Pensioen Sparen

Extra Pensioen Sparen aanvragen


Met advies
Zonder advies
Wat is het verschil?

Sparen via een verzekeringsproduct

Dit is een lijfrenteverzekering waarin u een eenmalige storting doet. Let op! Dit kapitaal moet opgebouwd zijn bij Achmea. U spreekt met ons af hoe lang u uw lijfrentekapitaal apart wilt zetten. En welk bedrag u op de einddatum krijgt. Na de einddatum moet u het opgebouwde kapitaal omzetten in een periodieke uitkering. Dit is een vaste uitkering die u krijgt over een afgesproken periode.


  • Uw lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd bij Achmea komt vrij en u wilt hiermee verder sparen
  • U wilt uw huidige beleggingsspaarproduct verlengen zonder beleggingsrisico
  • U wilt zekerheid: gegarandeerd eindbedrag
Meer informatie over
Rente Vast Plan

Rente Vast Plan aanvragen


Met advies