Passeren

Het tekenen van de transportakte

Het tekenen van de transportakte en/of de hypotheekakte bij de notaris noemen we ‘passeren’.

Tijdspad hypotheek aanvraag Centraal Beheer

U krijgt eerst een Voorstel met Renteaanbod van ons. U heeft 2 weken om die te ondertekenen en terug te sturen. Daarna krijgt u van ons het Definitief Renteaanbod. Dit is vanaf het uitbrengen standaard 4 maanden geldig. U heeft dus 4 maanden de tijd om de nieuwe hypotheek bij de notaris te passeren. Als het nodig is kunt u het voorstel nog eens 2 maanden verlengen.

Handig om te weten