De overlijdens­risico­verzekering

Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

Met de overlijden­risico­verzekering verzekert u een bedrag. Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering, dan keert de verzekeraar het bedrag uit aan de nabestaanden. Met het bedrag dat de nabestaanden ontvangen kunnen zij bijvoorbeeld de hypotheek blijven betalen of (voor een deel) aflossen.
U sluit een overlijdens­risico­verzekering voor een langere periode. Als u overlijdt na de einddatum, dan betaalt de verzekerings­maatschappij niet uit.

Een overlijdens­risico­verzekering is meestal verplicht bij een hypotheek

Sluit u een hypotheek voor meer dan 80% van de waarde van uw huis? Dan is bij veel banken en hypotheek­verstrekkers een overlijdens­risico­verzekering verplicht. Sommige hypotheek­verstrekkers zijn strenger. Sommige zijn juist soepeler. Bij Centraal Beheer is een overlijdens­risico­verzekering niet verplicht.

U kunt uw overlijdens­risico­verzekering verpanden

U koppelt uw overlijdens­risico­verzekering aan uw hypotheek. De uitkering uit de verzekering gaat dan naar uw hypotheek­verstrekker (de pandhouder). Hiermee heeft de pandhouder de zekerheid dat (een deel van) de hypotheekschuld wordt terugbetaald. Heeft u de verzekering verpand en wilt u de verzekering veranderen of stoppen? Dan heeft u toestemming nodig van de pandhouder.

Overlijdens­risico­verzekering niet verplicht? Vaak wel verstandig

Hoewel een overlijdens­risico­verzekering steeds minder vaak verplicht is bij een hypotheek, is het wel verstandig om erover na te denken. Want met een paar euro per maand heeft u vaak toch al een behoorlijk bedrag verzekerd. Naast de hypotheek zijn er allerlei andere lasten en kosten die doorlopen na overlijden. Ook zijn pensioen­regelingen versoberd en zijn de voorzieningen vanuit de overheid niet meer vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat 60% procent van de gezinnen flink moet inleveren na een overlijden. En dat ruim 30% drastisch moet bezuinigen.

Een overlijdens­risico­verzekering geeft de nabestaanden de mogelijkheid om de draad wat makkelijker op te pakken. Ze hoeven zich in ieder geval even geen extra zorgen te maken over de hypotheek, de sport- of muzieklessen van uw kinderen, de kosten voor de kinderopvang, de studiekosten of de jaarlijkse vakantie.

Bij Centraal Beheer

Bij Centraal Beheer is een overlijdens­risico­verzekering niet verplicht bij een hypotheek. Wellicht is het in uw situatie wel verstandig om een overlijdens­risico­verzekering af te sluiten en te verpanden.