Notariskosten hypotheek

De hypotheekakte tekent u bij de notaris

Bij het kopen van een huis zijn er ook notariskosten voor uw hypotheek. Als u het huis daadwerkelijk gaat kopen moet het namelijk officieel van eigenaar wisselen bij de notaris. De notaris regelt voor u de leveringsakte en hypotheekakte. Deze ondertekent u in bijzijn van de notaris.

Dit doet de notaris voor uw hypotheek

Het is gebruikelijk dat de kopende partij de notaris aanwijst. Als koper betaalt u ook de kosten hiervan. De notaris zorgt ervoor dat uw huis wordt ingeschreven bij het Kadaster en de aankoopprijs wordt overgemaakt. Daarnaast zorgt de notaris bijvoorbeeld voor het overmaken van de overdrachtsbelasting.

Ondertekenen bij de notaris

Sluit u een hypotheek via een adviseur, dan regelt hij of zij vaak de afspraak bij de notaris. Sluit u zelf de Leef Hypotheek online af? Dan regelt u ook zelf de afspraak bij de notaris. De notaris geeft aan Centraal Beheer door wanneer deze afspraak is. Centraal Beheer zorgt er dan voor dat de benodigde documenten bij de notaris liggen en het geld bij de notaris op de rekening staat.

U kunt de notariskosten meefinancieren in uw hypotheek

Naast de notariskosten voor uw hypotheek heeft u nog verschillende aankoopkosten als koper. Een deel van deze kosten kunt u soms meefinancieren in uw hypotheek. Het maximale hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde van het huis. U heeft dus ook eigen geld nodig om uw hypotheek te betalen. De kosten voor de notaris liggen tussen de 500 en 2000 euro en verschillen per notaris.

Notariskosten en belastingaftrek

Heeft u een hypotheek afgesloten of overgesloten en heeft u daarvoor notariskosten gemaakt, dan kunt u die voor dat jaar aftrekken bij uw inkomstenbelasting.