Nominale rente

De rente die de bank berekent op jaarbasis

Dit is ook de rente die u van ons krijgt in uw ‘Voorstel met Renteaanbod’. Om de rentes goed te kunnen vergelijken publiceren banken altijd nominale rentes.