Jaarlijks kostenpercentage

De totale kosten van een hypothecaire lening

In het ‘Voorstel met Renteaanbod’ van Centraal Beheer staat een hoofdstuk ‘Rente en andere kosten’. Hier vindt u het Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het JKP is de totale kosten van de hypothecaire lening, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.

De totale kosten van de hypothecaire lening zijn: het rentepercentage, kosten die eenmalig moeten worden betaald (zoals: taxatie) en kosten die regelmatig moeten worden betaald (zoals de premie van de opstalverzekering).

In onze rentetabel ziet u onze actuele rentetarieven. In de tabel staat per rentevast-periode welke hypotheekrente u betaalt voor welke risicoklasse. De risicoklasse hangt af van de marktwaarde van uw huis. Hoe groter het gedeelte van de marktwaarde dat u leent, hoe hoger de risicocategorie.

Naast de hypotheekrente (ook bekend als de nominale rente) staat het jaarlijks kostenpercentage. Het jaarlijks kostenpercentage is altijd hoger dan de nominale rente, omdat in de berekening van het jaarlijks kostenpercentage een indicatie van de volgende kosten zijn meegenomen:

  • Het bedrag dat u jaarlijks aan rente en aflossing betaalt voor de lening
  • De kosten die u moet maken om de lening te kunnen krijgen (zie het voorbeeld hieronder voor de gebruikte kosten)

Voorbeeld inclusief het jaarlijks kosten­percentage

Uitleg Rekenvoorbeeld
Kredietsom Het bedrag dat u van ons leent €  200.000,-
Nominale rente De rente die u daarvoor betaalt 3,45%
JKP De rente inclusief de kosten en rekening houdend met de betaaltermijn 3,95%
Looptijd De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt 30 jaar
Maandbedrag rente Het bedrag dat u aan rente betaalt (maand  1) € 575,-
Maandbedrag aflossing Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1) € 318,-
Maandlast bruto Rente + aflossing per maand (maand 1) € 893,-
Prijs hypotheek Rente + aflossing over de hele looptijd € 321.480,-
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek met NHG: U betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vast bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente. Het bedrag voor rente en aflossing in de tabel geldt voor de eerste maand.

Voor dit rekenvoorbeeld zijn de kosten in onderstaande tabel meegenomen voor het berekenen van het jaarlijks kostenpercentage. Dit zijn (mogelijke) kosten die u moet maken voor het afsluiten van uw hypotheek. Daarbij zijn wij uitgegaan van gemiddelde kosten bij een woning van € 200.000,-.
Soort kosten* Bedrag in Euro Frequentie betalingen
Advieskosten en bemiddelingskosten € 2.500,- Eenmalig
NHG kosten € 2.000,- Eenmalig
Taxatiekosten € 300,- Eenmalig
Kosten inschrijving kadaster € 168,- Eenmalig
Overlijdensrisicoverzekering € 10,- Maandelijks
Opstalverzekering € 15,- Maandelijks
*Let op: bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten dient alleen als voorbeeld. Er kunnen bijvoorbeeld ook andere kosten bijkomen die gemaakt moeten worden. Wijken de te maken kosten of de hoofdsom in uw geval af van bovenstaand overzicht? Dan verandert ook het jaarlijks kostenpercentage.