Zo werkt de Groninger akte: Eerst het huis, later de betaling

Een Groninger akte houdt in dat u bij de officiële overdracht wel het huis overdraagt, maar er nog niet betaald wordt aan de koper. U spreekt bij de overdracht af op een latere datum de koopprijs te betalen.

Niet bij Centraal Beheer

Een Thuis Hypotheek van Centraal Beheer kunt u alleen afsluiten als de overdracht van het huis en de betaling aan de verkoper op hetzelfde moment plaatsvinden.