De belangrijkste belastingregels

Bij een overlijdens­risico­verzekering

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dat hangt af van hun persoonlijke situatie. Ze betalen alleen erfbelasting als het bedrag dat zij totaal krijgen hoger is dan de vrijstelling. 

De Belastingdienst bepaalt de vrijstellingen:

  • Vrijstelling van €  795.156,- (2024) voor gehuwden en geregistreerde partners.
  • Vrijstelling van € 25.187,- (2024) voor kinderen en kleinkinderen

Soms kunt u erfbelasting voorkomen

U voorkomt erfbelasting als uw partner de verzekering afsluit. En uzelf verzekerde bent. Vaak sluiten partners een overlijdensrisicoverzekering af op het leven van elkaar. U heeft dan allebei een verzekering afgesloten. We noemen dat ‘kruislings verzekeren’. Dat kan in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
  • U heeft een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden.
  • U woont samen zonder verdere afspraken.

Ook als uzelf de verzekering afsluit en uzelf verzekerde bent, kunt u soms erfbelasting voorkomen. Dan moet het volgende zijn geregeld:

  • In de huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden staan afspraken over de premiebetaling. Dat regelt u bij de notaris.
  • U heeft op uw polis laten zetten dat uw partner de premie betaalt. U en uw partner tekenen hiervoor bij de aanvraag.
  • De verzekeraar zet op de polis dat uw partner (op papier) de premie betaalt.

Soms kunt u erfbelasting niet voorkomen

In de volgende situaties telt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering altijd mee voor de erfbelasting. En is erfbelasting niet te voorkomen.

  • U bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Of een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat de premie samen is betaald. De helft van het uitgekeerde bedrag telt mee voor erfbelasting.
  • U woont samen en heeft verder geen afspraken. En de overlijdensrisicoverzekering is niet ‘kruislings afgesloten’. De uitkering telt dan helemaal mee voor de erfbelasting.

Bij verpande verzekeringen gelden extra regels

Met de uitkering wordt eerst de hypotheekschuld of een deel daarvan afgelost. Daardoor wordt de erfenis groter. De erfenis van degene die het huis erft, kan daarmee boven de vrijstelling erfbelasting komen. Is de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering groter dan de schuld aan de pandhouder? Dan krijgen de nabestaanden de rest van de uitkering. Zij kunnen daarmee ook boven de vrijstelling erfbelasting komen.

Soms is het voor de belasting gunstig dat de uitkering uit deze verzekering niet direct naar de pandhouder gaat. Maar eerst naar de begunstigde(n). De pandhouder vindt dit alleen goed als met de uitkering (een deel van) de schuld wordt afgelost. Dit wordt vastgelegd in een 'betalingsopdracht’. Een belastingadviseur of notaris kan uitleggen hoe dit precies werkt. En of dat dit bij de persoonlijke situatie past.

De belastingregels die gelden zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie

U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke belastingregels precies gelden. Kijk op de site van de Belastingdienst. Of vraag informatie of advies aan een belastingadviseur, financieel adviseur of een notaris.