LAB55 is de partner voor innovatie bij Centraal Beheer

Innovatieve samenwerking tussen startups en corporates

LAB55 is het innovatielab van Centraal Beheer. Bij LAB55 draait alles om innovatie en vernieuwing. LAB55 stimuleert open innovatie en werkt samen met meer dan 50 startups, corporates en andere partners. LAB55 helpt Centraal Beheer te innoveren met een Lean Startup manier van werken. En verbindt met een groot netwerk de binnen- en buitenwereld aan elkaar. 

LAB55 is de schakel voor iedereen die innovatief wil ondernemen

LAB55 is een ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van innovatie samenkomen. In samenwerking met Seats2Meet biedt LAB55 ondernemers een inspirerende locatie om te werken en ideeën te ontwikkelen. Een plek om te ondernemen, te ontmoeten, kennis te delen en te innoveren. Om samen te werken en elkaar te versterken. Maar LAB55 is meer dan een inspirerende werkplek. 

LAB55 biedt startups een snelle ingang bij Centraal Beheer

De kracht van LAB55 is dat het een ingang naar binnen toe is voor partners om samen te werken met Centraal Beheer. LAB55 brengt startups en ondernemers in contact met de juiste mensen binnen het bedrijf. De weg die startups bewandelen is daardoor korter. En samenwerkingen komen hierdoor snel van de grond. Daarnaast ondersteunt LAB55 startups met kennis, ervaring en een groot netwerk. En zoekt naar mogelijkheden om innovatieve ideeën te ondersteunen. Zo faciliteerde LAB55 onlangs een pilot-onderzoek van Studio Koen Steger
 

“LAB55 introduceerde ons bij de juiste personen binnen Centraal Beheer. In plaats van lang zoeken naar 1 contactpersoon zette LAB55 in no-time een workshop op met 20 teams.” – 24sessions

LAB55 stimuleert innovatief werken binnen Centraal Beheer

LAB55 stimuleert collega’s en startups om te werken met het stage-gate model. Met dit model testen en bedenken we nieuwe oplossingen razendsnel . De meest minimale versies van deze oplossingen bieden we zo snel mogelijk aan klanten aan. Om vervolgens te leren van feedback. Deze manier van werken maakt het voor veel partners, bijvoorbeeld startups, laagdrempeliger om met een corporate samen te werken. Co-creatie gaat namelijk sneller. Ook blijft Centraal Beheer door deze manier van werken wendbaar om in te spelen op nieuwe wensen van klanten. 

Innovatie gaat sneller door nieuwe manieren van werken

LAB55 is altijd op zoek naar nieuwe manieren van werken. Dit helpt Centraal Beheer nieuwe diensten sneller te ontwikkelen. Waar deze ontwikkeling eerst ruim een jaar duurde, ontwikkelde Centraal Beheer samen met 1 van de partners de Klushulp in 5 maanden. En de nieuwste dienst Woningonderhoud zelfs in 11 weken! Door kennis over nieuwe manieren van werken te delen, inspireert LAB55 partners en collega’s. Zo behalen we als Centraal Beheer meer succes.

LAB55 zoekt naar nieuwe partners in het innovatieve netwerk

Het netwerk van LAB55 in het innovatieve landschap is de basis voor nieuwe samenwerkingen. En helpt Centraal Beheer om te blijven leren. LAB55 zoekt daarom steeds naar mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Via Plug & Play komt LAB55 in contact met startups die ideeën hebben die bij Centraal Beheer passen. Ideeën waar Centraal Beheer met kennis, ervaring en kracht aan bij kan dragen. Ook komt LAB55 samen met andere corporates om innovatieve vraagstukken te bespreken. 

Via het pitch-event breidt LAB55 het netwerk verder uit

Eens in de 3 maanden organiseert LAB55 een pitch-event. Startups presenteren hier hun ideeën. Ideeën die aansluiten bij de visie van Centraal Beheer om heel Nederland gemak te bieden. LAB55 brengt de winnaar van het pitch-event in contact met de juiste mensen binnen Centraal Beheer. Zo is LAB55 de reisleider binnen Centraal Beheer.

Wij hebben het pitch-event gewonnen. We zijn daardoor erg snel bij de juiste mensen van Centraal Beheer terechtgekomen om een samenwerking te starten. – Bittiq

Deel jij ook je inspirerende voorbeelden van innovatie?

Voorbeelden van innovatie inspireren. Wij horen dus graag over jouw succesverhaal! Heb jij onlangs een innovatief project opgezet? Werk je bij een startup die ook de grenzen tussen corporates en startups heeft doorbroken? Of ben je trots op de innovatieve werkwijze binnen jouw organisatie? Deel jouw inspirerende voorbeeld met ons en ons netwerk