Vrolijke collega's geinen met elkaar aan tafel

Zo houdt u IT-medewerkers aan boord

De IT-sector staat onder druk. Door de krapte op de arbeidsmarkt aan IT-professionals, loopt de werkdruk verder op. Deze krapte lossen we niet 1,2,3 op. Dus is het juist belangrijk om uw medewerkers gezond en betrokken te houden. Zodat ze aan boord én inzetbaar blijven. Hoe dan? In deze blog leest u praktische tips. 

HR 13 okt 2021 3 minuten
Oprechte aandacht is gratis en geeft medewerkers echt een goed gevoel. Sterker nog, waardering is een van de belangrijkste drijfveren voor medewerkers om goed te presteren. Dat gaat niet zozeer over geld, maar veel meer over woorden. Medewerkers die waardering krijgen, zijn vaak tevredener dan medewerkers van wie de prestaties onopgemerkt blijven. Zoveel is zeker.

Schouderklopje

Hoe moeilijk is het om medewerkers zo nu en dan een compliment te geven? Amerikaans onderzoeksbureau Gallup* noemt het geven van waardering en erkenning zelfs een van makkelijkste manieren om medewerkers vitaal en bevlogen te houden. Toch laten veel directieleden en managers deze kans onbenut. Dat vind ik jammer.

 

Een compliment geven aan medewerkers kost niets en is niet tijdrovend. Maar het levert wél veel op. Geef positieve feedback over een specifieke gebeurtenis. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat goed onderbouwde en precies geformuleerde feedback het meest effectief is.

Oog voor de middenmoot

Ik zie dat veel leidinggevenden uit gewoonte hun waardering vooral geven aan de toppresteerders en nieuw talent in hun organisatie. Vaak krijgen zij alle lof toegezwaaid, terwijl de rest min of meer wordt vergeten. Maar medewerkers die behoren tot de grote middenmoot verdienen het even goed. Zij zijn toch vaak de stabiele factor binnen uw onderneming die veel werk verzetten. Het is belangrijk dat uw organisatie oog houdt voor deze groep. Juist in deze tijden van schaarste. 

Zelf doen

Naast waardering willen medewerkers ook graag de ruimte krijgen in hun werk. ‘Autonomie’ is daarom ook zo’n toverwoord. Volgens onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers Ryan en Deci* hebben medewerkers in de basis behoefte aan autonomie. Medewerkers willen hun werk deels naar eigen inzicht kunnen uitvoeren.

Aan uw leidinggevenden de uitdaging om deze ruimte te creëren. Van de coronacrisis hebben we immers geleerd dat de meeste medewerkers heel goed in staat zijn om zelfstandig te werken. 

Zo creëert u ruimte voor groei en vertrouwen

Door het formuleren van heldere doelen en verwachtingen. Daarnaast is vertrouwen essentieel. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Schep een cultuur waarin iedereen in de organisatie helder communiceert, feedback geeft en autonoom kan werken. En de lijnen kort zijn. Dat, plus een cultuur waarin medewerkers de kans krijgen te leren van hun fouten. Zo ontstaat een voedingsbodem voor een vertrouwenscultuur. In de praktijk zie ik hier voor veel bedrijven nog kansen.  

Interessant werk

Groei is belangrijk; dat geeft voldoening en maakt medewerkers blijer. Zo kunt u het werk uitdagender en interessanter maken met extra taken, nieuwe verantwoordelijkheden of een innovatief project.Gouden tip: wissel onderling medewerkers uit. Bijvoorbeeld binnen uw eigen bedrijf of met een ander bedrijf in de buurt. Een kijkje in een andere keuken geeft nieuwe inzichten, skills en ervaringen. Zo blijven uw medewerkers uitgedaagd en betrokken bij uw organisatie. Zo blijft u een aantrekkelijk werkgever.

Voorkom een mismatch

De kans op ontevredenheid, uitval of verloop verkleinen? Zorg dat wat een medewerker wil en kan, matcht met wat uw organisatie nodig heeft. Competenties en wensen zeggen vaak meer dan gevolgde opleidingen en behaalde diploma’s. Als dat goed zit, komt de medewerker vanzelf goed uit de verf. En zoals ik in het begin al zei: wie zich gewaardeerd voelt, is doorgaans een blije en tevreden medewerker.

Bronnen:

*Add Team Praise to Your Employee Recognition Toolkit: Gallup, februari 2021
*selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT

Kortom: zo houd je medewerkers aan boord

  • Geef ze oprechte aandacht.
  • Heb oog voor de ‘middenmoot’.
  • Creëer ruimte voor groei en vertrouwen.
  • Wissel medewerkers onderling uit.
  • Maak het werk interessant.
  • Zorg ervoor dat een medewerker op z’n plek zit.

 

Lidia van Disseldorp

Lidia van Disseldorp, adviseur inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer